يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای 94/9/30

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

نسترن طهرانی نژاد

اجرایی

بررسی عوامل موثر بر عدم اعتماد مردم نسبت به تبلیغات بانک ها ( مطالعه موردی: بانک ملت شهر اراک)

تائید

حسن اسماعیل پور

نادره سادات نجفی زاده

2

فرهاد فراهانی

اجرایی

ارزیابی کیفیت ارائه خدمات شرکت پست با استفاده از مدل سروکوال

( مطالعه موردی: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در مناطق پستی تهران)

تائید

حسن اسماعیل پور

محمدصادق حری

3

مهدی حیدری

اجرایی

تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت سیمان ایران

تائید

عماد روغنیان

ایرج نوری

4

پیمان افتخاری

اجرایی

ارائه چارچوبی جهت پیش بینی رفار والگوی مشتریو تعیین مهمترین معیارهای آن با استفاده از رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری و داده کاوی ( مطالعه موردی: بانک ملت )

تائید

امیربهمن خلیلی

نادره سادات نجفی زاده

5

مازیار حسین پور

اجرایی

بررسی تاثیر استراتژی زیرسیستم های نظام منابع انسانی بر عملکرد سازمان بر اساس مدل یک پارچه بامبر گر و مشولم در شرکت فراب

تائید

حسین خدادادی

حسن اکبری

6

سید محسن میرکمالی

اجرایی

بررسی عوامل موثر بر بهبود و توسعه بازاریابی گیاهان دارویی در ایران ( مطالعه موردی : شهر اراک)

تائید

امیربهمن خلیلی

نادره سادات نجفی زاده

7

علی تاراج

اجرایی

بررسی تاثیر کیفیت خدمات ارائه سیستم های الکترونیک بر رضایت کارکنان بخش خدمات مجتمع پتروشیمی بندر امام

تائید

محمدصادق حری

مجید غیاثی

8

سعید عرفانی نژاد

اجرایی

تاثیر بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی با نقش میانجی گری مسولیت پذیری اجتماعی مورد پیمایش : محصولات آرایشی و بهداشتی ایوروشر

تائید

حسن اسماعیل پور

پیمان غفاری

9

مژده احمری نژاد

اجرایی

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی در خدمات سلامت- مطالعه در بیمارستان قدس اراک

تائید

محمدصادق حری

رحمت اله جدیدی

10

علی موحدزاده

اجرایی

تعیین تاثیر ارتباطات صنعتی و مدیریت داده و اطلاعات در خوشه های صنعتی بر ابعاد نوآوری از طریق اجزای مدیریت دانش (مطالعات صنایع ریلی استان مرکزی)

تائید

حبیب اله جوانمرد

رضا آقاخانی

11

طیبه پیل وری

اجرایی

بررسی ارتباط بین قابلیت های سازمانی ، مدیریتی، بر عملکرد سازمانی از طریق قابلیت های بازاریابی و کیفیت خدمات (بیمه البرز شهر تهران)

تائید

نادره سادات نجفی زاده

حبیب اله جوانمرد

12

سیدعباس قنبرزاده

اجرایی

شناسایی و اولویت بندی عوامل استراتژیک در شرکت مپنا بویلر بر منبع محور و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

تائید

عباس کرامتی

محمدصادق حری

13

محمد آزاد

اجرایی

ارززیابی تاثیرات کار داوطلبانه ، تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه : شرکت مخابرات استان مرکزی)

تائید

محمدصادق حری

محمدعلی کرامتی

14

زهره خاکباز

اقتصاد

بررسی برآورد تابع تقاضای بنزین در کشور در سالهای 94-74

تائید

سیدعباس نجفی زاده

مریم شریف نژاد

15

شیما ولی زاده

اقتصاد

بررسی رابطه قیمت نفت و تورم در ایران در 25 سال گذشته

تائید

سیدعباس نجفی زاده

مریم شریف نژاد

16

فاطمه محمدی

اقتصاد

بررسی عوامل موثر بر مخارج دولت در ایران (1390-1360)

تائید

غللامعلی حاجی

محمدحسن فطرس

17

کبری میری

اقتصاد

بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته در ایران بر اساس مدل جاذبه

