يکشنبه 4 اسفند 1398
 انتخاب وب سایت

بسمه تعال

پروپوزالهای تاییدشده در شورای 94/7/27

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

علی چوپان

تحول

بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر بلوغ کاری کارکنان شعب بانک تجارت استان مرکزی

تائید

 علیمیری

 حمید رضا قاسمی

2

مهناز میرزایی

تحول

نقش عوامل و اثرات خود کار امدی وخلاقیت کارکنان بر فعالیت های نو اورانه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

تائید

 مطلبی

 غیاثی

3

محمد حسن ناصری

انسانی

نقش منابع انسانی چابک در بهره وری سازمان اموزش فنی و حرفای لرستان

تائید

 حمید رضا قاسمی

 غیاثی

4

حمید رضا موچانی

تحول

بررسی تاثیر توانایی یادگیری سازمانی بر عملکرد نواوری در استانداری مرکزی

تائید

 نوری مطلق

 حمید رضا قاسمی

5

رضا همتی

انسانی

بررسی تاثیر سبک های رهبری تحول گرا و عملگرا بر عدالت سازمانی در اموزش وپرورش شازند

تائید

 غیاثی

 عطاریان

6

زهره قلعه نویی

انسانی

طراحی الگوی مدیریت مدرسه در دبیرستان های شهرستان شازند

تائید

 حمید رضا قاسمی

 رفیعی

7

زینب جمشیدی

انسانی

تعین  تاثیرات  منتورینگ بر اساس شغلی  نگرش  شغلی وقصد ترک  خدمت در میان کارکنان  بخش دولتی  مطالعه موردی  اموزش بر ورش شهرستان

تائید

    محمدی نا یینی

 حبیب اله جوانمرد

8

سید داود موسوی

انسانی

بررسی  تاثیر توانمندی سازی  .تناسب شغلفرد وتناسب فرد- سازمان باتعهد سازمانی پرستاران

تائید

 موسی  مجتبیایی

 عزت اله کیانی

9

عبداله مسرتی

انسانی

بررسی رابطه سکوت سازمانی با قصد ترک شغل کارکنان میانجی فشار روانی در شرکت گاز خوزستان

تائید

خانم مالمیر

 چناری

10

زهره رستم پور

تحول

بررسی تاثیر رهبری خدمت گذار وپداش مشروط رهبری در ایجاد تعهد به تغیر سازمانی در ادره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

تائید

 رفیعی

 جوادی

11

وحید علیمرادی

انسانی

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

تائید

 سرمد سعیدی

 زنجیر دار

12

احمد حسنی

تحول

اسیب  شناسی مدیریت منابع انسانی شرکت اب وفاضلاب استان مرکزی با بهبود وتوسعه

تائید

 غیاثی

 حمید رضا قاسمی

13

حدبثه رخشان

تحول

بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه شرکت فرود گاههای کشور )

تائید

 طیبی

 احسانی فر

14

وحیده غلامیان

تحول

اسیب شناسی طرح های پژوهشی بر اساس مدل سه شاخگی در 26 دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی

تائید

 جوانمرد

اتاد علیمیری

15

محمد رضا امینی فرد

انسانی

بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد مالی با توجه به نقش واسطه گری نواوری سازمانی ادراک شده

تائید

 طاهری روز بیانی

محمدی  نائینی

16

فرزاد اشرفی بیر کانی

انسانی

نقش میانجی نو اوری در رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد شغلی شرکت پیراحفاری

تائید

خانم مالمیر

 چناری

17

معصومه حمیدی نژاد

انسانی

بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر هوش هیجانی در شرکت سهامی اب منطقای مرکزی

تائید

 علیمیری

 جوانمرد

18

سید علی اکبر قائم مقامی

انسانی

بررسی عوامل موثر بر پایداری یادگیری سازمانی در سازمان ثبت ا حوال استان مرکزی

تائید

 رفیعی

 علیمیری

19

مجید حسم بیگی

تحول

بررسی رابطه سطح تکنولوژی سازمان با سلامت سازمانی در سازمان تامین اجتمایی استان مرکزی

