يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعال

پروپوزالهای تاییدشده در شورای 94/7/27

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

علی چوپان

تحول

بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر بلوغ کاری کارکنان شعب بانک تجارت استان مرکزی

تائید

 علیمیری

 حمید رضا قاسمی

2

مهناز میرزایی

تحول

نقش عوامل و اثرات خود کار امدی وخلاقیت کارکنان بر فعالیت های نو اورانه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

تائید

 مطلبی

 غیاثی

3

محمد حسن ناصری

انسانی

نقش منابع انسانی چابک در بهره وری سازمان اموزش فنی و حرفای لرستان

تائید

 حمید رضا قاسمی

 غیاثی

4

حمید رضا موچانی

تحول

بررسی تاثیر توانایی یادگیری سازمانی بر عملکرد نواوری در استانداری مرکزی

تائید

 نوری مطلق

 حمید رضا قاسمی

5

رضا همتی

انسانی

بررسی تاثیر سبک های رهبری تحول گرا و عملگرا بر عدالت سازمانی در اموزش وپرورش شازند

تائید

 غیاثی

 عطاریان

6

زهره قلعه نویی

انسانی

طراحی الگوی مدیریت مدرسه در دبیرستان های شهرستان شازند

تائید

 حمید رضا قاسمی

 رفیعی

7

زینب جمشیدی

انسانی

تعین  تاثیرات  منتورینگ بر اساس شغلی  نگرش  شغلی وقصد ترک  خدمت در میان کارکنان  بخش دولتی  مطالعه موردی  اموزش بر ورش شهرستان

تائید

    محمدی نا یینی

 حبیب اله جوانمرد

8

سید داود موسوی

انسانی

بررسی  تاثیر توانمندی سازی  .تناسب شغلفرد وتناسب فرد- سازمان باتعهد سازمانی پرستاران

تائید

 موسی  مجتبیایی

 عزت اله کیانی

9

عبداله مسرتی

انسانی

بررسی رابطه سکوت سازمانی با قصد ترک شغل کارکنان میانجی فشار روانی در شرکت گاز خوزستان

تائید

خانم مالمیر

 چناری

10

زهره رستم پور

تحول

بررسی تاثیر رهبری خدمت گذار وپداش مشروط رهبری در ایجاد تعهد به تغیر سازمانی در ادره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

تائید

 رفیعی

 جوادی

11

وحید علیمرادی

انسانی

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

تائید

 سرمد سعیدی

 زنجیر دار

12

احمد حسنی

تحول

اسیب  شناسی مدیریت منابع انسانی شرکت اب وفاضلاب استان مرکزی با بهبود وتوسعه

تائید

 غیاثی

 حمید رضا قاسمی

13

حدبثه رخشان

تحول

بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه شرکت فرود گاههای کشور )

تائید

 طیبی

 احسانی فر

14

وحیده غلامیان

تحول

اسیب شناسی طرح های پژوهشی بر اساس مدل سه شاخگی در 26 دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی

تائید

 جوانمرد

اتاد علیمیری

15

محمد رضا امینی فرد

انسانی

بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد مالی با توجه به نقش واسطه گری نواوری سازمانی ادراک شده

تائید

 طاهری روز بیانی

محمدی  نائینی

16

فرزاد اشرفی بیر کانی

انسانی

نقش میانجی نو اوری در رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد شغلی شرکت پیراحفاری

تائید

خانم مالمیر

 چناری

17

معصومه حمیدی نژاد

انسانی

بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر هوش هیجانی در شرکت سهامی اب منطقای مرکزی

تائید

 علیمیری

 جوانمرد

18

سید علی اکبر قائم مقامی

انسانی

بررسی عوامل موثر بر پایداری یادگیری سازمانی در سازمان ثبت ا حوال استان مرکزی

تائید

 رفیعی

 علیمیری

19

مجید حسم بیگی

تحول

بررسی رابطه سطح تکنولوژی سازمان با سلامت سازمانی در سازمان تامین اجتمایی استان مرکزی

تائید

 غیاثی

 حمید رضا قاسمی

20

خدیجه مهرپور طرهانی

تحول

بررسی تاثیر مدیریت بر بهبود عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان خرم اباد

