شنبه 4 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای94/10/28

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

ابراهیم رجبی

حسابداری

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

محمود همت فر

حسن اکبری

2

مسعود رضایی

حسابداری

بررسی رابطه بین انتخاب حسابداری ارزش منصفانه و محافظه کاری حسابداری مشروط

تایید

محمود کهنسال

مجید زنجیردار

3

فرزانه عباسی

حسابداری

فرا اطمینانی مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی

تایید

مجید زنجیردار

مهدی کریمی تبریزی

4

مجتبی محمدی

حسابداری

بررسی تاثیر تغییرات در ارتباط ارزشی سود و قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده غیر عادی  بین شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

هادی یزدی

حمید رضا غیابی

5

 

مجتبی حیدریان

حسابداری

بررسی تاثیر کگیفیت حسابرسی بر تجدید گزارشگری مالی با تاکید بر نقش مسئله نمایندگی

تایید

رمضانعلی رویایی

 

6

عبداله علیائی

حسابداری

واکنش بازار به تغییرات سود سهام با توجه به اطلاعات سنواتی  در بین شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران 

تایید

بهزاد پرویزی

پروین صدری

7

سمیه مختاری

حسابداری

بررسی تاثیر اندازه شرکت ،نوع کسب و کار ، سود آوری ، هزینه مسئولیت اجتماعی و هویت مالکیت بر افشای غیر مالی

تایید

هادی یزدی

مجید داودی نصر

8

عباس کوچکی جیریایی

حسابداری

بررسی رابطه بیت عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها و رتبه بندی اعتباری آنها

تایید

هادی یزدی

مجید زنجیردار

9

احمد حسینی

حسابداری

تاثیر کیفیت گزارشگری شرکت میزان بهنگامی افشاو قابلیت اتکای گزارشات مالی بر واکنش تاخیری قیمت سهام

تایید

مجید زنجیردار

محمود کهنسال

 

10

فهیمه شمسی

حسابداری

اثر ریسک اطلاعاتی حسابداری بر هزینه پیش بینی شده سرمایه

تایید

هادی یزدی

مجید داودی نصر

11

الهام شاهین خو

حسابداری

تاثیر عملکرد معیارهای کارت ارزیابی متوازن بر میزان کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نیروی کار

تایید

مجید زنجیردار

سهراب نظری

12

محمد محبی کیا

حسابداری

بررسی ارتباط بین مدیریت نقدینگی و عملکرد بانکها

تایید

حمید رضا شماخی

پروین صدری

13

فاطمه مسن آبادی

حسابداری

تاثیر احتیاط و کنترل مدیریت بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی

تایید

مهدی کریمی تبریزی

مجید زنجیردار

14

مژده محسن نژاد

حسابداری

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی و شکل گیری اقتصاد مقاومتی در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

تایید

هادی یزدی

محمود کهنسال

15

هانیه مولایی

حسابداری

بررسی تاثیر نرخ رشد اجزای مدلهای سود و جریان نقدی آزاد بر نرخ رشد سود سهام

تایید

داود خدادادی

حمید رضا غیابی

16

علی داودی

حسابداری

بررسی دیدگاه حسابرسان ارشد در خصوص تاثیر استدلال اخلاقی حسابرسان بر سایر رفتارهای غیر عادی آنان

تایید

عبدالحمید هوشمند

مجید زنجیردار

17

محمد رضا یگانه

حسابداری

بررسی تاثیر ناپایداری سیستماتیک و غیر سیستماتیک و همزمانی قیمت سهام بر عدم نقد شوندگی در  شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران 

تایید

مهدی کریمی تبریزی

آذر مسلمی

18

مهران کیانی طهرانی

حسابداری

بررسی تاثیر بار مالیاتی مورد انتظار و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها بر بازده و ارزش تقدینگی

تایید

منیر مرادی

-

19

رضا عظیمی

حسابداری

تاثیر توان رقابتی محصول بر هزینه بدهی و کیفیت سود

تایید

بهروز بهرامسری

مجید زنجیردار

20

فریبا احمدی

حسابداری

تاثیر مولفه های ریسک اطلاعاتی بر صرف ریسک با در نظر گرفتن عامل تجدید ارائه صورتهای مالی

