يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای 94/5/26

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

رضا اکبری نوین

مالی

بررسی اثر بخشی طرح تحول نظام سلامت در کاهش پرداختی بیماران از از جیب در مراکز درمانی وابسته به علوم پزشکی قم

تایید

  اقاخانی

  جوانمرد

2

محسن لیطانی

مالی

تعیین و بررسی تاثیر سرمایه فکری بر مدیریت سرمایه در گردش بنگاه های کوچک اقتصادی

تایید

  قاسمی

  زنجیردار

3

اکرم فرجی

مالی

بررسی عوامل موثر بر اشتغال زایی با رویکرد راه انوازی کسب و کار های کوچک

تایید

   سعیدی فر

  سبحانی

4

رحمت کلانتر رشیدی

مالی

رابطه رضایت شغلی و بهره وری سازمانی با عملکرد مالی کمیته امداد خوزستان

تایید

  تمیمی

  شیخی مهر ابادی

5

سمانه اسماعیل بیگی

مالی

بررسی تاثی خصوصی سازی بر  راهبرد سازمان در شرکت هایی پذیرفته شده در بور تهران

تایید

  رجبی

  موسوی

6

مهدی قمی

مالی

بررسی علل پایین بودن بازدهی موسسات تجاری دولنی در ایران از دید گاه تحلیل مالی –اقتصادی

تایید

  حقیقی

  طاهری گودرزی

7

حسین بافرانی

مالی

بررسی تاثیر مسائل مالی برون سیپاری بر عملکرد آزمایشگاه های سازمان   ندارد قم

تایید

  اقا خانی

  جوانمرد

8

شهرام قندی

مالی

تاثیر زبان ناشی از عدم بر گشت تسهیلات بر بهره وری در شعب منتخب بانک صادرات مرکزی

تایید

  حاجی

  جوانمرد

9

سارا سعیدی فرزامی

مالی

ارزیابی عملکرد بانک اقتصاد نوین در ارایه خدمات بانکی بر اساس مدل تحلیل شکاف

تایید

خیر اندیش

  افشار نژاد

10

ساحره قلعه کی

مالی

بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن

تایید

  سرلک

  لعل بار

11

مدینه محمدی

مالی

بررسی تاثیر مشکلات محیطی در پیاده سازی بود جه ریزی عملیاتی در اداره کل امور اقتصادیو دارایی مرکزی

تایید

  بهرامسری

  سرلک

12

داود برجی

مالی

بررسی تاثیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بر توانمد سازس معیشت زنان سرپرست خانوار در کمیته امداد امام .  ن مرکزی در سال 93ا

تایید

  فرشید پور

  جدیدی

13

نسرین مخلص ابادی

مالی

بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکی در شعب بانک ملی اراک

تایید

سرمد سعیدی

  سبحانی

14

اسکندر اژدری

مالی

تعیین و بررسی عوامل موثر  بر بهره وری نیروی انسانی در جهت افزایش عملکرد مالی پست بانک ایران

تایید

  سرمد سعیدی

  دزنجیردار

15

ایرج یوسفی

مالی

تعیین و بررسی عوامل موثر  بر کارایی و اثر بخشی مدیران متوسطه دوره اول منطقه 12 تهران

تایید

  سرمد سعیدی

  زنجیردار

16

اکرم ابراهیمی

مالی

بررسی رابطه بین عدم اطمینان با میزان سرمایه گذاری ضمن تاکید بر نقش انگیره های مدیریتی

تایید

  شیخان

  شیخی مهر ابادی

17

سیف اله فرهادی

مالی

بررسی تاثیرنظام پیشنهاد هابر ارتقاءکارایی مالی بانک ملی شهر اراک با استفاده از تحلیل پوششی دادها

تایید

  اقاخانی

  یزدی                  

18

مرضیه خلیلی

مالی

بررسی راهکار های افزایش کارایی مالیاتی با تاکید بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در   ن مرکزی

تایید

  رجبی

  موسوی

19

فاطمه داود آبادی فراهانی

مالی

عوامل تعین کننده در امد مالیاتی در ایران طی دوره زمانی 1391-1349

تایید

  رجبی

  موسوی

20

زهرا جعفری

مالی

نقش ابعاد ریسک ادراک شده مشتریان بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی (بانک مسکن   ن مرکزی)

تایید

  اردستانی

  نوری

21

محمد جواد ولی بک

مالی

تاثیر اتوماسیون اداری بر کارایی عملیاتی شرکت اب منطقه ای مرکزی

تایید

  طیبی

  اکبری

22

خدیجه اکبری

مالی

بررسی تاثیر معافیت های مالیاتی بر مخارج تحقیق وتوسعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

  رجبی

  موسوی

23

بهنام محمدی

مالی

بررسی تطبیقی منابع مالی سیستم های آبیاری نسبت به سیستم سنتی ابیاری

تایید

  سلیمانی

  جوانمرد

24

طیبه معطی

مالی

بررسی تاثیر افشای اختیاری پاداش مدیران و بازده دارایی بر ارزش شرکت و پاداش  پرداختی به هیئت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

تایید

  سعیدی فر

 سبحانی

25

سعیده پارسا

مالی

بررسی تاثیر توانمد سازی بر بهره وری کارکنان (اداره ارشاد اسلامی   ن مرکزی)

تایید

  سعیدی فر

  موسوی

26

هانیه قاسمی

مالی

بررسی تاثیرعوامل اجتماعی بر رفتارمعاملاتی سرمایه گذاران حقیقی

تایید

عنبری

  سرلک

27

حمید عسگری

مالی

بررسی ارتباط ریسک بازده سهام در شرکتهای بورس

تایید

  توکلی

  شیخی

28

داریوش شریفی

مالی

تعین تاثیر صرف هزینه های راه اندازی شبکه های برون مرزی بر اثر بخشی شبکه های صدا وسیما