تائید

غلامعلی حاجی

محمدحسن فطرس

18

زینب عبدالوند

اقتصاد

یکپارچگی مالی توسعه بازار سرمایه و عملکرد اقتصادی و شواهد تجربی در ایران

تائید

غلامعلی حاجی

محمدحسن فطرس

19

حمید محمدرضایی ازندریانی

اقتصاد

عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) یک مطالعه بین کشوری (1980-2015)

تائید

سعید کیان پور

محمدحسن فطرس

20

مصطفی حیدری هراتمه

اقتصاد

تببین کاربرد الگوی مشتقات مالی بر میزان ارزش شرکت ها با نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادر تهران

تائید

شمس اله شیرین بخش

یگانه موسوی جهرمی- عباس نجفی زاده

21

قاسم مطلبی

اقتصاد

بررسی وضعیت توزیع درآمد دراستان آذربایجانی شرقی ومقایسه آن باکل کشو(73-92)

تائید

سید عباس نجفی زاده

غلامعلی حاجی

22

مرجان خان محمدی

اقتصاد

بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی (مطالعه موردی استان مرکزی)

تائید

غلامعلی حاجی

عباس نجفی زاده

23

میترا محمدی

اقتصاد

بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی

تائید

غلامعلی حاجی

محمدحسن فطرس

24

الهه عزیزی

اقتصاد

تورم نااطمینانی تورم و عملکرد اقتصاد کلان در ایران

تائید

غلامعلی حاجی

مریم شریف نژاد

25

خدیجه نظریان

اقتصاد

بررسی اثرات کسری مالی و عرضه گسترده پول و m2 بر تورم در کشور های مبنا

تائید

غلامعلی حاجی

محمدحسن فطرس

26

لیلا تیموری

اقتصاد

بررسی آزاد سازی تجاری بررشد اقتصادی درایران طی سالهای 1358-1391

تائید

محمد حسن فطرس

منیر مرادی

27

زهره استکی اورکانی

داخلی- بازرگانی

ارزیابی کیفیت خدمات با مدل سروکوال فازی (بانک ملی اهواز)

تائید

پیمان غفاری

مجید زنجیردار

28

هادی پارسا

بازاریابی

بررسی تاثیرابعادتجربه بررضایت مشتریان (بانک قوامین اراک)

تائید

حسن اکبری

وحیدرضا مشتاق

29

حمید پورجعفری

داخلی

شناسایی تاثیریادگیری سازمانی برانعطاف پذیری سازمانی ،استراتژی های رقابتی وعملکرد تجاری (شرکتهای تولیدی ،صنعتی ،بازرگانی استان مرکزی )

تائید

غلامعلی حاجی

علی شیخی مهرآبادی

30

شادی پوستین د وز

داخلی

بررسی عوامل موثربر تمایل به خرید کالاهای دارای مارک خصوصی

تائید

پیمان غفاری

مجید زنجیردار

31

سهیلا بیژنی

داخلی

بررسی ارتباط بین پیامدهای بازاریابی اجتماعی با ارزیابی مصرف کنندگان از شرکتهای تولید کننده دخانیات (دانشگاه آزاداسلامی اراک

تائید

سیدعباس نجفی زاده

نادرسادات نجفی زاده

32

نازنین چوبدار

داخلی

بررسی رابطه بی ادبی بر مشتری مداری کارکنان ارائه دهنده خدمات

تائید

سیدعباس نجفی زاده

پیمان غفاری آشتیانی

33

عذرا حاجی پور

بازاریابی

بررسی تاثیراجتماعی شدن مصرف کننده بر مصرف نوشابه در شهر اراک

تائید

صابری حسن

نادرسادات نجفی زاده

34

یگانه حاجی علیرضایی

داخلی

عوامل موثر بر توسعه صادرات با تکنولوژی بالا و ایجاد مزیت رقابتی

تائید

پیمان غفاری

ابوالفضل سعیدی فر

35

نواب ذوالفقاری

بازاریابی

بررسی تاثیر عوامل داخلی وخارجی سازمانی برعملکرد بازاریابی از طریق تفکر استراتژیک (نمایندگی های شرکت ایران خودرو در استان مرکزی )

تائید

صابری حسن

فرشاد مطلبی

36

مهدی رضایی

داخلی

بررسی تاثیرشیوه های بازاریابی داخلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی برقصد ترک شغل کارکنان بانک تجارت شهر اراک

 