تائید

 غیاثی

 حمید رضا قاسمی

20

خدیجه مهرپور طرهانی

تحول

بررسی تاثیر مدیریت بر بهبود عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان خرم اباد

تائید

 اذر

 نادره نجفی زاده

21

بابک بوالحسنی

انسانی

بررسی عوامل موثر بر هویت شغلی و پیشرفت شغلی در اداره کل بیمه سلامت استان مرکزی

تائید

 رفیعی

 محمدی نائینی

22

سید نادر ریاضی

انسانی

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر سلامت فکری کارکنان (امورمالیاتی تهران)

تائید

 علیمیری

 مرتضی قاسمی

23

حبیب اله افشار پور

تحول

بررسی رابطه سرمایه فکری در عملکرد اموزش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  کرمانشاه

تائید

خانم مالمیر

 سرلک

24

حسین گندم کاری

تحول

بررسی عوامل ایجادسازمانی از دیدگاه مدیران ارشد شهرداری تهران

تائید

 خیر اندیش

 افشار زاده

25

مجید بغدادی

انسانی

بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده از سوی کارکنان بر کار عاطفی انان در استانداری مرکزی

تائید

 نجاری

اسناد حضوری

26

حمید رضا طیبی

تحول

بررسی تاثیر شاخص های عدالت اجتماعی بر عملکرد سازمان بیمه سلامت ایران

تائید

 جدیدی

 غیاثی

27

رقیه صابری

تحول

بررسی تاثیر امادگی  سازمانی کارکتان بر موفقیت تغیر سازمانی از طریق کاهش مقاومت در برابر تغیر (بانک کشاورزی)

تائید

 حضوری

 غیاثی

28

شهناز عباسی راکی

انسانی

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بررفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان با نقش میانجی نگرش های شغلی

تائید

 مالمیر

خانم عطاریان

29

طاهره خادمی

انسانی

بررسی عوامل موثر بر تعین رو شهای استخدامی در اموزش و پرورش

تائید

 حمید رضا فاسمی

 رفیعی

30

محمد حسین طیبی

انسانی

بررسی میزان اثر بخشی و مقایسه هزینه عملکردی برنامه پزشک خانواده و نظا م ارجاع روستایی

تائید

 نوری مطلق

 لعل بار

31

علی اصغر سلطانی سولکان

تحول

بررسی عوامل موثربر موفقیت برنامه های توسعه سازمانی در شهرداری اهواز

تائید

 ستوده

استاذ رفیعی

32

عباس احمدی

انسانی

بررسی رابطه ساختار سازمانی با یادگیری سازمانی در شرکت برق منطقه ای باختر استان مرکزی

تائید

 مرتضی قاسمی

 مشتاق

33

روح اله حاجی حاجی

انسانی

بررسی تاثیر برند سازی داخلی و تناسب فردسازمان بر رفتار شهروندی سازمانی در وزارت نفت

تائید

 مجتبایی

 کیانی

34

مجید شریفی

انسانی

بررسی تاثیر اموزش های علمی کاربری بر توسعه منابع انسانی کارکنان دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی

تائید

 نجاری

 حضوری

35

وحید پور مهدی

تحول

بررسی تاثیر راهبردی مدیریتی بر تحول سازمانی در شرکت ملی حفاری ایران

تائید

 ستوده

 رفیعی

36

یزدان سالاری نژاد

تحول

بررسی تاثیر عملکرد شغلی بر اعتبار شخصی افراد در نیروی انتظامی استان لرستان

تائید

 محبیان

 خلیلی

37

میثم اسدی

انسانی

تاثیر سبک تفکر انتقادی مدیران بر شیوه ی حل تعارض کارکنان دانشکده های فنی استان مرکزی

