يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای94/11/5

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

رضا ساکی

اجرایی

بررسی رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک وعملکرد سازمان در شرکت دخانیات ایران

تائید

محمدعلی کرامتی

 

2

آزیتا ایرانشاهی

اجرایی

تدوین استراتژی رقابتی برای بانک ایران زمین

تائید

حسین خنیفر

پیمان غفاری

3

امیرحسین قربانی

اجرایی

بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بر عملکرد بازاریابی از طریق تفکر استراتژیک

تائید

محمدحسن فطرس

 

4

حسین زمانی

اجرایی

تاثیر نیروهای رقابتی بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین گندم ، آرد و نان در شرکت غله و خدمات بازرگانی منظفه یک

تائید

محمدعلی کرامتی

محمدصادق حری

5

 

حمید احدپور دودران

اجرایی

بررسی تاثیر اقدامات مبتنی بر بر ارتباط با مشتری و کاربرد فناوری های رسانه اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتری

تائید

عماد روغنیان

 

6

حمید رزقیان

اجرایی

بررسی تاثیر دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری در کیفیت خدمات مطالعه در شعبه بانک کشاورزی تهران

تائید

سهیل سرمدسعیدی

بهروز قاسمی

7

حمیدرضا مطهری

اجرایی

بررسی راهکارهای تقویت وجدان کاری و انظباط اجتماعی در کارکنان و رابطه آن با بهره وری در سازمان تامین اجتماعی

تائید

مرتضی قاسمی

محمدعلی کرامتی

8

رضا توکلی

اجرایی

بررسی تاثیر بازاریابی شرکت ها بر رضایت مشتری در b2b در شهرک های صنعتی استان مرکزی

تائید

ابوالفضل خسروی

 

9

روح اله لسان

اجرایی

تاثیر برنامه ریزی استراتژیک رسمی و انعطاف پذیری برنامه ریزی بر عملکرد شرکت با درنظرگرفتن نقش میانجی نوآوری

تائید

حسین حنیفر

پیمان غفاری

10

سجاد نوروزی

اجرایی

تعیین تاثیر عملکرد سیستم اطلاعات زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین: ( مطالعه موردی : شرکت سایپا)

تائید

حسین خنیفر

پیمان غفاری

11

سعید نوری

اجرایی

بررسی تاثیر تعهد مستمر ، ادراک مشتری از رفتار مشتری گرایانه کارکنان و مزایای اجتماعی ادراک شده بر بازخورد از مشتریان ( مورد مطالعه : بانک تجارت استان مرکزی)

تائید

نادره نجفی زاده

محمد احسانی فر

12

بهنوش امیری

اجرایی

اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کارکنان به کار (بانک تجارت شهر)

تائید

علی نوری مطلق

عادل اذر

13

فرزاد زارعی

اجرایی

بررسی ارتباط بین تجزیه و هزینه های تغییر با وفاداری مشتری ( مطالعه موردی: بانک تجارت شهر اراک)

تائید

علی نوری مطلق

عباس شیخان

14

عبداله خلفیان

اجرایی

سنجش و مقایسه کیفیت خدمات در شعب بانک ملت شهر اراک با استفاده از مقیاس سیستمی –مبادله ای کیفیت خدمات بانکی

تائید

محمدحسین ملکی

 

15

علی خسروانی نجف آبادی

اجرایی

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت دانش در شرکت فولاد اصفهان

تائید

محمدجعفر تارخ

عباس شیخان

16

علی ظاهری

اجرایی

شناسایی شکاف بین انتظارات مشتریان و برداشت در ابعادکیفیت خدمات در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان قم

تائید

بهروز بهرامسری

حسن زارعی متین

17

غلامرضا اسکندری

اجرایی

بررسی ارتباط توانمندی مدیران در رفع  بی تفاوتی کارکنان در شرکت برق منطقه ای خوزستان

تائید

حسن زارعی متین

 

18

سید محمدحسن حسینی نژاد

اجرایی

بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر قصد ترک خدمت کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تائید

محمدصادق حری

 

19

فاضل منصوری

اجرایی

نقش برنامه ریزی استراتژیک در سیستم های مدیریت تعالی در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

تائید

سهیل سرمدسعیدی

بهروز قاسمی

20

فاطمه خیرخواه

اجرایی

بررسی تاثیر فعالیت های  مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد شرکت از طریق انگیزش کارکنان ( مطالعه موردی: گروه صنعتی صفا)

تائید

محمدصادق حری

حسن زارعی متین

21

فاطمه دهقانی جم پیری

اجرایی

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی فرهنگی لذت از خرید مادی گرایی و تمایل به خرید آنی (تکانشی) بر روی رفتار خرید آنی ( شهر اصفهان)