تائید

 اذر

 نادره نجفی زاده

21

بابک بوالحسنی

انسانی

بررسی عوامل موثر بر هویت شغلی و پیشرفت شغلی در اداره کل بیمه سلامت استان مرکزی

تائید

 رفیعی

 محمدی نائینی

22

سید نادر ریاضی

انسانی

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر سلامت فکری کارکنان (امورمالیاتی تهران)

تائید

 علیمیری

 مرتضی قاسمی

23

حبیب اله افشار پور

تحول

بررسی رابطه سرمایه فکری در عملکرد اموزش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  کرمانشاه

تائید

خانم مالمیر

 سرلک

24

حسین گندم کاری

تحول

بررسی عوامل ایجادسازمانی از دیدگاه مدیران ارشد شهرداری تهران

تائید

 خیر اندیش

 افشار زاده

25

مجید بغدادی

انسانی

بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده از سوی کارکنان بر کار عاطفی انان در استانداری مرکزی

تائید

 نجاری

اسناد حضوری

26

حمید رضا طیبی

تحول

بررسی تاثیر شاخص های عدالت اجتماعی بر عملکرد سازمان بیمه سلامت ایران

تائید

 جدیدی

 غیاثی

27

رقیه صابری

تحول

بررسی تاثیر امادگی  سازمانی کارکتان بر موفقیت تغیر سازمانی از طریق کاهش مقاومت در برابر تغیر (بانک کشاورزی)

تائید

 حضوری

 غیاثی

28

شهناز عباسی راکی

انسانی

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بررفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان با نقش میانجی نگرش های شغلی

تائید

 مالمیر

خانم عطاریان

29

طاهره خادمی

انسانی

بررسی عوامل موثر بر تعین رو شهای استخدامی در اموزش و پرورش

تائید

 حمید رضا فاسمی

 رفیعی

30

محمد حسین طیبی

انسانی

بررسی میزان اثر بخشی و مقایسه هزینه عملکردی برنامه پزشک خانواده و نظا م ارجاع روستایی

تائید

 نوری مطلق

 لعل بار

31

علی اصغر سلطانی سولکان

تحول

بررسی عوامل موثربر موفقیت برنامه های توسعه سازمانی در شهرداری اهواز

تائید

 ستوده

استاذ رفیعی

32

عباس احمدی

انسانی

بررسی رابطه ساختار سازمانی با یادگیری سازمانی در شرکت برق منطقه ای باختر استان مرکزی

تائید

 مرتضی قاسمی

 مشتاق

33

روح اله حاجی حاجی

انسانی

بررسی تاثیر برند سازی داخلی و تناسب فردسازمان بر رفتار شهروندی سازمانی در وزارت نفت

تائید

 مجتبایی

 کیانی

34

مجید شریفی

انسانی

بررسی تاثیر اموزش های علمی کاربری بر توسعه منابع انسانی کارکنان دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی

تائید

 نجاری

 حضوری

35

وحید پور مهدی

تحول

بررسی تاثیر راهبردی مدیریتی بر تحول سازمانی در شرکت ملی حفاری ایران

تائید

 ستوده

 رفیعی

36

یزدان سالاری نژاد

تحول

بررسی تاثیر عملکرد شغلی بر اعتبار شخصی افراد در نیروی انتظامی استان لرستان

تائید

 محبیان

 خلیلی

37

میثم اسدی

انسانی

تاثیر سبک تفکر انتقادی مدیران بر شیوه ی حل تعارض کارکنان دانشکده های فنی استان مرکزی

تائید

 رفیعی

 اکبری

38

سیعد هاشمی

تحول

بررسی وضعیت جایگاه شایسته سالاری و زبده گزینی در بانک ملی استان مرکزی

تائید

 غفاری

 بهرامسری

39

افشین مرادی پور

تحول

بررسی عوامل موثر بر دولت الکترونیک (داکستری خوزستان)

تائید

 محبیان

 مرتضی قاسمی

40

جلال ابراهیم پور

انسانی

بررسی رابطه تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان (هلال احمر ایلام)