تائید

 رفیعی

 اکبری

38

سیعد هاشمی

تحول

بررسی وضعیت جایگاه شایسته سالاری و زبده گزینی در بانک ملی استان مرکزی

تائید

 غفاری

 بهرامسری

39

افشین مرادی پور

تحول

بررسی عوامل موثر بر دولت الکترونیک (داکستری خوزستان)

تائید

 محبیان

 مرتضی قاسمی

40

جلال ابراهیم پور

انسانی

بررسی رابطه تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان (هلال احمر ایلام)

تائید

 مالمیر

 حمیدرضا قاسمی

41

دایوش میر قاسمی

انسانی

بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر کاهش تما یل به ترک خدمت کارکنان (علوم پزشکی لرستان)

تائید

 میر

 حاجی

42

یوسف اسدیان

انسانی

بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره ثبت هحوال اندیمشک

تائید

 کیانی

 مجتبایی

43

کیامز دهقان

تحول

بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات دولت الکترونیک و تحول سازمانی در کشت وصنعت کارون شوشتر

تائید

 محبیان

 مرتضی قاسمی

44

حسن مهروان

انسانی

ارزیابی کارایی مدیریت شعب بانک ملت استان خوزستان

تائید

 قیتانی

 کیانی

45

اسماعیل امیر زاده

تحول

بررسی تاثیر توانمند سازی منابع انسانی بر اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان شهرستان بروجرد

تائید

 جدیدی

خانم عنبری

46

سید مهدی حسینی

مالی

بررسی عوامل موثر بر بازدهی سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه

تائید

 ارشدی

 نوری

47

حسن برز ابادی

مالی

بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

سرمد سعیدی

 علیمیری

48

بهروز ذوالغفاری فر

مالی

بررسی عوامل موثر در افزایش هزینه های دارویی بیمه سلامت استان مرکزی

تائید

 جدیدی

 سرلک

49

محسن امینی

مالی

بررسی رابطه بین نو سانات نرخ ارز و بازدهی سهام شرکت های دولتی در ایران

تائید

 ارشدی

 نوری

50

رضا اسکندری

مالی

بررسی تاثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی ها در ایران در سال های 1384تا1392

تائید

 ارشدی

 نوری

51

سعید رهنمون

مالی

بررسی تاثیر دوره های اموزشی بر عملکرد مالی از طریق رضایت شغلی کارکنان اموزش و پرورش شهرستان الیگودرز

تائید

خانم مرادی

خانم مالمیر

52

یاسر سهرابی

مالی

بررسی تایر دلبستگی شغلی بر عملکرد مالی از طریق رضایت شغلی (بیمارستان علی مرادیان)

تائید

خانم مرادی

خانم مالمیر

53

مهدی ملک نژاد طوسی

مالی

عوامل مدیریتی موثر بر فساد اداریمالیسازمان امو مالیاتی شهر تهران

تائید

 مشتاق عرافی

 موسوی

54

مهدی فراستی راد

مالی

بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در بازده زمانی 1382تا1392)

تائید

 نظری

 لعل بار

55

فرهاتد بگلویی

مالی

بررسی تاثیر فعالیت های بازار یابی بر کیفیت رابطه در شعب بانک ملی شهرستان اراک

تائید

 اسماعیل صفرزاده

 موسوی

56

محمد رضا مرادی

مدیریت صنعتی

تحلیل مسئله مسیریابی موجودی با رویکرد مدل ریاضی چند هدفه آرمانی ( شرکت پیمانکاری عمومی شمین پارسیان )

تائید

ایرج نوری

حبیب اله جوانمرد

57

فرشید کریمی

مدیریت صنعتی

بررسی تاثیر برون سپاری تعمیرات و نگهداری بر عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

تائید

محمد حسن ملکی

ایرج نوری

58

رضا شاهسوارانی