تائید

فاطمه عیدی

محمدصادق حری

22

فاطمه فراهانی

اجرایی

ارزیابی پیمانکاران از دیدگاه سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)در پالایشگاه امام خمینی شازند اراک

تائید

محمدصادق حری

محمدعلی کرامتی

23

محسن بابایی

اجرایی

بررسی تاثیر کیفیت خدمات ورزشی بر تجربه احساسی و رضایت کاربر ( مورد مطالعه : تماشاچیان و مشتریان استادیوم آزادی)           

تائید

فاطمه عیدی

محمدصادق حری

24

محسن دهقان نژاد

اجرایی

بررسی تاثیر حمایت سازمانی و رضایت شغلی بر انتقال آموزش : مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی لرستان

تائید

محمد حکاک

محمدصادق حری

25

محمد اعتمادی

اجرایی

اثر تعدیل گر مراحل چرخه عمر سازمان بر رویکرد های کنترل عملکرد سازمانی

تائید

محمود شهرخی

محمدصادق حری

26

محمد ایمانی فر

اجرایی

بررسی تاثیر فشار شغلی مدیران اجرایی بر روی افسردگی شغلی ، تعهد سازمانی و ترک شغل مدیران (مطالعه موردی: مدیران اجرایی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نفت)

تائید

امیر هوشنگ نظرپوری

 

27

محمد روتیوند غیاثوند

اجرایی

دسته بندی و خوشه سازی مشتریان با استفاده از داده کاوی جهت اجرای استراتژی نگهداشت مشتری ( مورد مطالعه: شرکت ایرانسل)

تائید

ناصر عسگری

حسن فارسیجانی

28

محمدصفدری

اجرایی

بررسی تاثیر نوع دوستی بر یادگیری سازمانی از طریق تعارض رابطه ای( کمباین سازی اراک)

تائید

محمدعلی کرامتی

محمدصادق حری

29

مهدی رضایی راد

اجرایی

تعیین تاثیر مدیرت دانش بر نوآوری سازمانی با تاکد بر نقش واسط مدیریت کیفیت جامع ( مطالعه موردی: سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان)

تائید

مصطفی رضایی راد

 

30

میثم گرجی خانی

اجرایی

بررسی تاثیر بازارگرایی و عملکرد نیروی فروش در شرکت های لبنی استان قم

تائید

ابوالفضل خسروی

عادل آذر

31

میلاد یزدخواستی

اجرایی

بررسی تاثیر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری (crm) بر روی رضایتمندی مشتریان ( مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)

تائید

بهناز شکیب

 

32

هدی حسنی

اجرایی

همراستایی استراتژی های فناوری اطلاعات با مدیریت ارتباط با مشتری

تایید

نوری مطلق

حسن فارسیجانی

33

هنگامه حسینی

اجرایی

بررسی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در کارآفرینی کارآموزان زن مورد مطالعه : صنعت فرش استان البرز

تائید

بهروز قاسمی

سهیل سرمد سعیدی

34

محمدحسین مرادی باستانی

اجرایی

بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و مبادله گرا  عدم شغلی با نقش میانجی و، ادراک سیاست سازمانی در شهرداری اراک

تائید

محمدحکاک

محمدصادق حری

35

مریم حاجی پور

اجرایی

بررسی رابطه بین ویژگی های فردی با استفاده از سایت شبکه های اجتماعی وسرمایه اجتماعی

تائید

ابوالفضل خسروی

مریم شریف نژاد

36

سعیده مومنی مقدم

اجرایی

ارزیابی و تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات(P7) بر رضایت مشتری : مورد مطالعه صنعت هتلداری شهر مشهد

تائید

عباس کرامتی

محمد صادق حری

37

جواد حسنی

اجرایی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پایداری زنجیره  تامین گندم ، آرد و نان در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور

تائید

عباس کرامتی

محمد صادق حری

38

ابوالفضل  فراست

اجرایی

بررسی ارتباط کیفیت خدمات پس از فروششش با رضایتمندی و وفاداری مشتریان شرکت بهران موتور گلپایگان

تائید

حسن زارعی متین

 

39

اسمعیل حسینی

اجرایی

بررسی و شناسایی موانع موجود در صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا

تائید

محمد حقیقی

 

40

محمد علی مرواتی

اجرایی

بررسی تاثیر نگرش مشتریان بانکی بر قصد تطبیق پذیری یا استفاده آنها از تکنولوژی های نو آورانه خود خدمات SSTS

تائید

محمد صادق حری

عباس شیخان

41

غلامرضا دهقان

اجرایی

بررسی تاثیر نشخوار فکری بر رضایت، تلاش و عملکرد شغلی و افسردگی شغلی

تائید

محمد حکاک

محمد صادق حری

42

وهاب قیاسی

اجرایی

بررسی تنوع نیروهای ا نسانی شرکتی و تاثیر آنها بر شاخص های عملکرد HSE در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