تایید

توکلی

شیخی مهرابادی

29

اصغر حاجی مرادی

مالی

بررسی ارتباط بین سود وقیمت سهام در شرکتهای اوراق بهادار تهران

تایید

  توکلی

شیخی مهر ابادی

30

منصوره شریفی

مالی

شناخت میزان هم ر  یی نظام بود جه  ریزی دستگاه های اجرایی و راهبرد های اقتصاد مقاومتی در   ن مرکزی

تایید

  سرلک

  منیر مرادی

31

مهدی شعبانی

مالی

بررسی تاثیر شاخصهای اقتصادی مالی و غیر مالی بر میزان سود آوری شرکتهای تعاونیروستایی   ن مرکزی

تایید

 زین ابادی

  خدادادی

32

همایون معظمی گودرزی

انسانی

تعیین تاثیر عوامل سازمانی و انگیزه مشتریان بر عملکرد شرکت

تایید

  طاهری گودرزی

  ستوده

33

بهمن شاهی بیاتانی

تحول

بررسی شاخصهای سلامت پرسنل نوبت کار و مقایسه ان با شاخصهای سلامت پرسنل روز کار در پالایشگاه امام (ه) اراک

تایید

  جوانمرد

  گیوکی

34

پونه صرافان

انسانی

بررسی تاثیر رهبری خد متگذار بر وفاداری کارکنان بانک ملی ایران

تایید

  خیراندیش

افشار زاده

35

اشرف بیات

انسانی

بررسی رابطه هوش معلمان وفراموشی هدفمند در مدارس ازنا

تایید

  ستوده

  غیاثی

36

عفت گودرزی

انسانی

بررسی نقش توسعه سر مایه انسانی بر نو اوری سازمانی در تامین اجتماعع اروجرد

تایید

  طاهری

  هرندی

37

ناهید اروجی

انسانی

رابطه سطح بین هوش اخلاقی و هوش سازمانی در کارکنان دارایی   ن مرکزی

تایید

  مطلبی

  غزیزی

38

اقدس رحمانی

انسانی

بررسی رابطه سبکهای مدیریت تعارض و استرس شغلی دبیران مفطع متوسطه شهر اسلامسهر

تایید

  زین ابادی

  غیاثی

39

فرزانه همتی

تحول

تعین ارتباط امنیت شغلی و نیاز های روانشناختی با رفتار ضد تولید کارکنان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

تایید

  محبیان

  قاسمی

40

محمد علی محمد پناهی

انسانی

بررسی نقش یادگیری سازمانی در عملکرد سازمانی

تایید

  رضوی

  مالمیر

41

علی رضا طاهری

تحول

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت مدیران

تایید

  حضوری

  اقا خانی

42

نگین ولیزاده

انسانی

بررسی رابطه فناوری و اطلاعات با بهره وری کارکنان ازدید گاه  کارشناسان ارشد شرکت نفت جنوب

تایید

  زارعی متین

  اقاخانی

43

معصومه رضایی

انسانی

بررسی عوامل ساختاری و عملکرد موثر بر رضایت بیمه گذاران اتومبیل از بیمه ایران در اراک

تایید

  جدیدی

  خدادادی

44

جهانگیر بالایی

انسانی

بررسی تاثیر سیاستهای ارزیابی عملکردبربهره وری منابع انسانی در شرکت دخانیات ایران

تایید

  ستوده

  حمید رضا قاسمی

45

نرگس تونس

انسانی

نقش فرهنگ سازمانی در فرایندمدیریت دانش

تایید

  جدیدی

  جوادی

46

مجتبی طوسی شریف

 

انسانی

بررسی نقش یادگیری سازمانی در میزان بهره وری در شرکت توزیع

تایید

  توکلی

  زنجیر دار

47

مریم عنایتی

انسانی

بررسی عوامل انگیزاننده کارکنان دانشی در شرکت پخش پگاه

تایید

  خیر اندیش

  افشار زاده

48

سمیه سرمستان

انسانی

بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان (شرکت رسانه ای سروش) 

تایید

  خیر اندیش

  افشارزاده

49

مهران رستمی منش

تحول

بررسی ارتباط بین خود بیگانگی .سلامت معنوی .وضعیت اقتصادی و رضایت از زندگی در پرستاران بیمارستان ولیعصر اراک

تایید

  عنبری

  جدیدی

50

اعظم عبدی

انسانی

بررسی ارتباط بین سرمایه  اجتماعی و عملکرد سازمانی از نظر کارکنان دانشگاه پیام نور   ن مرکزی

تایید

  حضوری

  جوادی

51

علی رضا صلیب

تحول

بررسی تاثیر ابعد مدیریت کیفیت جامع بر نو اوری در سازمان های خدماتی (شعب بانک مهر   ن مرکزی )

تایید

ارضوی

  فارسیجانی

52

محمد مهدی نگهبان

تحول

تعین ارتباط دینداری.فضیلت ومعنویت در کار با عملکرد کارکنان و مدیران

تایید

  رضوی

  فارسیجانی

53

لیلا کهریزی باغ مودری

انسانی

نقش مدیریت استعداد در انگیزش  کارکنان علوم پزشکی اراک

تایید

  جدیدی

  خدادادی

54

فاطمه فریدی

تحول

امکان سنجی اجرای مدیریت

دانش در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی

تایید

  طیبی

  حمید رضا قاسمی

55

علی کشتکار

انسانی

بررسی تاثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی دانشگاه ازاد اسلامی قم