تایید

مجید زنجیردار

سهراب نظری

21

مهرداد شریفی مهر

حسابداری

بررسی نقش افشای اطلاعات مربوط به تولید و عدم اطمینان تولید بر میزان سرمایه گذاری در موجودی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

زهرا امیر حسینی

آذر مسلمی

22

رضا خدائی

حسابداری

بررسی نقد شوندگی سهام بر روی مدیریت کوته بینی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

تایید

زهرا امیر حسینی

 

23

داریوش عراقی

مدیریت صنعتی

ارائه روش بهینه سازی جهت انتخاب و رتبه بندی استراتژی های پاسخ به ریسک در شرکت توربین دا ر

تایید

محمد علی کرامتی

محمد احسانی فر

24

قاسم جعفری

مدیریت صنعتی

بررسی محرکهای موثر بر توسعه صنایع در شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان بر اساس مدل محرکه توسعه

تایید

احمد رضا قاسمی

محسن سلیمانی

25

مهدی بدخشان

مدیریت صنعتی

ارائه برنامه ریزی تولید بهینه با استفاده ار ترکیب سیستم های بازی

تایید

عباس شیخان

محسن سلیمانی

26

سجاد مروتی

مدیریت صنعتی

ارائه مدل شبکه عصبی با قابلیلت پیش بینی روند جهت کاهش خطا برای پیش بینی قیمت طلا

تایید

محمد حسن ملکی

-

27

سید حمید حسینی

مدیریت صنعتی

پیش بینی مصرف برق خانگی بوسیله رویکرد ترکیبی آنالیز مولفه های اصلی و شبکه عصبی مصنوعی

تایید

محمد حسن ملکی

-

28

سارا حسنی

مدیریت صنعتی

مکان یابی مراکز تجاری با رویکرد توسعه پایدار در شرایط عدم قطعیت با استفاده از تکنکهای تصمیم گیری چند معیاره

تایید

عادل آذر

محمد صادق حری

29

مهوش حمیدی

مدیریت صنعتی

استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان در کنترل پروژه

تایید

عادل آذر

محمد صادق حری

30

فرید فرید روحانی

مدیریت صنعتی

پیش بینی موجودی کالا با استفاده از مدلهای سری زمانی مورد مطالعه شرکت اخشان

تایید

احمد رضا قاسمی

-

31

حمید شکرریز

مدیریت صنعتی

ارزیابی خودروهای پاک از دید مشتریان با استفاده از تلفیق روشهای تصمیم گیری و مدل های برنامه ریزی ریاضی

تایید

محمد علی کرامتی

-

32

سید عطا مسعودی

مدیریت صنعتی

یک سیاست سهام تطبیق پذیربرایآیتم اصلاح پذیرکنترل موجودی درشرکت صنعتی درشرکت صنعتی حدید اراک 

تایید

محمد احسانی فر

حسن صابری

33

عادل جمشیدی

مالی

بررسی رابطه عملکرد مالی بین مسئولیت های اجتنماعی و سرمایه گذاریران نهادی در دارایی اراک

تایید

علی شیخی مهر ابادی

عباس نجفی زده

34

الیناز شکوری

انسانی

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر استراتژیهای مدیریت استعداد در شرکت توزیع نیروی  برق تهران بزرگ

تایید

حمید رضا قاسمی

حبیب اله جوانمرد

35

پریسا رحیمی

مالی

بررسی تاثیر امیخته بازاریابی بر عملکرد مالی و غیر مالی بیمارستان ولیعصر اراک

تایید

مرتضی قاسمی

عباس نجفی زده

36

فرشید ازاد

مالی

رابطه میان عوامل محیطی بر تهیه بود جه در صنعت برق ایران

تایید

بهروز بهرامسری

علی ارشدی

37

عاطفه گودرزی

مالی

بررسی ساختار سرمایه و تامین مالی در بانک های دولتی

تایید

احمد سرلک

مریم سریف نژاد

38

مریم نعمت الهی

مالی

بررسی تاثیرسرمایه اجتماعی بر پذیرش مالیات با در نظر گرفتن نقش میانجی گری اخلاق مالیاتی