تائید

سیدعباس نجفی زاده

نادرسادات نجفی زاده

37

جعفر شعبان پور خزرینه

داخلی

بررسی تاثیرمدیریت کیفیت جامع برعملکرد سازمان با نقش میانجی بازارگرایی

تائید

پیمان غفاری

مجید زنجیردار

38

حسین غلامی

داخلی

بررسی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتری در بانک انصار استان مرکزی

تائید

صابری حسن

منیر مرادی

39

رویا کریمی

بازاریابی

بررسی تاثیر اجرای عملیات تامین وعرضه با رویکرد سبز برافزایش فروش ورضایت مشتری (شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی مهردشت اصفهان )

تائید

حسن فارسیجانی

حبیب اله جوانمرد

40

مریم محمدی فروغ

بازاریابی

بررسی رابطه خودکار آمدی باابراز شکایت مشتریان در هنگام مواجهه با نقص در خدمات

تائید

پیمان غفاری

مجید زنجیردار

41

محمدصفر مددی

داخلی

بررسی تاثیرتبلیغات تلویزیونی برنگرش به برند وتلاش های تبلیغات در ایران (مخاطبان تبلیغات تلویزیونی پوشاک در استان مرکزی )

تائید

صابری حسن

اسماعیل پور حسن

42

نسیم مرشدی

داخلی

شناسایی تاثیرهوش فرهنگی برصلاحیت های حرفه ای ورفتار های خدماتی مشتری گرایانه

تائید

سیدعباس نجفی زاده

پیمان غفاری آشتیانی

43

سیده زهرا میرفیضی

بازرگانی مالی

بررسی عوامل موثربر تداوم استفاده از برنامه های اجتماعی تلفن همراه (رضایت ،عادت ودیدگاه ارزش مشتری )(دانشگاه آزاداسلامی ماهشهر

تائید

سیدعباس نجفی زاده

نادرسادات نجفی زاده

44

علی اکبر جعفری دهقانی

بازرگانی مالی

بررسی رابطه بین کوته بینی مدیریتی وسررسید بدهی

تائید

بهروز بهرامسری

علی لعل بار

45

محمد حیدری

بازرگانی مالی

بررسی ریسک های اقصادی کلان برریسک اعتباری در پر تفوی وام های بانکی

تائید

داود خدادادی

پروین صدری

46

مرضیه دارابی هزاوه

بازرگانی مالی

بررسی الگوها وعملکرد معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

مریم شریف نژاد

نادره سادات نجفی زاده

47

پریسا شامحمدی

بازرگانی مالی

عوامل موثربراثر بخشی حسابرسی داخلی در شرکت های تولیدی استان مرکزی

تائید

احمد سرلک

غلامعلی حاجی

48

مجتبی عبدی

بازرگانی مالی

بررسی نقش    عامل  بازارونقدینگی با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تائید

داودخدادادی

سید مهدی طیبی

49

روح اله غریبی

بازرگانی مالی

بررسی تاثیر سیستم پاداش وحمایت مدیر ارشد بر تعارض وهمکاری بین واحدهای فروش وبازاریابی

تائید

بهروزبهرامسری

احمد سرلک

50

کرامت نادی

بازرگانی مالی

شناسایی نقش سرمایه گذاری های تحقیق وتوسعه ،اندازه ومخارج سرمایه ای بر فرصت رشد شرکت های مبتنی بر تحقیق وتوسعه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش تاخر زمانی

تائید

مریم شریف نژاد

داود خدادادی

51

مهدی اقاجانی

انسانی

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی در جهاد دانشگاهی استان مرکزی

تائید

علی اکبر هاشمی راد

علی نوری مطلق

52

محسن کاییدانی

تحول

بررسی اثرات اجرای کوچک سازی در بانک ملی ایران

تائید

محسن سلیمانی

مهدی طیبی

53

معصومه مرتضایی

انسانی

بررسی رابطه بین عملکرد شغلی در استاندارد های مدیریتی با نتایج مثبت کاری در بیمارستان شرکت نفت مسجد سلیمان

تائید

مجتبایی موسی

چناری

54

رحمان شمسی

انسانی

تاثیر نظام گردش شغلی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در سازمان های مالی (بانک قوامین استان مرکزی)

تائید

محبیان عراقی

رحمت اله جدیدی

55

محسن شایگان

تحول

بررسی تاثیربازار گرایی بر موفقیت سرویس های نوین پستی از طریق رضایت و حفظ مشتریان پست