تایید

  احمد رضا قاسمی

  حمید رضا قاسمی

56

مهدیه صدرایی

انسانی

بررسی ارتباط میان مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان با توجه به متغیر های تعدیلگر سن .جنسیت .تحصیلات.سابقه خدمت در شرکت اب و فا ضلاب   ن مرکزی

تایید

زارعی متین

حمید رضا قاسمی

57

رجبعلی حیدری

انسانی

بررسی رابطه هوش معنوی و وجدان کاری با عملکرد کارکنان شهرداری اراک

 

تایید

اقاخانی

ا ستاد زنجیر دار

58

محمود مهری

انسانی

بررسی عوامل موثر بر افزایش خلاقیت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم  وارئه راهکار

تایید

  توکلی

  د زنجیر دار

59

علیرضا شعبانی

تحول

بررسی رابطه هوش سازمانی و نواوری سازمانی در سازمان های دولتی

تایید

  زارعی متین

  غیاثی

60

رحمان ابراهیمی

تحول

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی

تایید

  زارعی متین

  غیاثی

61

علی سلیمانی روز بهانی

مالی

بررسی تاثیر پیامد های بحران مالی بر عملکرد مدیریت سود و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران   

تایید

ارشدی

طاهری گودرزی

62

احمد رفیعی

مالی

تعیین رابطه بین عوامل کلیدی مدیریتی باتوسعه محصول و بازده مالی شرکت

تایید

فاتحی دابانلو

ترزمی نژاد

63

عادله منصوری راد

مالی

بررسی رابطه برون سپاریخدمات باعملکرد مالی سازمان (شهرداری اراک)

تایید

غیاثی

گیوکی

64

محمد رضاقلی

مالی

بررسی تاثیر تغیرات موجودی کالا بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

تایید

ستاد فاتحی دابانلو

   سعیدی فر

65

کامران دالوندی

مالی

تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کارافرینی شهرک های صنعتی   ن مرکزی

تایید

حکاک

ارشدی

66

حمزه محرابی نیا

مالی

بررسی تاثیر برون سپاری خدمات بر ارتقای بهره وری در کمیته امداد امام (ره)   ن مرکزی

تایید

ارشدی

رفیعی

68

عبداله قاسمی  صالح بابری

مالی

بررسی ارتباط بین ساختار بدهی بانک ها و احتمال نکول تسهیلات در بانک های فعال در بازار بورس تهران

تایید

حاجی

موسوی

69

محمد رحمتی

تحول

بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی بر بکار گیری لجستیک شهری در اراک

تایید

زین ابادی

ارشدی

70

علی محسن ابادی

مالی

ابادیبررسی تاثیر وامهای خود اشتغالی بر سبک زندگی مدد جویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ه)در   ن مرکزی

تایید

ارشدی

ابهرامسری

71

غلامرضا پاپی الوار

منابع انسانی

بررسی ارتباط مدیر –کارمند با تصمیمگیری مشارکتی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی   ن مرکزی

تایید

قاسمی

زنجیردار

72

مریم ذوالفغاری

تحول

بررسی نقش عوامل فرهنگی در کار آفرینی سازمانی دانشجویان دانشگاه ازاد تهران جنوب

تایید

محبیان عراقی

اسباد سید عباس نجفی زاده 

73

عبدالرضا رشیدی کیا

انسانی

بررsd تاثیر درک مدیریت بر بهره ورینیروی انسانی بانک  صادرات خوزستان

تایید

محبیان عراقی

  دمالمیر

74

بهروز سوری

نسانی

بررسی تاثیر   ندارد سازی شغل بر توانمند سازی کارکنان و رفتار نو آورانه انها

تایید

محبیان عراقی

خانم نجفی زاده

74

محمود ابراهیمی

نسانی

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان شرکتها

تایید

گیوکی

حاجی

75

پروین شجاعی برجوئی

انسانی

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر دانش در شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجد سلیمان

تایید

غیاثی

حاجی

76

هادی صفرزاده

انسانی

بررسی تاثیر کار کردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی صدا و سیمای مرکز قم

تایید

محبیان عراقی

خانم نجفی زاده

77

امید علی پور اصفهانی

تحول

بررسی تاثیر عوامل موثر بر نگهداری منابع انسانی در شرکت ملی خفاری ایران

تایید

سلیمانی

جوادی

78

حسن دریکوند

انسانی

رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار سازمانی ورفتار شهروندی در اداره کل امور مالیاتی لرستان

تایید

اعلی  میر

احسن صابری

79

علی اصغر روشنی

انسانی

بررسی رابطه سن وسابقه کار با استراتژیهای کار عاطفی از طریق هوش هیجانی (نیروی انسانی آب وفاضلاب   ن همدان )

تایید

مالمیر

غیاثی

80

گلی نظری منش

تحول

بررسی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر خلاقیت سازمانی (بانک ایران زمین)

تایید

غیاثی

گیوکی

81

سمیرا قائمی

انسانی

بررسی عوامل ساختاریموثر بررضایت شهروندان از شهرداری خرم اباد

تایید

زین ابادی

علی میری

82

آزادی ستاره

مالی

بررسی اثرگذاری استراتژی عملکرد مدیریتی برمدیریت ریسک در زمان بحران مالی در بانک ملت

تایید

قاسمعلی بازایی

داود خدادادی

83

فاطمه اسدپور

مالی

ارائه مدلی باساختار تفسیری ISM جهت سطح بندی عوامل تاثیرگذار در انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی

تایید

   محمود مدیری

   اشرف شاه منصوری

84

آزاده خسروی

مالی

شناسایی ریسک مالی در بانک ها وموسسات مالی واعتباری ورتبه بندی آن ها با تکنیک fahp

