شنبه 4 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

دانشکده دارای سالن اجتماعات اختصاصی مجهز به امکانات سمعی و بصری  جهت برگزاری سمینار های دانشجویی  و همایش ها، و برگزاری جلسات می باشد

ظرفیت این سالن 160 نفر می باشد

 

 

 

 

 

سالن جلسات