تائید

حبیب ا له جوانمرد

پرستو اسلامی

56

حسین علیزاده

انسانی

بررسی تاثیر سرمایه های معنوی بر عملکرد کارکنان اداره کل ثبت اسناد واملاک استان لرستان

تائید

امیر هوشنگ نظر پوری

حبیب اله جوانمرد

57

اله سادات مطلبی

تحول

بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی بر کیفیت خدمات بهداشتی در بیمارستان قدس اراک

تائید

فرشاد مطلبی

حبیب اله جوانمرد

58

سمیه سادات میرجعفری

انسانی

بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش اخلاقی کارکنان بر ایجاد همدلی سازمانی و مقایسه انها در دانشگاه علومپزشکی اراک

تائید

 وحید مشتاق عراقی

حمید رضا قاسمی

59

حدیثه محمدی

انسانی

بررسی عملکرد شهرداری شازند در چار چوب حکمرانی خوب شهری

تائید

حمید رضا قاسمی

محسن سلیمانی

60

معصومه عبدالهی

انسانی

بررسی رابطه کیفیت کاری با فرسودگی شغلی مهمانداران شرکت هواپیمایی ماهان شهر تهران

تائید

 سهیل سرمد سعیدی

بهروز قاسمی

61

تارا محمدی

تحول

بررسی تاثیر توانمند سازی ساکنان سکونت گاههای غیر رسمی بر تو سعه شهری کلان شهر اراک

تائید

فرشاد مطلبی

حمید رضا قاسمی

62

حسن مرادی نژاد

تحول

بررسی تاثیر کیفیت دانشگاه بر دلبستگی عاطفی دانشجوبه دانشگاه و تجربه کلی وی از دانشگاه

تائید

 پیمان غفاری

حمید رضا قاسمی

63

بهیه فراهانی

انسانی

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ظرفیت سازمانی بنیاد شهیداستان مرکزی

تائید

حمید رضا قاسمی

علی نوری مطلق

64

رضا علیرضایی

تحول

تبین شاخص های ارزیابی عملکرد به منظور رسیدن به کلاس جهانی بنگاه های اقتصادی

تائید

حسن فارسیجانی

محمد احسانی فر

65

امین میرزایی

انسانی

بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت منابع انسانی بر نگهداشت و ترک خدمت منابع انسانی در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

تائید

پیمان غفاری

مجید زنجیر دار

66

سمیه میرزایی

تحول

تاثیر ماده 123قانون ارزش افزوده بر نامه پنجم توسعه بر ارتقائ شاخص های توسعه روستایی استان مرکزی -شازند

تائید

مهدی خیر اندیش

علیرضا افشار نژاد

68

ندا بساکی

تحول

تاثیر فرهنگ سازمانی براستفاده از فناوری اطلاعات در دانشکده فنی وحرفای استان مرکزی

تائید

حمید رضا قاسمی

حسین ستوده ارانی

69

سمیه زندیه

انسانی

بررسی تاثیرعوامل درون سازمانی و تفاوت نسلی بر اخلاق کاری کارکنان مخابرات استان مرکزی

تائید

محمد حکاک

پرستو اسلامی

70

ایمان منبری

 

انسانی

رابطه بین تعهد سازمانی و سلامت سازمانی   کارکنان شرکت            ملی نفت جنوب

تائید

علی اکبر احمدی

محمود همت فر

71

ازاده باقری

انسانی

بررسی تاثیر ارگونومی بر بازدهی شغلی .(پا لایشگاه امام خمینی (ره)شازند

تائید

حمید رضا قاسمی

محسن سلیمانی

72

محسن میرزایی

تحول

تاثیر زیررساخت ها و فرایند های مدیریت دانش بر عملکرد آن در پترو شیمی شازند

تائید

مرتضی قاسمی

حبیب موسوی

73

مجید مومنی

تحول

بررسی رابطه بین کار تیمی  وچابکی سازمان (کمیته امداد اما م)

تائید

علیرضا فرشید پور

علی لعل بار

74

مهدی علی سلیمان

انسانی

ارزیابی وضعیت ابعاد فرسودگی شغلی در میان کارکنانجهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی و ارائه پیشنهادات