تایید

   احمد سرلک

مجید داودی نصر

85

مرجان دهقان منشادی

مالی

بررسی اقتصادی معافیت مالیات بردرآمد اجاره از واحد های مسکونی بامتر اژپایین

تایید

   داودخدادادی

   احمد سرلک

86

سیدعلی رضی زاده

مالی

نقش نیروهای فروش جهت گیری بازار بر خلاقیت وعملکرد فروش در شرکت فولاد سپید فراب کویر

تایید

   محمد احمدی

   پیمان غفاری آشتیانی

87

علی سیجانی

مالی

شناسایی واولویت بندی عوامل تاثیر گذار پرداخت سود در بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد  تصمیم گیری چند معیاره فازی

تایید

   محمود مدیری

   اشرف شاه منصوری

88

علیرضا پارسا

مالی

تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر شاخص قیمت سهام بورس در ایران

تایید

   احمد سرلک

   پیمان غفاری آشتیانی

89

میترا فرخی

مالی

شناسایی عوامل مالی – اقتصادی بازدارنده وپیشبرنده کار آفرینی در شرکتهای کوچک ومتوسط ورتبه آنها با تکنیک  AHP فازی

تایید

   احمد سرلک

مجید داودی نصر

90

 محمد رضا محرابیان

مالی

بررسی نقش سیستم های اطلاعات مدیریت بر عملکرد های استراتژیک مبتنی برهزینه در شرکت برق منطقهای باختر

تایید

   محمد احمدی

   پیمان غفاری آشتیان

91

داریوش نیک نام

مالی

استخراج پهنای نا اطمینانی واثر آن بر روی رشد اقتصادی درایران در 1357تا 1390

تایید

  محمد علیزاده

 بهروز بهرامسری

92

سعید اله یاری

مالی

ارائه مدلی با ساختار شبکه ای جهت بکارکیری استراتژهای سازمانی در موسسات مالی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی

تایید

   محمود مدیری

   اشرف شاه منصوری

93

جمشید زند

مالی

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت فروشگاه های زنجیرهای وبزرگ در شهر اراک

تایید

  محسن سلیمانی

   غلامعلی حاجی

94

یونس بیکدلو

مالی

بررسی تاثیر تصاحب شرکت ها برسرعت تعدیل اهرم مالی شرکت ضمن تاکید برسطح ریسک ورشکستگی

تایید

  زهراامیرحسینی

 منیرمرادی

95

حسن رحیمی

مالی

بررسی عوامل موثر برتفاوت نرخ بهره در سیستم بانکی در بانک های تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

  زهراامیرحسینی

 منیرمرادی

96

محسن عدلی

مالی

بررسی ارتباط ارزشی سود باارائه چهار مدل مختلف ارزیابی ارزش سهام ،در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

   سیدعباس نجفی زاده

 بهروز بهرامسری

97

ملیحه غیاثوند

مالی

بررسی تاثیر رقابت وتمرکز برریسک پذیری مالی در صنعت بانکداری

تایید

   سیدعباس نجفی زاده

 بهروز بهرامسری

98

رضا نورآبادی

مالی

بررسی ارتباط میان سرمایه فکری وعملکرد سازمان در شرکت نورد ولوله اهواز ( ) بااستفاده از مدل ضریب فکری ارزش افزوده

تایید

  محمد حسین فاتحی دابانلو

 بهروز بهرامسری

99

علی مختاری

مالی

بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی وافشای اطلاعات مربوط به محیط زیست

تایید

  عباس شیخان

  مهدی کریمی تبریزی

100

محمد عبدالخانی

حسابداری

بررسی رابطه بین چرخه عمر و درماندگی مالی با استراتزیهای تجدید ساختار شرکتها

تایید

حمید رضا شماخی

داریوش مختاری کجوری

101

لیلا جباری

حسابداری

تاثیر رفتار توده وار سرمایه گذاران بر بازده سهام صندوق های سرمایه گذاری مشترک

تایید

مجید زنجیردار

مجید داودی نصر

102

رستگار فتحی نیا

حسابداری

تاثیر سطح کنترل سهامداران شرکتها بر ارتباط بین کیقیت حسابرسی و تسهیلات وثیقه ای در شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران

تایید

مجید داودی نصر

مهدی کریمی تبریزی

103

مائده مهرمند

حسابداری

بررسی حق الزحمه مدیریان مستقل غیر موظف از دیدگاه تئوری نمایندگی

تایید

مجید داودی نصر

مهدی کریمی تبریزی

104

مریم بیات

حسابداری

تاثیر چرخه عمر بر عدم تقارن زمانی سود و جریان نقدی عملیاتی

تایید

مجید زنجیردار

محمد علی کرامتی

105

ملیحه موسی رضایی

حسابداری

بررسی روند رفتار سرمایه گذاران در شرایط رکود و رونق بازار

تایید

مجید زنجیردار

علی لعل بار

 

106

فاطمه میرزاخانی

حسابداری

مقایسه مدلهای نوین قیمت گذاری سهام

تایید

مجید زنجیردار

هادی یزدی

107

سید ماجد عبدی

حسابداری

رابطه بین ویژگی های مدیریتی ، سازمانی و محیطی با چسبندگی هزینه ها در شرکتهای  پذیرفته شده بورس بهادار تهران

تایید

حسن کرباسی یزدی

علی لعل بار

 

108

مسلم احمدی

حسابداری

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی شرکتهای    پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

سهراب نظری

علی سبحانی

 

109

فهیمه ابراهیمی

حسابداری

تبیین ارتباط بین ریسک محیط و ارزش افزوده نقدی به تفکیک صنایع استراتژیک و غیر استراتژیک