تائید

رامین زارع

 

43

مهدی منصوری

اجرایی

بررسی رابطه بین هوش سازمانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران شهرداری تهران

تائید

محمد علی کرامتی

 

44

تقی سیفی اردگلی

اجرایی

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با سرمایه فکری و مزیت رقابتی  سازمانی

تائید

محمد علی کرامتی

 

45

محمد همتی

اجرایی

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک با بهره وری کارکنان بانک صادرات

تائید

محمد علی کرامتی

 

46

محسن سهرابی

اجرایی

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت ، الگو برداری ، با عملکرد سازمانی در صنعت فرآورده های نفتی

تائید

محمد حکاک

محمد صادق حری

47

مریم درویشی

اجرایی

بررسی عوامل موثر بررفتار مصرف کننده زبا له های مواد غذایی

تائید

ابوالفضل خسروی

مریم شریف نژاد

48

محمود محمدی

اجرایی

شناسایی استراتژیهای سازمانی در مدیریت کانال توزیع با استفاده از ANPوTOPSISفازی

تائید

محمد حسین ملکی 

 

49

محمود ملک

اجرایی

ارزیابی عملکرد بیمارستانهای استان مرکزی با استفاده از تکنیک ANP , DEMATEL

تایید

حسین خدادی

محمد صادق حری

50

نرگس فلاحی

اجرایی

بررسی اثر بخشی فعالیت های ارتقا دهنده درزمینه بیمه های عمر درشهر تهران در سال 1394

تائید

محمد حسن محبیبان عراقی

 

51

 رضا طریفی

اجراییی

تعیین تاپیر معیارهای بازار گرایی بر تعهد وعملکرد صادرات از طریق کسب  مزیت استراتژیک در شرکت هپکو

تایید

حسن اکبری

عباس شیخان

52

علی مهرابی

اجرایی

ارزیابی روش های نوین جهانی فضاسازی گردشگری در جذب گردشگر در کلان شهر اصفهان

تایید

علی نوری مطلق

 

53

سمیه شعبانی

اقتصاد

بررسی اثر سیاستهای مالی بر توزیع درآمد در ایران طی سالهای 50-1384

تائید

سهراب نظری

حبیب موسوی

54

شیدا گودرزی مهر

اقتصاد

رایطه بین اقتصاد زیرزمینی و رشد اقتصادی ایران طی سالهای 91-1361

تائید

محمدحسن فطرس

سیدعباس نجفی زاده

55

فریبا سادات میرسمیعی

اقتصاد

بررسی عوامل موثر بر عرضه مسکن در ایران طی سالهای 1362-1392

تائید

محمدحسن فطرس

 

56

عظیم عالی

اقتصاد

بررسی اثر فناوری اطلاعات و اربتطات بر اشتغال کشور(93-82)

تایید

احمد سرلک

سیدعباس نجفی زاده

57

ستاره غلامی جعفرآبادی

اقتصاد

مطالعه تغییر سیاست ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران

تائید

محمدحسن فطرس

 

58

علی مهر نیا

اقتصاد

بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

تائید

اسماعیل صفرزاده

 

59

سارا افتخارنیا

اقتصاد

مدلسازی ارزیابی اقتصادی استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی

تائید

غلامعلی حاجی

محسن نجارچی

60

مهدیه صادقی

اقتصاد

مقایسه عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر مرگ میر کودکان زیر یکسال در کشورهای MENA و  OECD

تائید

عباس نجفی زاده

منیر مرادی

61

مهدی جهانبخشی

اقتصاد

بررسی عوامل موثر بر واردات کشور (با تاکید بر متغیر نرخ ارز)

تائید

مریم شریف نژاد

سید عباس نجفی زاده

62

علی احمدی

اقتصاد

تببین رابطه بین اندازه بنگاه و بهره وری در بخش تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ

تائید

داریوش حسنوند

 

63

راهله کرجی

اقتصاد

بررسی تاثیر سرمایه گذاری در بخش مسکن بر رشد GDP در اقتصاد ایران طی سالهای 91-57

تائید

سید عباس نجفی زاده

منیر مرادی

64

فریبا حسینی مرام

اقتصاد

بررسی اثر سیاستهای پولی و ارزی بر اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد (SVARو SVECM)

تائید

مریم شریف نژاد

 

65

ناهید عبدالی

اقتصاد

بررسی تاثیر درآمدهای نفتنی بر تقاضای کالاهای ئارداتی در ایران (دوره مورد بررسی 91-70)

تائید

احمد سرلک

غلامعلی حاجی

66

حمیدرضا جمشیدی

اقتصاد

بررسی تاثیر بیکاری بر قاچاق مواد مخدر در ایران 93-60

تائید

سعید گرشاسبی فخر

 