تائید

رضا نجاری

حمید رضا قاسمی

74

امین پیدایش

انسانی

بررسی تاثیر استراتژیک منابع انسانی بر حس مالکیت کارکنان و رضایت شغلی انها از طریق فرهنگ نئ اوری در شعب بانک کشاورزی تهران

تائید

حسن فارسیجانی

پرستو اسلامی

75

فریبا ناطقی

 

دولتی مالی

بررسی تاثیرخصوصی سازی شرکتهای دولتی بر عملکرد انها

تائید

احمد سرلک

ایرج نوری

76

افسانه ندری

دولتی مالی

بررسی رابطه بین سرمایه فکری استراتژیک با بهبود عملکرد مالی الومینیم اراک

تائید

علی شیخی مهرابادی

غلام علی حاجی

77

فاطمه آبایی

دولتی مالی

ارزیابی وضعیت  پایداری منابع مالی و درامدی شهرداری کلان شهر اراک

تائید

علی شیخی مهرابادی

احمد سرلک

78

مهدی مرادی

دولتی مالی

تاثیر پرداخت های مستقیم وغیر مستقیم بر افزایش کارایی و منزلت سازمانی کارکنان نیرو های مسلح ارتش -بروجرد

تائید

علی شیخی مهرابادی

غلام علی حاجی

79

لیلا مشکانی

دولتی مالی

بررسی مقایسه ای تاثیرشاخصهای کلان اقتصادی و عوامل داخلی بانک بر مدیریت ریسک در بانک های خصوصی

تائید

احمد سرلک

جوانمرد

80

حسن حسین پور

دولتی مالی

بررسی متغیر های کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

مریم شریف نژاد

منیر مرادی

81

روز به مکوندی

دولتی مالی

تعین و بررسی شاخص های بهره وری نیروی انسانی برای افزایش عملکرد مالی در شرکت ملی حفاری ایران

تائید

حسن فارسیجانی

حبیب اله جوانمرد

82

امید شهبازی

دولتی مالی

بررسی تاثیر مالیلت بر شاخص های سواوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

علی ارشدی

علی شیخی مهرابادی

83

فائزه صالحی

دولتی مالی

بررسی رابطه سرمایه فکری بر عملکرد مالی وغیر مالی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت اراک

تائید

احمد سرلک

ایرج نوری

84

کریم هروی

دولتی مالی

شناسایی شاخصهای موثر در مدیریت بحران و اثرات انها بر کاهش هزینه های بحران ها در شرکت ملی حفاری

تائید

حسین فارسیجانی

حبیب اله جوانمرد

85

یوسف بابادی

دولتی مالی

بررسی رابطه ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد مالی در دانشگاه ازاد مسجد سلیمان

تائید

سهراب نظری

داریوش مختاری

86

حسام شیخی مهرابادی

دولتی مالی

بررسی تاثیر عوامل انحراف بودجه ای بر در امدهای اختصاصی حامل از پژوهش های کاربردی در دانشگاه اراک

تائید

علی شیخی مهرابادی

ایرج نوری

87

لیلا محمودی

دولتی مالی

بررسی عوامل موثر  بر فرار مالیاتی مودیان استان مرکزی

تائید

احمد سرلک

ابراهیم جوادی

88

ابوذر فرهادی

دولتی مالی

عوامل موثر برکاهش مطالبات معوق در بانک ها(موسسه ثامن)

تائید

داود خدادادی

علی ارشدی

89

علی عزیز ابادی فراهانی

دولتی مالی

بررسی میزان تاثیر گذاری سیاست های پولی بر بازار سهام ایران

تائید

احمد سرلک

مریم شریف نژاد

90

فرشید امیری

دولتی

بررسی نقش تعهد سازمانی در عملکرد شغلی کارکنان سازمان زندان های استان مرکزی

تائید

حمید رضا قاسمی

رحمت اله جدیدی

91

طیبه خیر اندیش

دولتی مالی

بررسی عملکرد سیتم های مالی در شرکت سهامی آب منطقه ای اراک

تائید

رضا اقاخانی

محمد حکاک

92

امیر حسین مرادخانی ثمرین

حسابداری

تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

صابر جلیلی

محمود کهنسال

93

رضا نجاری

حسابداری

تاثیر تمرکز مالکیت بانک ، کفایت سرمایه ، نقدینگی و زیان پرداخت وام بر ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری

تائید

مجید زنجیردار

داود خدادادی

94

امیر محمدی

حسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ضریب واکنش سود در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

محمود کهنسال

غلامعلی حاجی

95

محبوبه متکیانی

حسابداری

بررسی پیوستگی علمی بلند مدت بین قیمت سهام و سود تقسیمی در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

مجید زنجیردار

محمود کهنسال

96

علیرضا شاه حسینی

حسابداری

بررسی رابطه بین بهره وری ،بهره وری نوآورانه ، تنوع فعالیت شرکت و مازاد ارزش بازار شرکت

تائید

مجید زنجیردار

داود خدادادی

97

محمد رضا فلاحی

حسابداری

بررسی رابطه بین قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و منابع و مصارف درآمدها و هزینه ها سازمان تامین اجتماعی

تائید

علی لعل بار

داریوش مختاری

98

ابوالفضل سلطانی

حسابداری

بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکتهای   پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

مریم شریف نژاد

مجید زنجیردار

99

مجید صوفی نیستانی

حسابداری

تاثیر سطح افشای مختلف مسئولیت های اجتماعی  شرکتهای   پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

علی لعل بار

داریوش مختاری

100

زینب اسداله زاده

حسابداری

رابطه اقلام صورت وضعیت مالی ،عملکرد مالی و جریانهای نقدی با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

مهدی کریمی تبریزی

محمود کهنسال

 

101

زاهد نصراله زاده اصل

حسابداری

بررسی ارتباط بین قابلیت اطمینان و تداوم اقلام تعهدی ، تداوم سود ، جریان نقدی و قیمت سهام

تائید

سیده محبوبه جعفری

پروین صدری

102

محسن شهبازی اوروند

حسابداری

بررسی رابطه ی رقابت در بازار محصول با مدیریت سود ، کیفیت افشاو کیفیت سود در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

منیر مرادی

مجید زنجیردار

103

حسن امیری زاده

حسابداری

بررسی رابطه بین روند کاهشی سود پرداختی شرکتها ،نگهداشت نقدینگی و تامین اعتبار  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

هادی یزدی

احمد سرلک

104

فاطمه قهرمانیان

حسابداری

تاثیر صرف نقد شویندگی برشکاف قیمتی ،اثر میهود ،گردش مالی ،شکاف موثر وعامل تکانه

تائید

علی لعل بار

محسن سلیمانی

105

حمید مهین دهقان

حسابداری

بررسی تاثیر بحران مالی جهانی و احتمال ورشکستگی بر رفتار محافظه کارانه حسابرس در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

هادی یزدی

مجید داودی نصر

106

علی حیدری خلیلی

مدیریت صنعتی

ارزیابی ریسک پروژه های در حال اجرا در شرکت دخانیات با کمک FMEAفازی

تائید

حسن اکبری

عماد روغنیان

107

اسماعیل احمدی

مدیریت صنعتی

جایابی و چیدمان مناسب اقلام فروشگاه پوشاک بر اساس تحلیل خرید مشتریان با استفاده از روش قوانین انجمنی با رویکرد داده کاوی

تائید

حبیب اله جوانمرد

حسن فارسیجانی

108

محمد یوسفی

مدیریت صنعتی

پیش بینی رفتار مشتری با استفاده از روش شبکه عصبی بر اساس چارچوب داده کاوی – مدیریت ارتباط با مشتری

تائید

عباس شیخان

محمد صادق حری

109

مجتبی خورشید زاده دزفولی

مدیریت صنعتی

پیش بینی تولید با استفاده از الگوریتم داده کاوی در یک نیروگاه برقی سیکل ترکیبی

تائید

محمد احسانی فر

فرشاد مطلبی

110

محمد زمان محمدزاده

مدیریت صنعتی

بررسی مدل بهینه سازی تاکتیکی برای تصمیمات برنامه ریزی یکپارچه تولید و مسیریابی حمل ونقل

تائید

حسین خدادادی

محمد صادق حری

111

محمد حسین آبادی

مدیریت صنعتی

ارایه مدلی برای تعیین سیاست مطلوب نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و کنترل  تولید

تائید

عماد روغنیان

مصطفی علیمیری

112

تبریزی حسین

 

 

بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی بر پیامد های داخلی وخارجی سازمان (بیمه ایران، شهر قم )

تائید

امیر بهمن خلیلی

سیدعباس نجفی زاده