تائید

 مالمیر

 حمیدرضا قاسمی

41

دایوش میر قاسمی

انسانی

بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر کاهش تما یل به ترک خدمت کارکنان (علوم پزشکی لرستان)

تائید

 میر

 حاجی

42

یوسف اسدیان

انسانی

بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره ثبت هحوال اندیمشک

تائید

 کیانی

 مجتبایی

43

کیامز دهقان

تحول

بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات دولت الکترونیک و تحول سازمانی در کشت وصنعت کارون شوشتر

تائید

 محبیان

 مرتضی قاسمی

44

حسن مهروان

انسانی

ارزیابی کارایی مدیریت شعب بانک ملت استان خوزستان

تائید

 قیتانی

 کیانی

45

اسماعیل امیر زاده

تحول

بررسی تاثیر توانمند سازی منابع انسانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان شهرستان بروجرد

تائید

 جدیدی

خانم عنبری

46

سید مهدی حسینی

مالی

بررسی عوامل موثر بر بازدهی سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه

تائید

 ارشدی

 نوری

47

حسن برز ابادی

مالی

بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

سرمد سعیدی

 علیمیری

48

بهروز ذوالغفاری فر

مالی

بررسی عوامل موثر در افزایش هزینه های دارویی بیمه سلامت استان مرکزی

تائید

 جدیدی

 سرلک

49

محسن امینی

مالی

بررسی رابطه بین نو سانات نرخ ارز و بازدهی سهام شرکت های دولتی در ایران

تائید

 ارشدی

 نوری

50

رضا اسکندری

مالی

بررسی تاثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی ها در ایران در سال های 1384تا1392

تائید

 ارشدی

 نوری

51

سعید رهنمون

مالی

بررسی تاثیر دوره های اموزشی بر عملکرد مالی از طریق رضایت شغلی کارکنان اموزش و پرورش شهرستان الیگودرز

تائید

خانم مرادی

خانم مالمیر

52

یاسر سهرابی

مالی

بررسی تایر دلبستگی شغلی بر عملکرد مالی از طریق رضایت شغلی (بیمارستان علی مرادیان)

تائید

خانم مرادی

خانم مالمیر

53

مهدی ملک نژاد طوسی

مالی

عوامل مدیریتی موثر بر فساد اداریمالیسازمان امو مالیاتی شهر تهران

تائید

 مشتاق عرافی

 موسوی

54

مهدی فراستی راد

مالی

بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در بازده زمانی 1382تا1392)

تائید

 نظری

 لعل بار

55

فرهاتد بگلویی

مالی

بررسی تاثیر فعالیت های بازار یابی بر کیفیت رابطه در شعب بانک ملی شهرستان اراک

تائید

 اسماعیل صفرزاده

 موسوی

56

محمد رضا مرادی

مدیریت صنعتی

تحلیل مسئله مسیریابی موجودی با رویکرد مدل ریاضی چند هدفه آرمانی ( شرکت پیمانکاری عمومی شمین پارسیان )

تائید

ایرج نوری

حبیب اله جوانمرد

57

فرشید کریمی

مدیریت صنعتی

بررسی تاثیر برون سپاری تعمیرات و نگهداری بر عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

تائید

محمد حسن ملکی

ایرج نوری

58

رضا شاهسوارانی

مدیریت صنعتی

بررسی تاثیر استقرار نظام مدیریت کیفیت در بهره وری در شرکت گداختار

تائید

ایرج نوری

عماد روغنیان

59

محمد خراسانی

مدیریت صنعتی

بررسی مدل های روز آمد نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر فعالیت های کاریدر شرکت گاز استان مرکزی

تائید

ایرج نوری

حبیب اله جوانمرد

60

اقبال محمدی

مدیریت صنعتی

انتخاب الگوی مناسب پیاده سازی سیاست های تعمیرات و نگهداری با استفاده از روشهای برنامه ریزی آرمانی GPو روش فرایند تحلیل شبکه ای

تائید

محمد احسانی فر

فرشاد مطلبی

61

مهدی  نیکچه فراهانی

مدیریت صنعتی

ترکیب بهینه تخصیص منابع در بانک کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی

تائید

ایرج نوری

محمد صادق حری

62

رسول ناصری

مدیریت صنعتی

بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برطرف نمودن نقاط ضعف این روش تصمیم گیری به کمک تئوری مطلوبیت

تائید

عماد روغنیان

ایرج نوری

63

رضا صفری

مدیریت صنعتی

تخصیص مناسب امکانات جهت پشتیبانی پروژه حمل و نقل رافینیت و پنتان در شرکت بوتان با استفاده از مدلهای برنامه ریزی خطی

تائید

محمد علی کرامتی

حبیب اله جوانمرد

64

میثم اسدی

مدیریت صنعتی

استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه آماری در مقایسه وزنهای الزامات رویکرد گسترش عملکرد کیفیت

تائید

ایرج نوری

رضا آقاخانی

65

صفر شمسی

مدیریت صنعتی

بررسی رابطه میان مدیریت کیفیت با بهره وری و رضایت مشتری

تائید

عباس شیخان

حبیب اله جوانمرد

66

سید علی حسینی اصل

حسابداری

بررسی تاثیر رابطه بین واکنش هزینه و پیش بینی سود توسط تحلیل گران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

حمید رضا غیابی

هادی یزدی

68

بهزاد عصاره

حسابداری

بررسی تاثیر تامین مالی از طریق بازارها و نهادهای مالی بر سرمایه گذاری واقعی  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

حمید رضا غیابی

علی لعل بار

69

محمد قلعه نویی

حسابداری

بررسی تاثیر رونق بازده سهام بر جریان صندوق سرمایه گذاری ،بازده کل و حجم معاملات صندوق های سرمایه گذاری  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

حمید رضا غیابی

مجید داودی نصر

70

اکبر قره باغی سرمد

حسابداری

بررسی تاثیر وجه نقد مازاد و ساختار کلی مالکیت بر ارتباط بین محافظه کاری وسود سهام

تائید

حمید رضا غیابی

داریوش مختاری

71

فیروزه باقری عباسی

حسابداری

بررسی تاثیر اقلام غیر عادی حسابهای دریافتنی بر ویژگی های کیفی سود با تاکید بر نوع صنعت

تائید

احمد سرلک

داودی نصر

72

سعید براتی

حسابداری

اثرات ناهنجاری های اقلام تعهدی و جریانات وجوه نقدی بر سود خالص و بازده غیر عادی سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

حسین کرباسی یزدی

مجید داودی نصر

73

عباس فلاح

حسابداری

بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی ،نگرانی های شغلی و کارایی سرمایه گذاری شرکتها

تائید

مهدی محمدی

سهراب نظری

74

علی اصغر آقابالی

حسابداری

بررسی ارتباط بین روابط سیاسی و نرخ تسهیلات دریافتی از بانکها

تائید

مهدی محمدی

سهراب نظری

74

علی عباس دمبرچی

حسابداری

بررسی ارتباط بین ریسک غیر متعارف سهام و نوسان پذیری غیر عادی سهام شرکتها

تائید

مهدی محمدی

سهراب نظری

75

محمد باقر روچی

حسابداری

ارتباط بین نقد شوندگی سهام و بازده شتاب ( مومنتوم )

تائید

مهدی محمدی

سهراب نظری

76

هانیه غیاث آبادی

حسابداری

بررسی ارتباط بین کیفیت افشای زیست محیطی داوطلبانه با ارزش شرکت ،پیش بینی جریان های نقد آتی وهزینه سرمایه

تائید

احمد سرلک

 لعل بار

77

امیررضا یعثوبی

اجرایی

ارزیابی استراتژی تامین کنندگان در بنگاه های تولیدی

تائید

عادل آذر

محمدصادق حری

78

ارمغان پناه نژاد

اجرایی

بررسی تاثیر کاربرد های تجارت الکترونیبک بر عملکرد شرکتهای تولیدی فعال در سازمان بورس تهران

تائید

عباس کرامتی

نادره سادات نجفی زاده

79

بهاره چیت ساز

اجرایی

بررسی تاثیر توانمندسازی مدیران بر عملکرد کارکنان از طریق ارزیابی عملکرد ( مورد مطالعه: شرکت کارت اعتباری ایران کیش(سهامی عام))