67

نسرین امامی

اقتصاد

بررسی تاثییر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

تائید

غلامعلی جاجی

 

68

مرتضی محمودی

اقتصاد

تاثیر آزادسازی تجاری بر ساختار بودجه اقتصاد ایران

تائید

یگانه موسوی- مهدی یزدانی

عباس نجفی زاده

69

مسیح مولانا

اقتصاد

تبیین رابطه بین توسعه مالی و فقر در ایران

تائید

یگانه موسوی

الهام غلامی – احمد سرلک

70

سعید سلیمانی

اقتصاد

هزینه های دفاعی و رشد اقتصادی در ایران

تایید

محمدحسین حسنی صدرآبادی

سید عباس نجفی زاده

71

مصطفی مختاری

اقتصاد

عوامل موثر بر معوقات بانکی در بانکهای ایران

تایید

محمدحسین حسنی صدرآبادی

حبیب موسوی

72

اکبرنجاحی

اقتصاد

تحلیل و بررسی رابطه متقابل ساختار و عملکرد بازار در صنعت بانکداری ایران

تائید

یگانه موسوی –فرهاد خدادکاشی

غلامعلی حاجی

73

مریم مهدیزاده

اقتصاد

ترکیب بهینه سیاست های پولی و مالی در جهت تحقق رشد اقتصادی : کاربردی از مدل تعادل عمومی پویایی تصادف(DSGE)

تائید

یگانه موسوی

الهام غلامی – احمد سرلک

74

مرتضی اخضری

بازاریابی

بررسی تاثیر برنامه های وفاداری برتطبیق مشتری – شرکت :نقش میانجی احساس وضعیت و تعلق مشتری (بیمارستان امیرالمومنیتن (ع )شهراراک)

تائید

امیرهوشنگ نظر پوری

-

75

الهام السادات آیتی

بازاریابی

بررسی تاثیررسانه های اجتماعی بررضایت مشتری ،کیفیت رابطه برند وتبلیغات شفاهی (شرکت بازاریا بان ایران زمین بیز)

تائید

فاطمه عیدی

مهدی کریمی تبریزی

76

مریم احمدی

بازاریابی

بررسی تاثیرهمکاری میان بخش بازاریابی (تبلیغات )وبخش تحقیق وتوسعه برموفقیت محصول جدید (شرکت داروی گیاهی باریجاسانس

تائید

علی میر

-

77

نیلوفر برخورداری

بازاریابی

بررسی رابطه بین نگرش مشتریان وانتخاب آنها در خرید محصول (فروشگاه های هاکوپیان استان مرکزی )

تائید

پیمان غفاری آشتیانی

حسن صابری

78

مجتبی بنیادی

بازاریابی

نقش تاثیرخدمات غیر حضوری شرکت توزیع برق استان مرکزی بررضایتمندی متقاضیان ومشترکین برق شهرستان اراک

تائید

ارکیده حامدی

 

79

ریحانه حاج علی بیگی

بازاریابی

بررسی واکنش مصرف کننده نسبت به افزایش قیمت بنزین (مردم شهر تهران )

تائید

اشرف شاه منصوری

 

80

سیدرضا حسینی

بازاریابی

بررسی میزان هوش هیجانی مدیران فروش وتعیین تاثیر آن براثر بخشی فروش شرکت های تولیدکننده ووارد کننده نهاده های کشاورزی

تائید

فتانه یاراحمدی

 

81

غلامرضا داودی پور

بازاریابی

بررسی مدیریت ریسک در زنجیره تامین ورتبه بندی شاخص ها مدیریت ریسک (شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب )

تائید

اسماعیل صفر زاده

0

82

جوادرادمهر

بازاریابی

بررسی تاثیرقومیت بر رفتار خرید مصرف کننده (بادر نظر گرفتن نقش تعدیل گر سن ،جنسیت وتحصیلات )

تائید

محمد حقیقی

-

83

سعید رحیمی

بازاریابی

شناسایی تاثیرعوامل موثر برارزشهای خرید اینترنتی وتمایل به تکرار خرید (دانشجویان دانشگاه آزاداراک)

تائید

ارکیده حامدی

حسن سبیلان اردستانی

84

محمدرضا طایی

بازاریابی

بررسی تاثیرآمیخته تبلیغات برارزش ویژه برند مشتری محور (شرکت دوو الکترونیک)

تائید

ارکیده حامدی

-

85

مهدی عزیزی

بازاریابی

بررسی عوامل موثربرتصمیم خرید خودرو های شرکت مدیران خودرو در شهر اراک

تائید

یگانه موسوی جهرمی

ابراهیم جوادی

86

علیرضا تکلو

بازاریابی

شناسایی عوامل موثربررفتارتغییر مشتری (مورد مطالعه :مشتریان بانک ملی کلان شهر تهران)

