يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

فهرست دروس درمقطع ارشد-رشته مدیریت دولتی

سرفصل دروس

 

توجه:

-ارائه دروس پیشنیاز بر اساس نظر مدیر محترم گروه می باشد .

- دانشجویانی که دروس { وصایای امام ره– روش تحقیق } را در دوره کارشناسی اخذ نکرده اند حتما باید این دروس رامقطع ارشد پاس نمایند.