تایید

غلامعلی حاجی

علی نوری مطلق

39

کبری جمشیدی

مالی

بررسی تاثیرحمایت ادراک شده از سوی کارکنان بر تعهد سازمانی و عملکرد مالی سازمان در بانک صنعت ومعدن استان مرکزی

تایید

علی شیخی مهر ابادی

محمد صادق حری

40

امین فلک الدین 

مالی

بررسی عوامل موثر بر پرداخت انلاین مالیات در شهر نهاوند

تایید

منیر مرادی

حبیب موسوی

41

ریحانه جعفری کرهرودی

مالی

ثار متغیر های کلان اقتصادی بر بازار سرمایه در ایران

تایید

احمد سرلک

علی شیخی مهر ابادی

42

علی رضایی زاده

انسانی

بررسی نقش سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی تامین اجتماعی الیگودرز

تایید

رضا نجاری

مژگان محمدی نائینی

43

جلال محسنی

انسانی

تعین اثر عدالت و حمایت سازمانی بر انجام مسئولیت  و صلاحیت اساتید از طریق رضایت شغلی عواطف وتعهدات سازمانی(دانشگاه ازاد اراک )

تایید

حبیب اله جوانمرد

آمنه  مالمیر

44

بهروز رحیمی

انسانی

مدیریت رفتار نو اورانه در کار با توجه به نقش اقدامات منابع مالی

تایید

محسن سلیمانی

حمید رضا قاسمی

45

امین فکوری

تحول

تعین رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی و اعتیاد به کارکنان امو ر مالیاتی استان لرستان

تایید

پرستو اسلامی

سهیل سرمد سعیدی

46

مینا جعفری مهر ابادی

انسانی

بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی و هجتماعی و قابلیتهای نو اوری

تایید

مصطفی علیمیری

محمد ایزدی خواه

47

ابوذر ناطقی نیا

انسانی

بررسی انواع  تسهیم دانش بر بهبود نواوری (اداره کل مالیات استان مرکزی /

تایید

غلامرضا طالقانی

محمود فیروزیان

48

محمد باقراکرامی 

انسانی

ارزیابی بلوغ سازمانی شرکت ملی مناطق تفت خیز جنوب در پیاده سازی مدیریت دانش با رویکرد  

تایید

حبیب اله جوانمرد

مصطفی علیمیری

49

محسن نوروزی مطلق

تحول

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری کارکنان دانشگاه لرستان

تایید

ارکیده حامدی

 

50

مهر انگیز رستمی پویا

تحول

بررسی رابطه حافظه سازمانی با عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی

تایید

حمید رضا قاسمی

محمد طاهری روز بیانی

51

الهه مشهدی فراهانی

تحول

بررسی رابطه هوش معنوی کارکنان و کیفیت خدمات رسانی به مد د جویان در کمیته امدادامام  خمینی (ره) استان لرستان

تایید

حمید رضا قاسمی

محمد جواد حضوری

52

زهرا فرهی

تحول

بررسی ارتباط بین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت بر نگرش شغلی

تایید

علیرضا عقیقی

عباس نجفی زاده

53

فرزانه قربانی

تحول

بررسی راهکار های ایجاد امنیت شغلی در کارکنان (نیرو گاه برق همدان)

تایید

علیرضا عقیقی

مصطفی علیمیری

54

معصومه حسن پور دهکا

انسانی

بررسی عوامل موثر بر ایجاد بستر کار افرینی سازمانی در اداره کل بنادر استان مازندران

تایید

مصطفی علیمیری

 

55

نوراله پیری

انسانی

بررسی عوامل خطر زای ارگونومیک در منبع انسانی و تاثیر ان بر مدیریت کیفیت در اداره کل امر مالیاتی استان مرکزی