تایید

مجید زنجیردار

علی لعل بار

 

110

محمد فراهانی

حسابداری

بررسی تاثیر شیوه های تامین مالی بر محتوای اطلاعاتی بازار شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

احمد سرلک

علی لعل بار

 

111

الهام طالبی

حسابداری

بررسی شیوه های تامین منابع مالی در شرکتهای گاز   ن مرکزی و تاثیرات آن بر عملکرد شرکتها

تایید

مجید زنجیردار

پیمان غفاری آشتیانی

112

بهنام فراهانی

حسابداری

تاثیر تفاوتهای جنسیتی در تصمیم گیری های مالی و عملکرد و ثروت ایجاد شده برای سهامداران

تایید

مجید زنجیردار

حمیدرضا غیابی

113

جلال میرزائی

حسابداری

بررسی تاثیر ابعاد کنترلی و شفافیت اطلاعات مالی حاکمیت شرکتی بر خلق ثروت برای سهامداران در بورس بهادار تهران

تایید

نصراله مقصودی

هادی یزدی

114

امیر رضا وزیری

حسابداری

پیش بینی تاثیر متغیرهای مالی و غیر مالی بر بازده قیمتی سهام شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

سید علیرضا میرعرب بیگی

ابوالفضل سعیدی فر

115

ابراهیم احمدیان

حسابداری

بررسی تاثیر تغییرات قیمت دارایی ها ، ریسک مورد نیاز ، سرمایه گذاری ، جریان های نقد   ندارد شده و نوسانات فروش بر عملکرد مالی شرکتها

تایید

صابر جلیلی

علیرضا فرشیدپو

116

مهدی یاراحمدی

حسابداری

بررسی ارتباط بین شاخص سودمندی وام ،بارمالی وامها و ریسک نکول با ریسک نقدینگی در بانک رفاه

تایید

مجید زنجیردار

محمود کهنسال

117

سید کمال موسوی

حسابداری

بررسی تاثیر مدیریت وجوه نقد بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته در بازار سرمایه ایران

تایید

سهراب نظری

علی سبحانی

118

کیوان سلیمانی نیا

حسابداری

بررسی ارتباط بین رشدهای متوالی در بازده غیر عادی سهام و ضریب واکنش سود

تایید

حمید رضا شماخی

علی سبحانی

119

علیرضا رضائی

حسابداری

بررسی ارتباط بین ارزش نهایی شرکت ، رشد فروش شرکت ، Q توبین و دفعات پوشش هزینه بهره با مانده وجه نقد شرکت با توجه به نوع مالکیت شرکت

تایید

داریوش جاوید

حسین سلیمانی

120

مسعود فراهانی

حسابداری

بررسی نقش اطلاعاتی نظرات اصلاح شده حسابرس در میزان بدهی های شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

صابر جلیلی

علیرضا فرشید پور

121

اکرم احسانی باغبانان

حسابداری

بررسی تاثیر هزینه مبادله بر روش های مختلف تامین مالی در شرکتهای  پذیرفته شده در بورس بهادار  تهران

تایید

صابر جلیلی

علیرضا فرشید پور

122

حسین اعظمی

حسابداری

رابطه بین سهامداران عمده و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در  شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

صابر جلیلی

علیرضا فرشید پور

123

موسی ملکی آرا

حسابداری

بررسی رابطه بین متغیرهای،شفافیت اطلاعات ، سرعت نقدینگی ، شناوری سهم اندازه شرکت و حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

محمود همت فر

غلامعلی حاجی

124

نصیر شریفی مجد

حسابداری

بررسی تاثیر فشار قیمت برای انتخاب گزینه های اجتناب مالیاتی و بازده سهام در شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

زهراامیر حسینی

محمود کهنسال

125

زهرا رحمتی

حسابداری

بررسی تاثیر ویژگیهای مرتبط با پیش بینی سود هر سهم بر تغییر رفتار در مدیریت سود

تایید

مجید داودی نصر

مهدی کریمی تبریزی

126

مهدی نوروزی

حسابداری

بررسی تاثیر بحران مالی بر اجتناب از مالیات حول بحران مالی جهانی  در شرکتهای  پذیرفته شده در بورس بهادار  تهران

تایید

محمود همت فر

محمود کهنسال

127

پویا عزیزی

حسابداری

بررسی تاثیر ورود به فهرست شاخص 50شرکت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران بر حجم معاملات ، شکاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش

تایید

مهدی محمدی

محمود کهنسال

128

مریم کفایی

حسابداری

اثرات ارزیابی عملکرد معیارهای حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی در بهبود سطح نگهداشت وجه نقد  در شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

حسن کرباسی یزدی

مهدی کریمی تبریزی

129

رضا عسگری مهر آبادی

حسابداری

بررسی رابطه بین اقلام حسابداری و ارزش منصفانه برای دارایی های غیر جاری و حق الزحمه حسابرسی در بین  شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

زهرا امیر حسینی

مهدی کریمی تبریزی

130

ساجده آقاگلی

حسابداری

بررسی رابطه بین ریسک پذیری مدیریتی در تصاحب و میزان محافظه کاری حسابداری  شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

زهرا امیر حسینی

مهدی کریمی تبریزی

131

داود لنجانی

حسابداری

بررسی تاثیر بازده ساعات معاملاتی بر پیش بینی نوسان پذیری بازده با توجه به نقش حجم معاملات و اثرات اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

زهرا امیر حسینی

سهراب نظری

132

مهدی شریعتی نیا

حسابداری

بررسی رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری  در شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