تائید

مجید غیاثی

مهدی کریمی تبریزی

80

پروانه اصغرزاده

اجرایی

تاثیر مدل تفکر استراتژیک لیدکا بر عملکرد شغلی مدیران مدارس(مطالعه موردی :مدیران مقطع متوسطه شهرستان شهریار)

تائید

محمدصادق حری

نادره سادات نجفی زاده

81

داود بادرستانی

اجرایی

بررسی عوامل موثر بر ایجاد تمایل به تغییر در رفتار مشتریان برای خدمات بانکی

تائید

امیربهمن خلیلی

حسین خدادادی

82

رضا محمودی

اجرایی

بررسی نقش عدالت سازمانی و سبک رهبری در

یبش بینی اشتیاق شغلی کارکنان سازمان مپنا

تائید

مجید غیاثی

مجتبی رفیعی

83

رضا نظری

اجرایی

اولویت بندی انرژی های تجدید ناپذیر با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازینطالعه در ایران

تائید

محمد احسانی فر

فرشاد مطلبی

84

صادق ازوجی

اجرایی

بررسی رابطه بین پست سازمانی با انگیزش کارکنان (مطالعه موردی : کارکنان بانک مسکن شهرستان اراک)

تائید

مهرداد حسینی شکیب

حسین خدادادی

85

فرزانه عبداله ئی

اجرایی

بررسی و اواویت بندی عملکرد تامین کنندگان استراتژیک شرکت مخابرات ایران ( ارائه یک رویکرد استنتاجیفازی)

تائید

محمدصادق حری

حبیب اله جوانمرد

86

فرهاد مداحی

اجرایی

بررسی تاثیر اعتماد و تعهد اثربخش بر عملکرد صادرات در شرکت هپکو اراک

تائید

نادره سادات نجفی زاده

پیمان غفاری

87

فیاض آقاجری

اجرایی

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاهش حوادث در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان

تائید

محمدصادق حری

مجید غیاثی

88

مریم کریمی

اجرایی

بررسی تاثیر سبک های رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت کوچک و متوسط

تائید

عباس کرامتی

ایرج نوری

89

مریم قدیری زاده

اجرایی

بررسی آشوبناکی سیستم مدیریت در شرکت ماشین سازی اراک

تائید

محمدصادق حری

احسان منصوری

90

مصطفی خسروانی

اجرایی

سنجش میزان موفقیت اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی منتخب استان تهران

تائید

عادل آذر

محمدجواد محمودی

91

میترا منصوری

اجرایی

سنجش وضعیت تکامل بازاریابی در گروه صنعتی لجور و ارائه الگو ارتباطی عوامل در وضعیت منتخب

تائید

حبیب اله جوانمرد

پیمان غفاری

92

نیلوفر نایبی هزاوه

اجرایی

بررسی تاثیر عوامل سازمانی و انگیزه مشتری بر عملکر شرکت بیمه ایران شهر تهران

تائید

محمدصادق حری

امیربهمن خلیلی

93

محمد حیدری

اجرایی

ارزیابی تاثیر بکارگیری تکنولوژی اطلاعات بر ساختار و بهره وری عملیات در شرکت برازش صنعت

تائید

وحیدرضا مشتاق

حسن اکبری

94

نرجس طاهری

اقتصاد

بررسی رابطه رشد اقتصادی و ردپای بوم شناختی در ایران، دوره زمانی 1390-1350

تائید

محمدحسن فطرس

غلامعلی حاجی

95

علی رضا مطهری

اقتصاد

بانکداری الکترونیک وتاثیرآن در روند ارایه خدمات بانکی (شعب بانک ملی اراک )

تائید

اسماعیل صفر زاده

مریم شریف نژاد

96

زهرا پارسانیا

اقتصاد

بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر مصرف درایران طی سالهای 58-92

تائید

محمدحسن فطرس

احمد سرلک

97

شهزاداحسان پور

بازاریابی

تاثیر طراحی محصول برارزش آفرینی (شرکت ذوب آهن اصفهان )