تایید

رامین زارع

رضا نجاری

56

حمیدرضا جهانشاهی

انسانی

تعین تاثیر عوامل توانمند سازی کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

تایید

محمد طاهری روز بیانی

 

57

محمود میرزایی

 

تحول

بررسی تاثیر مسئولیت اجتمایی شرکت ها بر پیامد های سازمانی و هویت سازمانی در شرکت های مادر تخصص فرود گاه های کشور

تایید

علی نوری مطلق

مصطفی علیمیری

58

محمد حسین عسگری

تحول

بررسی تاثیر رهبری تحول افرین برعملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی گرایانه قدرت هویت سازمانی

تایید

بهروز قاسمی

سهیل سرمد سعیدی

59

میترا برادران هزاوه

تحول

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه روانی کارکنان بر رضایت شغلی وتعهد عاطفی از طریق درگیری در اداره کل بیمه سلامت استان مرکزی

تایید

حمید رضا قاسمی

-

60

نریمانی نسترن

انسانی

بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر وجدان کاری کارکنان(سازمان پژهشهای علمی وصنعتی ایران)

تایید

محمد علی کرامتی

 

61

احمدی مهدی

مالی

بررسی تاثیر ریسک های بانکداری الکترونیکی بر رضایت کسب منافع مشتری و قصد استفاده انها در بانک ملی استان مرکزی

تایید

داود خدادادی

حبیب موسوی

62

شهریار تقوی

انسانی

بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی (نساجی هلال احمر)

تایید

غلامرضا طالقانی

محمود فیروز ابادی

63

اسماعیل بهزادی

انسانی

بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر تعادل کار – زندگی (شرکت پارس خودرو)

تایید

غلامرضا طالقانی

محمود فیروز ابادی

64

فاطمه آدینه

بازاریابی

بررسی عوامل موثربرنگرش وقصد خرید پوشاک جعلی برندهای لوکس در میان نوجوانان (شهر اراک)

تایید

ارکیده حامدی

حسن سبیلان اردستانی

65

محمدرضا بابادی

بازاریابی

بررسی تاثیرعوامل موثر بر سرعت ارایه خدمات به کار فرمایان در شرکت ملی حفاری ایران

تایید

پیمان غفاری آ

مجیدزنجیردار

66

بهاره بهرامسری

بازاریابی

بررسی تغییر الگوی رفتار خرید مصرف کننده در ازای برنامه های پاداشی (جایزه )

تایید

مجید غیابی

امد سرلک

68

محمدرضا خسروی

داخلی

بررسی رابطه بین تعهد عاطفی ،رفتاری وارزش رابطه بااعتماد بین شرکتها در صنایع استان مرکزی

تایید

نادره سادات نجفی زاده

پیمان غفاری آشتیانی

69

فرنوش دلارام

داخلی

بررسی استراتژی های ورود به بازارهای خارجی در بخش بنگاهای کوچک ومتوسط ایرانی

تایید

محمد حسن محبیان عراقی

غلامعلی حاجی

70

یاسمن دنیکو

بازاریابی

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی ،محیطی مدگرایی وتبلیغات بر خرید آنی وتاثیر آن بر خرید وسواسی

تایید

نادره سادات نجفی زاده

حسن اسماعیل پور

71

یلدا دنیکو

بازاریابی

جایگاه یابی محصولات سن ایچ بااستفاده از تکنیک نقشه ادراکی

تایید

نادره سادات نجفی زاده

پیمان غفاری آشتیانی

 

72

فرناز سام نژاد

داخلی

تعیین وتحلیل رفتار خریذ مشتریان با استفاده از روش قوانین انجمنی از رویکرد داده کاوی (فروشگاه اتکا در استان مرکزی به عنوان بهر وری خاص ،سایر فروشگاه ها ومراکز زنجیرای فروش به عنوان بهر وران عام

تایید

حبیب اله جوانمرد

 

73

سید مسعود سیدی

بازاریابی

بررسی ارتباط بین ابعاد بازاریابی داخلی برعملکرد سازمان (موسسات اعتباری اراک )