حمید رضا شماخی

علی سبحانی

133

عصمت مرادی

حسابداری

تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر شاخص های عملکرد

تایید

مجید زنجیردار

هادی یزدی

134

حمید نحوی زاده

حسابداری

بررسی تاثیر تعاملی محیط اطلاعاتی و نمایلات گسترده بازار بر بازده اولیه عرضه اولیه عمومی سهام در بین  شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

آذر مسلمی

بهروز بهرامسری

135

مریم صابری تهرانی

حسابداری

بررسی تاثیر ارزشیابی نادرست قیمت سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری  شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهرانبه تفکیک صنایع مختلف

تایید

آذر مسلمی

مریم شریف نژاد

136

میلاد کریمی

حسابداری

بررسی تاثیر ظرفیت بدهی در تصمیم بر تغییر اهرم مالی و سر رسید بدهی

تایید

حمید رضا شماخی

مریم شریف نژاد

137

فائزه درخشان فر

حسابداری

مقایسه تطبیقی تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها بر عملکرد مالی شرکت گاز   ن مرکزی

تایید

حمید رضا شماخی

آذر مسلمی

138

حمید رضا ریاحی فرد

حسابداری

بررسی تاثیر بازارها بر تصمیمات ساختار سرمایه  در شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

آذر مسلمی

داریوش مختاری کجوری

139

محمد قهرمانی نیا

حسابداری

بررسی نقش افشای اطلاعات مربوط به تولید در عملکرد گردش موجودی کالا

تایید

آذر مسلمی

علیرضا فرشید پور

140

محمد علی مرادی

حسابداری

بررسی تاثیر برونسپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیش خوان بر کاهش هزینه های دولت در   ن مرکزی

تایید

حسین فخاری

محمود کهنسال

141

جابر انصاری

حسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی انباشته  در شرکتهای  پذیرفته شده در بازار بورس تهران

تایید

نصراله مقصودی

آذر مسلمی

142

محمد عیوضی بزچلویی

مدیریت صنعتی

برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی دو مرحله ای

تایید

محمد حسن ملکی

ایرج نوری

143

سپیده محمدی

مدیریت صنعتی

ارائه یل الگوریتم مبتنی بر کلونی مورچه برای مدیریت موجودی توسط فروشنده در شرکتهای با ذخیره محدود و فرکانس نامساوی

تایید

رضا اقاخانی

امیر بهمن خلیلی

144

مجید غفاری

مدیریت صنعتی

پیش بینی مصرف گاز طبیعی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی

تایید

محمد حسن ملکی

عادل آذر

145

احمد عباسیان

مدیریت صنعتی

تلفیق روشهای worst-bestبرای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در کاهش هزینه های وصول مالیات

تایید

محمد علی کرامتی

عباس کرامتی

146

مسلم برندک

مدیریت صنعتی

پیش بینی مصرف برق ، مقایسه مدل های شبکه عصبی و رگرسیون

تایید

محمد حسن ملکی

امیر بهمن خلیلی

147

محسن لونی

مدیریت صنعتی

برنامه ریزی تلفیقی تولید و توزیع در یک زنجیره تامین سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیک

تایید

حبیب اله جوانمرد

ایرج نوری

148

محمد سرایی

مدیریت صنعتی

کنترل موجودی در زنجیره تامین مهکوس با استفاده از الگریتم کلونی مورچه

تایید

حبیب اله جوانمرد

ایرج نوری

149

مهدی خسروی

مدیریت صنعتی

برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی عامل محور در سیستم تولید سفارشی

تایید

امیر بهمن خلیلی

رضا اقاخانی

150

ناصر روماثی زاده

مدیریت صنعتی

شبکه عصبی برای آنالیز کیفیت خدمات در سیستم حمل ونقل عمومی

تایید

احمد رضا قاسمی

محمد صادق حری

151

بابک شهبازی

مدیریت صنعتی

بهینه سازی برنامه ریزی تولید با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی در شرکت فرآورش پتروشیمی بندر امام ( ره )

تایید

احمد رضا قاسمی

محمد علی کرامتی

152

محسن یوسفی چرمینی

مدیریت صنعتی

کاربرد شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک در مدل های پیش بینی رضایت مصرف کننده در رستوران شرکت پالایش نفت امام (ره ) شازند

تایید

احمد رضا قاسمی

محمد صادق حری

153

مهدی طهماسبی

مدیریت صنعتی

بررسی کنترل موجودی در فروش از دست رفته با اطلاعات درباره زمان انجام سفارش

تایید

احمد رضا قاسمی

محمد صادق حری

154

پریسا سندانیان

مدیریت صنعتی

ارزیابی سیستم خدمات ارائه داده ها در محیط های تولید پویا با استفاده از نرم افزار vensim

تایید

محمد احسانی فر

مجید غیاثی

155

گلنوش عسگری مجد

مدیریت صنعتی

بررسی وضعیت هزینه و منافع سیستمهای بین سازمانی در شبکه تامین و مقایسه تطبیقی دو شبکه تامین

تایید

محمد علی کرامتی

محمد صادق حری

156

آرزو کریمی

اجرایی

بررسی رابطه مدیریت استعداد ، منوترینگ با توسعه منابع انسانی

تایید

عباس کرامتی

محمدصادق حری

157

حجت اله قهرمانی نیا

اجرایی

بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه اراک از نظر زیرساخت فرآیندها

تایید

سیدمهدی طیبی

حمیدرضا قاسمی

158

داود بختیاری

اجرایی

بررسی عملکرد نوآوری درون سازمانی از طریق حاکمیت رابطه ای و قابلیت های پویا در زنجیره تامین