تائید

غفاری آشتیانی

   نادره سادات نجفی زاده

98

ژاله فعال عراقی نژاد

داخلی

بررسی تاثیر عوامل اقتضایی ،محیطی وذاتی موثر بر بروز رفتار خرید ناگهانی

تائید

   سید عباس نجفی زاده

   نادره سادات نجفی زاده

99

محسن هاشمی

داخلی

بررسی تاثیرات قابلیت های تجارت الکترونیک بر کاهش هزینه های خدمات بانکی (بانک کشاورزی شهرستان ایلام )

تائید

   عبداله شایان

   پیمان غفاری آشتیانی

100

جمشیدکرمی برچویی

داخلی

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی برکیفیت خدمات باتوجه به نقش مداخله گری رفتار شهروندی سازمانی

تائید

  سهراب نظری

  حبیب موسوی

101

لیلا شمس

داخلی

بررسی علل تمایل مصرف کنندگان به خرید واستفاده از محصولات سبز

تائید

   محمد حقیقی

   پیمان غفاری آشتیانی

102

فاطمه نوده فراهانی

مالی

بررسی عوامل موثربرپذیرش بانکداری اینترنتی در بانک تجارت شهر اراک بر پایه تلفیق مدل پذیرش فناوری ومدل رفتاربرنامه ریزی شده

تائید

   غلامعلی حاجی        

   مجید داودی نصر

103

میلاد احمدی

مالی

ارزیابی اثر تعاملی کاربرد فناوری اطلاعات وسیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی صنعتی در شهرستان اراک

تائید

   غلامعلی حاجی        

   احمد سرلک

104

نرگس پوینده

حسابداری

بررسی تاثیر شفافیت سود بر تفاوت در پیش بینی سود سرمایه گذاران مطلع و غیر مطلع  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

محمود کهنسال

حمید رضا غیابی

105

شهره آرین فرید

حسابداری

بررسی تاثیر فرهنگ بر زمان بندی بازار در انتخاب ساختارسرمایه  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

محمود کهنسال

حمید رضا غیابی

106

محمد پارسا

حسابداری

بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری ثابت جدید با استراتژیهای مالی شرکت با توجه به میزان فروش

تائید

علیرضا فرشیدپور

علی لعل بار

107

سعید بهمنی

حسابداری

بررسی ارتباط بین حساسیت جریان نقدی نشات گرفته از محدودیت مالی و هزینه سرمایه ضمنی در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

اسماعیل صفرزاده

مهدی کریمی تبریزی

108

اسماعیل ابراهیمی

حسابداری

تاثیر متغیرهای جریان نقد و دوپونت تعدیل شده در پیش بینی رفتار توده وار سرمایه گذاران

تائید

مجید زنجیردار

مهدی کریمی تبریزی

109

محمد بیاتی

حسابداری

مطالعه تاثیر خطای پیش بینی سود هر سهم بر حد نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه ایران

تائید

علیرضا مومنی

داریوش مختاری

110

بتول راهزانی

حسابداری

تاثیر انگیزه های گزارشگری بر برنامه ریزی مالیاتی در شرکتها

تائید

مجید زنجیردار

مهدی کریمی تبریزی

111

حسن وروانی

حسابداری

تاثیر شفافیت افشای فعالیت های مربوط به ارزش گذاری ذخیره و حسابهای اندوخته بر مدیریت سود

تائید

مجید زنجیردار

مهدی کریمی تبریزی

112

مرتضی دانش جابلو

حسابداری

تاثیر مدیریتموجودی کالا بر سودآوری با توجه به هموارسازی سود و استراتژیعملکرد شرکتها

تائید

مجید زنجیردار

مجید داودی نصر

113

محمد وحید راهزانی

حسابداری

ارزیابی تاثیر بیش اطمینانی و کوته بینی مدیریت بر استراتژی مالیاتی جسورانه

تائید

مجید زنجیردار

هادی یزدی

114

بهنام صفری

حسابداری

رابطه بین کیفیت افشای ریسک و عدم تقارن اطلاعاتی

تائید

محمد مرفوع

احمد سرلک

 

جلسه راس ساعت 15 با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  پایان یافت .

.