تایید

سعید عبدالمنافی

پیمان غفاری

74

سیدحمید رضا سیدی

بازاریابی

بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد کارکنان (موسسات اعتباری اراک)

تایید

سعید عبدالمنافی

حسن اکبری

74

محمد شامحمدی

بازاریابی

شناسایی نقش تبلیغات منفی در مورد اشخاص نامدار بر نگرش مصرف کننده (دانشجویان ترک زبان دانشگاه آزادتهران مرکز)

تایید

محمدرضابهبهانیان

محسن سلیمانی

75

ابوالفضل شاهی

داخلی

بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیم گیری های خرید خانواده های ایرانی (کودکان مقطع پنجم ابتدایی مدارس دولتی اراک)

تایید

منیر مرادی

حسن صابری

76

آیدا طهماسبیان

بازاریابی

بررسی تاثیرمعیارهای انگیزشی برنگرش ورفتار مصرف      کنند گان نسبت به تبلیغات وخرید اینترنتی (دیجی کالا)

تایید

سعید عبدالمنافی

پیمان غفاری آشتیانی

 

77

مهدی علیخانی

بازاریابی

اولویت های موثر ممیزی بازاریابی در عملکرد بنگاه (بانک صادرات اراک)

تایید

سهراب نظری

وحیدرضا مشتاق عراقی

78

سعید قلی نیک

داخلی

بررسی تاثیربرنامه های کمکی صادراتی دولت بر بین المللی سازی شرکت های کوچک ومتوسط (شرکت های عضو اتاق بازرگانی استان مرکزی )

تایید

نادره سادات نجفی زاده

سید عباس نجفی زاده

79

حمیدرضا کارخانه

داخلی

ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان های دولتی استان مرکزی بااستفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

محمد ایزی خواه

 

 

80

مریم مبارک آبادی

بازاریابی

بررسی رابطه بین تاکتیک های بازاریابی ارتباطی یا رفتار خرید در فروشگاه های لباس (نمایندگی هاکوپیان اراک)

تایید

نادره سادات نجفی زاده

سید عباس نجفی زاده

 

81

مهدی میرزائی

داخلی

بررسی مقایسه ای کیفیت خدمات مزیت ها ومعایب محصولات بانک نسبت به محصولات وخدمات رقبا (بانک قوامین وملت اراک )

تایید

محمدرضابهبهانیان

غلامعلی حاجی

82

زهرا میریعقوبی

داخلی

بررسی تاثیرقابلیت های سازمانی وفنی برموفقیت هوش    تجاری

تایید

حسن صابری

محمد ایزدی خواه

83

محمد رضا نیک فرجام

داخلی

بررسی تاثیر ویژگی های برند در خرید مشتریان (شهر اراک )

تایید

منیر مرادی

حسن صابری

 

84

پریسا فیروزآبادی

داخلی

بررسی عوامل موثربر مزیت رقابتی صنایع آلومینیم اراک بااستفاذه از مدل هیل - جونز

تایید

مرتضی قاسمی

پیمان غفاری آشتیانی

85

طیبه بلوچی

بازاریابی

بررسی تاثیر ارزش ادراک شده مشتری از صنایع دستی اصفهان برتصمیم خرید مشتری

تایید

محمد حقیقی

-

86

اسد کارچانی

اقتصاد

بررسی عوامل موثر بربهره وری آموزش و پرورش اراک

تایید

محمدحسین حسنی صدر آبادی

 

87

محسن محمدی

اقتصاد

برآورد تابع تقاضای صادرات در اقتصاد ایران طی سالهای 91-57

تایید

محمدحسین حسنی صدر آبادی

 

88

کامبیز شعبانی

اقتصاد

تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک ملت استان لرستان

تایید

محمد علیزاده

بهروز بهرامسری

89

سجاد چیدان

اقتصاد

ارزیابی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های ایلام

تایید

محمدحسن فطرس

 

90

سید مهدی حسینی پور

اجرایی

بررسی تاثیر استراتژی صادرات سبز بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت

تایید

حسین حنیفر

پیمان غفاری

91

محسن گودرزی

اجرایی

بررسی رابطه ابعاد بازاریابی داخلی با رفتار کارکنان (رضایتمندی و وفاداری) ( مورد مطالعه: بانک صادرات شهرستان بروجرد)

تایید

نادره سادات نجفی زاده

حسن زارعی متین

92

آبتین امامی

اجرایی

تعیین وضعیت عناصر فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک پاسارگاد

تایید

حسن اکیری

عباس شیخان

93

رضا آزادی نیا

اجرایی

بررسی تاثیر موانع داخلی  و خارجی بر توسعه صادرات

تایید

عباس کرامتی

هادی  یزدی

94

بهمن منصور حسینی

اجرایی

بررسی مدل ساختاری رابطه بین عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه (imc –p)  و اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری (crm) با خرید ترکیبی ( مورد مطالعه : بانک پارسیان)

تایید

عادل آذر

محمدعلی کرامتی

95

نسترن طهرانی نژاد

اجرایی

سنجش اثربخشی تبلیغات تجاری بر اساس مدل لاویچ و استینر ( مطالعه موردی : شعب بانک ملت شهر اراک)

تایید

حسن اسماعیل پور

نادره سادات نجفی زاده

96

لیلا امینی

اجرایی

بررسی تاثیر کیفیت زندگی ، آگاهی محیطی، رابطه کیفیت و قیمت، دانش و بستر اجتماعی بر روی مصرف محصولات سبز شهر قم)

تایید

نادره سادات نجفی زاده

حبیب اله جوانمرد

97

محمدرضا توکلی فهمیه

اجرایی

مطالعه ای بر روی عوامل تاثیرگذار در رابطه باتمایل به ترک شغل بین کارکنان پالایشگاه نفت امام خمینی (ره)

تایید

حبیب اله جوانمرد

مجید غیاثی

98

علی جعفری

اجرایی

نقش صفات شخصیتی کارکنان در عملکرد شغلی با توجه به ، انگیزه کاری و جو ایمنی سازمانی در پتروشیمی بندر امام

تایید

محمدصادق حری

مجید غیاثی

99

مریم قلزم

اجرایی

بررسی تاثیر چالش های فروش بر میزان فروش در شرکت آسان موتور ( هیوندای)

تایید

محمدصادق حری

 

100

امیر حریری

اجرایی

شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با تاکید بر برند خصوصی(مطالعه موردی بند ریور)

تایید

نادره سادات نجفی زاده

محمدصادق حری

101

ساناز پرچمی کاویانی

اجرایی

بررسی تطبیقی روشهای مدیریت پس از بحران و انتخاب روش مناسب برای شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند

تایید

حبیب اله جوانمرد

محمدصادق حری

102

بصیر بندگانی

اجرایی

بررسی مولفه های موثر بر مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک و سالم از نگاه مصرف کنندگان

تایید

حسن اسماعیل پور

محمدصادق حری

103

عباس قاسمی

اجرایی

بررسی نقش رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی ، خلاقیت و نوآوری سازمانی

تایید

حسین حنیفر

پیمان غفاری

104

مهدی مقدسی

اجرایی

تدوین استراتژی های توسعه بانکداری الکترونیکی

تایید

مهدی خیر اندیش

حمید رضا قاسمی

105

میثم آصفی

مالی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات برتولید وبهروری در نیروی کار در صنایع استان تهران

تایید

غلامعلی حاجی

داریوش مختاری کجوری

106

محمدحسن احمد پوری

مالی

بررسی ارتباط ساختار سرمایه وبازدهی منابع نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تایید

محمدحسین دابانلو

سید عباس نجفی زاده

107

محمد اسمعیلی

مالی

بررسی تاثیر نقد شوندگی دارایی وپایداری ومدیریت سود برحساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