تایید

محمدصادق حری

مجید زنجیردار

159

زهرا محمدی

اجرایی

بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد دریافت تبلیغات موبایلی با استفاده از مدل (C-TAM-TBP)(مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه آزاد خمین)

تایید

ابراهیم گیوکی

حبیب اله جوانمرد

160

صدیقه قادری

اجرایی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در رفع موانع تفکر استراتژیک در شرکت گنو

تایید

حمیدرضا قاسمی

حبیب اله جوانمرد

161

ملیحه آزاد دل

اجرایی

بررسی نقش میانجی گرایانه ی ابعاد ادراک کیفیت محصول در رابطه آگاهی از نام تولید کننده با نگرش به برند خرده فروشی _ مطالعه موردی : فروشگاه های زنجیره ای هایپر  ر)

تایید

بهرام خیری

محمدصادق حری

162

نسرین شاکری ندرآبادی

اجرایی

بررسی تاثیر تفکر استراتژیک مدیران شعب بر عملکرد بانک ملت

تایید

حسن بودلایی

نادر شیخ اسلامی

163

فهیمه رمضانی

اجرایی

بررسی و تعیین عوامل موثر بر بهره وری بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی در تهران و ارائه راهکارهای اجرایی در راستی افزایش آن

تایید

محمدعلی کرامتی

ایرج نوری

164

فاطمه هاجری

اجرایی

بررسی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در بهبود عملکرد شرکت های دانش بنیان

تایید

حسن زارع متین

حمیدرضا قاسمی

165

شیوا کهن دانی

اجرایی

تعیین جایگاه نوآوری در توسعه بیمه های عمر با بهره گیری از روش DFQ (مطالعه موردی : بیمه پاسارگاد)

تایید

عماد روغنیان

ایرج نوری

166

عاطفه امیدی

اجرایی

بررسی تاثیر گرایش های زیست محیطی درون و برون سازمانی بر مدیریت زنجیره تامین سبز  وعملکرد سازمان

تایید

پیمان غفاری

ایرج نوری

167

علیرضا صالحی

اجرایی

بررسی رابطه میان ابعاد ساختار سازمانی و کار آفرینی سازمان در سازمان همیاری شهرداری های استان   مرکزی

تایید

عباس شیخان

حسین خدادادی

168

مهدی گازر

اجرایی

ارائه روشی برای  سنجش یادگیری سازمانی در شرکت آلومینیوم سازی ایران (ایرالکو)

تایید

حمیدرضاقاسمی

مجید زنجیردار

169

نادر توسلی کوپائی

اجرایی

بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید نرم افزارهای تقلبی در دانشجویان شهر اصفهان

تایید

شهاب اکبریان

محمدصادق حری

170

نسرین اطهری

اجرایی

ارزیابی تاثیر هوشمندی استراتژیک بر قابلیت های بازاریابی (مطالعه موردی : شرکت های تبلیغاتی   نهای تهران والبرز)

تایید

حیسن زارعی متین

محمدعلی کرامتی

171

کیوان محمدی

اقتصاد

بررسی آثار اقتصادی افزایش قیمت حامل های تنرژی بر ترکیب مخارج مصرفی خانوارهای شهری

تایید

سید عباس نجفی زاده

احمد سرلک

172

محسن شیرانی

افتصاد

آزادسازی تجاری ، تخریب محیط زیست و توسعه پایدار در ایران طی دوره زمانی 1350-1392

 

تایید

مریم شریف نژاد

نادره سادات نجفی زاده

173

زینب صابری

اقثصاد

مطالعه مردم شناسی تغییرات فرهنگی در شهرستان اراک با تاکید بر آپارتمان در ده ساله اخیر 1390-1380 در سال 94

تایید

عباس نجفی زاده

مریم شریف نژاد

174

محمد فرهمند

اقثصاد

تاثیر مدیریت منابع مالی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب توسعه یافته و اسلامی

تایید

ابوالفضل شاه آبادی

سیدعباس نجفی زاده

175

میثم نوروزی

اقثصاد

تاثیر شاخص های توسعه بازارهای مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تحلیل عاملی

تایید

ابوالفضل شاه آبادی

سیدعباس نجفی زاده

176

مهران وفایی

اقثصاد

بررسی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی   ن کرمانشاه (1392)

تایید

علیرضا مرادی

سیدعباس نجفی زاده

177

علیرضا ابراهیم آبادی

مالی

بررسی تاثیر عدم اطمینان بر میزان سرمایه گذاری ضمن تاکید بر نقش انگیزه های مدیریتی

تایید

آذر مسلمی

    فتانه یاراحمدی

178

محمد محمدی قراسویی

مالی

تعیین نقش سرمایه فکری در بازاریابی مولفه های عملکرد کارکنان (شرکت های منتخب شهرک صنعتی شکوهیه قم )

تایید

    فتانه یاراحمدی

مجید غیاثی

179

امین حسین پور

داخلی

اثرات نخستین تجارب ورویداد ها در زندگی بر بروز رفتار خرید اجباری در دوره های بعدی زندگی

تایید

    اشرف شاه منصوری

منیر مرادی

180

حمید چوگری

داخلی

بررسی تاثیر عوامل موثر بر اثر بخشی عملکرد بانکداری بانک های تجاری   ن مرکزی

تایید

محمد حسین فاتحی دابانلو

حسن اکبری

181

حمید رضا جوان بخت

بازاریابی

بررسی رابطه نگرش مصرف کنندگان با قصد خدمات آنلاین در بانک شهر (شهر تهران )