تائید

پیمان غفاری آشتیانی

حسن صابری

87

مهدی عینی

بازاریابی

بررسی رابطه بین شهرت فروشنده ورفتار مشتری با توجه به نقش ایجاد ارزش افزوده شده مشتری توسط فروشنده (بانک های شهر الشتر )

تائید

امیر هوشنگ نظر پوری

 

88

حسین فراهانی

بازاریابی

بررسی تاثیرسرمایه گذاری های سازمانی درسرمایه اجتماعی برتعهد وعملکرد کارکنان در شعب بانک ملی شهرستان اراک

تائید

ارکیده حامدی

پیمان غفاری آشتیانی

89

فاطمه فراهانی

بازاریابی

تاثیر مراحل قبل وبعد از خرید بدون برنامه با توجه به نقش حالات روحی وسطح رضایت مشتری

تائید

حمیدرضاغیابی

حسن صابری

90

محمدرضا فرجی

بازاریابی

اثر جهت گیری نیروی فروش بازار برخلاقیت ،پیاده سازی نوآوری وعملکرد فروش

 

محمد صادق حری

مرتضی قاسمی

91

عطیه قاسمی

بازاریابی

ارزیابی اثرگذاری جنبه های مختلف تصویر ذهنی قیمت برقصد خرید مصرف کننده (فروشگاه های رفاه وشهروند شهر اراک )

تائید

رضا تهرانی

عباس نجفی زاده

92

شکوفه قزلباش

بازاریابی

بررسی مدل بهینه سازی تاکتیکی برای تصمیمات برنامه ریزی یکپارچه تولید ومسیر یابی حمل ونقل

تائید

حسین خدادادی

عباس شیخان

93

شبنم کارگشا

بازاریابی

بررسی رابطه در گیری ذهنی مصرف کننده وقصد خرید (خرید گوشی های تلفن همراه )

تائید

نادره سادات نجفی زاده

علیرضافرشید پور

94

معصومه کرمی خشک آباد

بازاریابی

بررسی اثر تبلیغات شفاهی آنلاین بر نگرش وتمایلات خریداران (خریداران محصولات دیجی کالا در شهر تهران )

تائید

کیومرث سهرابی

حسن سبیلان اردستانی

95

رضا کریمی آستانه

بازاریابی

بررسی تاثیرتبلیغات دهان به دهان (شفاهی )برفروش گوشی تلفن همراه (اپل )

تائید

علی میر

مرتضی قاسمی

96

محمدرضا گودرزی

بازاریابی

بررسی رابطه بین استراتژی بازاریابی وعملکرد کسب وکاربرتر (کارخانجات صنعتی شهر اراک)

تائید

علی میر                                          

پیمان غفاری آشتیانی

97

 

رامین محترم

بازاریابی

بررسی شباهت فرهنگی ،قوم محوری وضرورت محصولات درارزیابی محصولات از دیدگاه مصرف کننده (شهر اراک)

تائید

حسن صابری

حسن اسماعیل پور

98

صفر محمودی

بازاریابی

تاثیرنقش میانجی مسولیت اجتماعی بنگاه بر تاثیر ارزش

 لذت گرایانه وفایده گرایانه برقصد خرید لذت جویانه وفایده جویانه

تائید

اسماعیل صفرزاده

-

99

فاطمه مراغی

بازاریابی

بررسی  رابطه بین نگرش زنان ومردان نسبت به نقشهای کلیشه ای ونقشهای جنسیتی زنان در تبلیغات وآگهی های تجاری (مردم شهر اهواز )

تائید

اسماعیل صفرزاده

بهروز بهرامسری

100

شیرین مرتضوی        

بازاریابی

تعیین نقش پیاده سازی کارت امتیازی متوازن در بهبود عملکرد سازمان

تائید

ارکیده حامدی

بهروز بهرامسری

101

مسعود مریوان

بازاریابی

اثرات جهت گیری بازارنیروی فروش در خلاقیت ،اجرای نوآوری وعملکرد فروش (شرکت آراز فخر آذر )

تائید

کیومرث سهرابی

ابتسام رضوی دینانی

102

فاطمه ملکی منش

بازاریابی

بررسی تاثیرویژگی های شخصی ،هوش هیجانی وبازاریابی داخلی برمشتری مداری (پرستاران های دولتی شهر اراک )

تائید

نادره سادات نجفی زاده

پیمان غفاری آشتیانی

103

نسیم سادات مهاجرانی

بازاریابی

بررسی اثر موسیقی بررفتار خریدبا نقش واسطه گرایانه شاخص های احساسی – ادراکی ومدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه (مجموعه فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهر اراک)

تائید

پیمان غفاری آشتیانی

حسن صابری

104

کامران بهادری بیرگانی

بازاریابی

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بررضایت شغلی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