هادی یزدی

سید عباس نجفی زاده

108

شیرین امیری

مالی

اثرات مقررات بانکی ،رقابت واصلاحات نظارتی برعملکرد بانک های خصوصی

تایید

حمیدرضاغیابی

مهدی کریمی تبریزی

109

حسین حاجی میرزایی

مالی

امکان سنجی استقرار سیستم یکپارچه حقوق ودستمزد پیمانکاری واثر آن بربهره وری سازمان

تایید

مجیدزنجیردار

غلامعلی حاجی

110

عادله حسن پور دربندی

مالی

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی سرمایه گذار بر ارتباط بین کسب اطلاعات ومیزان معامله

تایید

پروین صدری

زهرا امیر حسینی

111

بهنام رجبیان

مالی

بررسی تاثیر پاداش های دمالی برافزایش تولید سرانه در کارحانه آلومینیم سازی اراک

تایید

محمد حسین دابانلو

نظری سهراب

112

مسلم رضاپور

مالی

بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران در بازارهای مالی با تمرکز بر مسایل روانشناختی سرمایه گذاران

تایید

پروین صدری

آذر مسلمی

113

رضایی غلامرضا

مالی

بررسی ابزارهای نوین تامین مالی بانک صادرات

تایید

حسین خدادادی

پروین صدری

114

حامد سیفی

مالی

بررسی تاثیر سیستم هزینه یابی کیفیت بر مدیریت هزینه در راه آهن شهر تهران

تایید

آذر مسلمی

منیر مرادی

115

یداله رجائی

مالی

بررسی نقش هزینه یابی هدف برای دستیابی به سود هدف در شرکتهای تولیدی وصنعتی

تایید

زهرا امیر حسینی

مجید زنجیردار

116

امین طولابی

مالی

بررسی تاثیرفروش اینترنتی کالا وخدمات برسود آوری شرکت ها (سایت دیجی کالا تهران )

تایید

سهراب نظری

مجیدزنجیردار

117

نبی ا... عنبری

مالی

بررسی تاثیرضریب فکری ارزش افزوده برعملکرد مالی (تامین اجتماعی منطقه غرب اصفهان )

تایید

سعید عبدالمنافی

سید عباس نجفی زاده

118

الهه غلامرضایی نژاد

مالی

بررسی رابطه بین شهرت سازمانی با عملکرد مالی (شرکت های تولید کننده لوازم خانگی پذیرفته شده در بازار بورس ایران )

تایید

جبیب اله جوانمرد

 

119

عاطفه فراهانی

مالی

بررسی تاثیر بخش بندی سهام برجذب بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

هادی یزدی

مهدی کریمی تبریزی

 

120

فریدون فراهانی

مالی

بررسی تاثیر بازارگرایی برعملکرد پست بانک استان مرکزی

 

تایید

مهدی کریمی

تبریزی

حمیدرضاغیابی

121

فاطمه فیروزی

مالی

بررسی تاثیر سیستم کنترل هزینه ویکپارچگی فناوری اطلاعات برعملکرد مالی شرکت های واقع در شهرک های صنعتی تهران

تایید

جبیب اله جوانمرد

سهراب نظری

122

فاطمه گرایلی

مالی

بررسی رابطه خطای پیش بینی سود نسبت قیمت به سود هر سهم () واهرم مالی با استراتژی مومنتوم ومعکوس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

غلامعلی حاجی

زهرا امیر حسینی

123

نوشین گودرزی

مالی

ارتباط بین ویژگی های حسابداری ،کمیته حسابرسی وبه هنگام بودن گزارشگر ی های مالی

تایید

زهرا امیر حسینی

بهروز بهرامسری

124

علیرضا محرمی

مالی

بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به رویدادهای ناگهانی در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

پروین صدری

سهراب نظری

125

علی نصیری

مالی

بررسی تاثیر طیف رقابتی بازار بررابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی وجریان وجه نقد آزاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

محمدحسین دابانلو

سید عباس نجفی زاده

126

مصطفی سلیمی پور

اجرایی

بررسی اثر بخشی فن آوری های نوین بانکی برای مزیت رقابتی

تایید

عباس شیخان

نادره نجفی زاده