تایید

محمد حسین فاتحی دابانلو

منیر مرادی

182

مهران سلیمانی

داخلی

ارتباط ریشه های هدیه خود واثر آن بر پشیمانی بعد از خرید

تایید

اشرف شاه منصوری

    حسن اردستانی

183

عباس شکوری

داخلی

رابطه عدالت ادراک شده ،استراتژی های بازاریابی وخشم از بهبود خدمات با رفتار مشتری در صنعت بانکداری (بانک کشاورزی اراک)

تایید

    اشرف شاه منصوری

    حسن اردستانی

184

سید محسن لطفی آشتیانی

بازاریابی

بررسی عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی سیاسی (انتخابات مجلس سال 94)

تایید

    محمد علی کرامتی

    عباس  کرامتی

185

محمدحسین لطفی آشتیانی

داخلی

بررسی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتری در سیستم بانکداری (بانک ملی اراک)

تایید

    سید مهدی طیبی

    عباس  کرامتی

186

میثم عباسی

بازاریابی

جایگاه یابی محصولات لوازم خانگی اسنوا در مقایسه با محصولات رقیب (ال جی )بااستفاده از تکنیک نقشه ادراکی

تایید

    نادره نجفی زاده

    محمد ایزدی خواه

187

میثم صادقی

داخلی

بررسی تاثیر تبلیغات برفروش ونام تجاری بیمه در ایران (بیمه سامان )

تایید

    نادره نجفی زاده

    علی ارشدی

188

کولیوند بهمن

بازاریابی

بررسی اثرگذاری استراتژی عملکرد مدیریتی برمدیریت ریسک در زمان بحران مالی در بانک ملت

تایید

علی میر

 مجید زنجیردار

189

حسین جانکی

بازاریابی

ارائه مدلی باساختار تفسیری (ISM) جهت سطح بندی عوامل تاثیرگذار در انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی

تایید

 حسن اکبری

 مریم شریف نژاد

190

زیبامحرر

بازاریابی

شناسایی ریسک مالی در بانک ها وموسسات مالی واعتباری ورتبه بندی آن ها با تکنیک fahp

تایید

 حسن صابری

 مجید زنجیردار

191

سیدامیرمسعود مقدسی

داخلی

بررسی اقتصادی معافیت مالیات بردرآمد اجاره از واحد های مسکونی بامتر اژپایین

تایید

 ارکیده حامدی

 سیدعباس نجفی زاده

192

ستاروند شادمهر

داخلی

نقش نیروهای فروش جهت گیری بازار بر خلاقیت وعملکرد فروش در شرکت فولاد سپید فراب کویر

تایید

 ارکیده حامدی

استادبهروز بهرامسری

193

شهاب الدین میرنژاد

بازاریابی

شناسایی واولویت بندی عوامل تاثیر گذار پرداخت سود در بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد  تصمیم گیری چند معیاره فازی

تایید

اعلی میر

 پیمان غفاری آشتیانی

194

علی بابائی

بازاریابی

تاثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر شاخص قیمت سهام بورس در ایران

تایید

محسن سلیمانی

 غفاری آشتیانی

195

علی عبدالمالکی

داخلی

شناسایی عوامل مالی – اقتصادی بازدارنده وپیشبرنده کار آفرینی در شرکتهای کوچک ومتوسط ورتبه آنها با تکنیک  AHP فازی

تایید

 سعید عبدالمنافی

 حمید بورقانی فراهانی

196

محمد رضا رفیعی دمنه

بازاریابی

بررسی نقش سیستم های اطلاعات مدیریت بر عملکرد های استراتژیک مبتنی برهزینه در شرکت برق منطقهای باختر

تایید

نادره سادات نجفی زاده

 هادی یزدی

198

محمد رضا محمدی

داخلی

استخراج پهنای نا اطمینانی واثر آن بر روی رشد اقتصادی درایران در 1357تا 1390

تایید

 ارکیده حامدی

 حمیدرضا غیابی

199

محمود یزدانی

بازاریابی

ارائه مدلی با ساختار شبکه ای جهت بکارکیری استراتژهای سازمانی در موسسات مالی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی

تایید

 سعید عبدالمنافی

 پیمان غفاری آشتیانی

200

نجمه رحیمی

بازاریابی

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت فروشگاه های زنجیرهای وبزرگ در شهر اراک

تایید

نادره سادات نجفی زاده

 سیدعباس نجفی زاده

201

سیدحسین موسوی

بازاریابی

بررسی تاثیر تصاحب شرکت ها برسرعت تعدیل اهرم مالی شرکت ضمن تاکید برسطح ریسک ورشکستگی

تایید

 ارکیده حامدی

 حمیدرضا غیابی

202

سپهرستوده

بازاریابی

بررسی عوامل موثر برتفاوت نرخ بهره در سیستم بانکی در بانک های تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

 ارکیده حامدی

 حمیدرضا غیابی

203

عادله سجادی

بازاریابی

بررسی ارتباط ارزشی سود باارائه چهار مدل مختلف ارزیابی ارزش سهام ،در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

 حسن صابری

 مجید زنجیردار

204

صبا رفائی

داخلی

بررسی تاثیر رقابت وتمرکز برریسک پذیری مالی در صنعت بانکداری

تایید

 علی میر

نادره سادات نجفی زاده

205

فاطمه عزیزی

بازاریابی

بررسی ارتباط میان سرمایه فکری وعملکرد سازمان در شرکت نورد ولوله اهواز ( ) بااستفاده از مدل ضریب فکری ارزش افزوده

تایید

 حسن صابری

 پیمان غفاری آشتیانی

206

الهه عزیزی

بازاریابی

بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی وافشای اطلاعات مربوط به محیط زیست

تایید

 پیمان غفاری آشتیانی

 مجید زنجیردار

 

جلسه راس ساعت 16 با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  پایان یافت .