 

تائید

پیمان غفاری آشتیانی

مجید زنجیردار

105

مهدی آقارضی

بازاریابی

بررسی عوامل موثردرجذب منابع توسط پست بانک استان مرکزی

تایید

رحمت اله جدیدی

عباس نجفی زاده

106

حمید قربانی

بازاریابی

بررسی نقش قابل اعتماد بودن واعتماد در قصد کاربران برای ادامه استفاده از بانکداری اینترنتی (بانک ملت شهر اراک )

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

عباس نجفی زاده

107

علی اصغر شایسته

بازاریابی

بررسی چگونگی شکل گیری نگرش ها ونیات مصرف کنندگان نسبت به کافی شاپ ها (کافی شاپ مناطق 1و4و11شهر تهران )

تائید

حسن اسماعیل پور

 

108

الهام بیاتی

داخلی

بررسی امکانات وخدمات فروشگاه برقصد خرید مشتریان (فروشگاه رفاه شهر اراک)

تائید

امیرهوشنگ نظر پوری

منیر مرادی

109

مرتضی حقدادی

داخلی

بررسی نقش انتخاب مصرف کننده بردرگیری ذهنی وتصمیم خرید محصول در فعالیت های بازاریابی خیر خواهانه درحوزه سلامت شهر اراک

تائید

حسن صابری

مجیدزنجیردار

110

پریسا حمیدی

داخلی

رابطه بین هوش رقابتی واثربخشی استراتژیک های بازاریابی

 

تائید

اشرف شاه منصوری

وحید مشتاق عراقی

111

آزاده دزفولی

داخلی

بررسی تاثیرویژگی های شهرتهران برجذابیت تصویر ذهنی از برند (نام ونشان )شهر تهران

تائید

فاطمه عیدی

مرتضی قاسمی

112

ازیتا صالح

داخلی

بررسی تاثیر عوامل شخصیتی ،جمعیت شناختی ،لذت خرید کردن ،مادی گرایی وتمایل به خرید آنی بررفتار خرید ناگهانی مردم شهر اراک

تائید

رضا آقا خانی

ارکیده حامدی

113

علی عابدی هزاوه

داخلی

بررسی تاثیرمدیریت تجربه مشتری برعملکرد کسب وکار (بانک قوامین استان مرکزی )

تایید

رضا آقاخانی

-

114

سعید عباسی

داخلی

بررسی نقش امنیت وااعتماد به پذیرش تشکیل پرونده مالیاتی آنلاین (مودیان سازمان امور مالیاتی استان مرکزی )

تائید

محمدجعفرتارخ

عباس شیخان

115

زهرا عزیزآبادی فراهانی

داخلی

رابطه بین ویژگی های شخصیتی بارفتار خرید کاربران اینترنت

تائید

اشرف شاه منصوری

وحید مشتاق عراقی

116

مینا علی محمدی برزآبادی

داخلی

شناسایی وتعیین اثرات خدماتpl3  برعملکرد ورفتار استراتژیک محور فروشندگان از طریق رگرسیون چندگانه وتحلیل مسیر

تائید

حبیب اله جوانمرد

حسین دیباچی

117

مهد خت فدائی

 

داخلی

بررسی پیش بینی کننده های کلیدی در قصد خرید خدمات

تائید

پیمان غفاری آشتیانی

غلامعلی حاجی

118

متین فلکی

داخلی

بررسی وتحقیق ابعاد رضایت قیمتی بااستفاده از مدل کانو (گروه بهمن )

تائید

رحمت اله جدیدی

 

119

وحید قنبری

داخلی

بررسی تاثیر فعالیت های سرمایه اجتماعی شرکتی برارزیابی افراد سیگاری نسبت به شرکت های تولید کننده سیگار

تائید

علی میر                                         

 

120

موسی کوت آبادی

داخلی

بررسی رابطه بین میهن پرستی اقتصادی واخلاق مالیاتی ونگرش نسبت به قبول مالیات (سازمان امور مالیاتی شهر اراک)

تائید

علیرضا فرشید پور

ابراهیم جوادی

121

علیرضا محمد موسایی

داخلی

نقش عجین سازی مشتری برتفاهم ورضایت (بانک انصار شهر اهواز )

تائید

احمدرضا قاسمی

مرتضی قاسمی

122

سجاد محمدیان

داخلی

بررسی رابطه بین فروش اخلاقی ورضایت ،اعتماد ،تعهد و تبلیغات شفاهی (شعب بانک ملت شهرستان خرم آباد)

تائید

علی میر

-

123

ایمان مشایخی نظام آبادی

داخلی

شناسایی تاثیر کمبود جایگزین ،رضایت واعتماد برقصد حمایت باتوجه به نقش واسطه ای تعهد (داروخانه های شهر اراک)

تائید

پیمان غفاری آشتیانی

غلامعلی حاجی

124

الهه مهرآبادی

داخلی

بررسی ارتباط بین تجربیات مبادله سهام با نگرش ورفتار های خرید مشتری (سازمان بورس اوراق بهادار اراک)

تائید

رحمت اله جدیدی

مجتبی رفیعی

125

بهاره میاحی

داخلی

بررسی تاثیر هوش هیجانی کارکنان برکیفیت خدمات با توجه به نقش تعدیلگر رفتار شهر وندی سازمانی ومهارت های ارتباطی (شرکت خصوصی تاشا )

تائید

فاطمه عیدی

-

126

سیدرضا میرمحمدی

داخلی

بررسی تاثیرتمایل قوم مداری مصرف کنندگان برنگرش آنها نسبت بهمحصولات داخلی وخارجی (دانشجویان دانشگاه آزاداراک)

تائید

محمد جعفر تارخ

عباس شیخان

127

بهنام نصیری

داخلی

بررسی تاثیر زنجیره تامین سبز یکپارچه بر ابعاد عملکرد عملیاتی شرکت سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

تائید

محمد حقیقی

ابتسام رضوی دینانی

128

محمدرضا وزیریان

داخلی

بررسی تاثیربازاریابی داخلی برعملکرد کارکنان از طریق نوآوری سازمانی (مدیریت تدارکات وامور کالای شرکت

ملی مناطق نفت خیز جنوب )

تائید

پیمان غفاری آشتیانی

مجید زنجیردار

129

سارا هوشور

داخلی

بررسی تاثیرویژگی های فروشنده (تعهد سازمانی وگرایش به نوآوری )برروابط خریدار وفروشنده (نمایندگی های رنگ روناس در اراک)

تائید

محمدصادق حری

منیر مرادی

130

نسرین الهی

داخلی

تاثیر خلاقیت درتبلیغات برقصد خرید از طریق نقش واسطه گرایش به برند در شرکت اریش خودرو

تائید

کیومرث سهرابی

فاطمه عیدی

131

نویدجعفری

داخلی

بررسی تاثیر تامین کننده سبز بر عملکرد محیط زیستی ومزیت رقابتی (شرکت های فعال در شهرک های صنعتی اهواز )

تائید

سعید عبدالمنافی

مجید زنجیردار

132

محمد عزیزآبادی فراهانی

داخلی

رابطه بین اثربخشی سیستم های اطلاعات بازاریابی وکارآمدی عناصر اساسی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی (بانک های دولتی وخصوصی شهر اراک )

تائید

امیر هوشنگ نظر پوری

ابتسام رضوی دینانی

133

محمدرضاشیرویه

مالی  بازرگانی

تاثیر ساختار سرمایه برعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

محمود کهنسال کفشگری

 

134

نفیسه سادات آل یاسین

مالی

بررسی رابطه بین هزینه یابی هدف وقیمت گذاری مبتنی برارزش براساس انتظارات در سود آوری سازمان(شرکت گدازش )

تائید

رضا تهرانی

مهدی چنگیزی

135

مریم اسکندری

مالی

بررسی رابطه ریسک پذیری مدیریت بانوآوری باتوجه به نقش جو ریسک پذیری سازمان (موسسه نوردر استان مرکزی )

تائید

محمدحسین فاتحی

سهراب نظری

136

محمد اسمعیلی

مالی

بررسی تاثیر نقد شوندگی دارایی وپایداری ومدیریت سود برحساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

سید عباس نجفی زاده

هادی یزدی

137

ملیحه بهرامی

مالی

بررسی عوامل موثربرتجهیز منابع بانکی در شعب بانک صادرات استان مرکزی

تائید

منیرمرادی

علی شیخی مهرآبادی

138

فائزه بیت لفطه

مالی

بررسی تاثیرعوامل سازمانی وانگیزه مشتری برعملکرد شرکت (بانک توسعه وتعاون استان مرکزی )

تائید

نادره سادات نجفی زاده

شهاب خاقانی

139

تاتارمسعود

مالی

تاثیرپیاده سازی حسابداری تعهدی بربودجه ریزی عملیاتی وعملکرد مالی شعب بانک انصار استان مرکزی

تائید

رحمت اله محمدی پور

سیدپوریا میربزرگی هزاوه

140

سوده جهانمهر

مالی

بررسی تاثیر ابعاد اقتصادی بررضایت مشتریان بانکها

تائید

علیرضافرشید پور

زهراامیرحسینی

141

مهدیه حاجی بابایی

مالی

تعیین تاثیر فعالیتهای مثبت زیست محیطی برعملکرد مالی شرکتهای بزرگ تولیدی اراک

تائید

حبیب اله جوانمرد

هادی یزدی

142

سیدمهدی خاتمی

مالی

بررسی عوامل موثربر سودآوری شرکت های تولیدی استان مرکزی بااستفاده از تحلیل پوششی داده ها (صنایع شیمیایی

تائید

مریم شریف نژاد

غلامعلی حاجی

143

حمیده سرخی

مالی

بررسی رابطه بی ادبی مشتری بر مشتری مداری کارکنان ارائه دهنده خدمات

تائید

بهروز بهرامسری

سهراب نظری

144

سمانه عباسی

مالی

بررسی تاثیر سطح مالکیت نهادی بر جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

حمید رضاغیابی

حمید ترنج زر

145

حسین صالحی

مالی

بررسی تاثیربرنامه ریزی تداوم کسب وکار لجستیک بر قابلیت های عملیاتی وعملکرد مالی در شرکت های شهرک صنعتی شکوهیه استان قم

تائید

محمد حسین ملکی

علی سبحانی

146

فاطمه صالحی مرزیجرانی

مالی

بررسی تاثیرنقد شوندگی برضریب واکنش سود در بازارهای زوجی

تائید

علی لعل بار

حمیدرضاغیابی

147

فاطمه طهماسبی

مالی

مطالعه تطبیقی در خصوص رتبه بندی شعب بانک ها بااستفاده از الگوی مناسب (بانک ملی )

تائید

وحیدمشتاق عراقی

مریم شریف نژاد

148

الهام غلامی

مالی

بررسی رابطه بین مهارت های سه گانه ی مدیریتی وسبک تصمیم گیری مالی روسای شعب بانک کشاورزی

تائید

حبیب اله جوانمرد

مهدی چنگیزی

149

قربان کاظمی

مالی

بررسی تاثیر تغییر مدیر عامل برراهبرد های سرمایه گذاری شرکت ها وارزش نهایی سرمایه گذاری ها

تائید

آذر مسسلمی

داریوش مختاری کجوری

150

مریم کهندل

مالی

انتخاب سهام با استراتژاتژی خرید سهام برنده وفروش سهام بازنده براساس ریسک وبازده (شواهد تجربی بورس اوراق بهادار تهران )

تائید

فاطمه عیدی

کیومرث سهرابی

151

مریم مجیدی

مالی

بررسی تاثیر بانکداری نوین والکترونیکی بردر آمدهای کارمزدی بانک (بانک ملی

تائید

محمدجعفر تارخ

عباس شیخان

152

علی محمدی

مالی

حفظ مشتری در صنعت توریست بررسی کیفیت ،رضایت ،اعتماد وهزینه معقول (بیمارستان کسری )

تائید

رحمت اله محمدی پور

محمدایزدی خواه

153

شهرام مظهری

مالی

بررسی تاثیر تضادنمایندگی ،فرصت سرمایه گذاری ،عدم اطمینان نسبت به جریان نقدی بربازده سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

محمدحسین فاتحی

مرتضی قاسمی

154

زهره ملاح زاده 

مالی

بررسی تاثیر اعطای اعتبارات بانکی بررشد بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی ،صنعت ومعدن ،بازرگانی )

تائید

غلامعلی حاجی

زهره حاجیها

155

ملیحه مهرابی

مالی

بررسی عوامل موثردرایجاد مطالبات معوق بانکی شعب بانک ملی استان مرکزی

تائید

علی شیخی مهرآبادی

منیرمرادی

156

مهدی وروانی فراهانی

مالی

بررسی تاثیر شاخص های موثر برموفقیت  بانکداری الکترونیک بانک سینا در شهر اراک

تائید

بهروز بهرامسری

محمد ایزدی خواه

157

منا ولی  بک

مالی

بررسی تاثیرحقوق مالکیت معنوی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی در منتخبی از کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه

تائید

آذر مسلمی

مهدی چنگیزی

158

بهزاد فراهانی

مالی

بررسی ارتباط بین هزینه های کیفیت ومعیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا

تایید

امیر بهمن خلیلی

 

159

محبوبه عاقلی

مالی

بررسیرابطه هوش هیجانی کارکنان با جذب مشتری وسود آوری در موسسات مال واعتباری

تایید

عباس کرامتی

حبیب موسوی

160

حمید اسمعیلی

مالی

بررسی تاثیر اطلاعیه های ارزش برند برقیمت وبازده سهام در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

تایید

هادی یزدی

علی لعل بار

161

رضا پولاب

مالی

شناسایی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشات مالی(حسابرسان داخلی بانک های استان مرکزی)

تایید

هادی یزدی

علی لعل بار

162   

 

 

علی حسین خرمی مقدم

مالی

بررسی ارتباط میان آزادسازی تجاری وتوسعه مالی بررشد اقتصادی ایران

تایید

غلامعلی حاجی