شنبه 4 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

 
پروپوزالهای تایید شده در شورای 94/4/22

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

مجید بیگ جانی زاهد

مدیریت صنعتی

بررسی رابطه بین هوش تجاری و قابلیت اطمینان در تولید و برنامه ریزی ایرانخودرو

تایید

محمد احسانی فر

ایرج نوری

2

سمیه کریمی

مدیریت صنعتی

یکپارچه کردن زمانبندی تغییرات و برنامه ریزی تولید برای سیستم های چند سطحی

تایید

ایرج نوری

عماد روغنیان

3

حسن صالحی

مدیریت صنعتی

بررسی نتایج بدست آمده از پیاده سازی سیستم کنبان در شرکت ایران خودرو

تایید

محمد احسانی فر

ایرج نوری

4

مرجان قدیمیان

مدیریت صنعتی

استفاده از رویکرد QFDE و مدل برنامه ریزی آرمانی در تعیین و اولویت بندی استراتژی های توسعه محصول در محیط فازی (مورد مطالعه شرکت پارس خزر)

تایید

   ایرج نوری

رضا آقاخانی

5

نجمه بایمرد

مدیریت صنعتی

بررسی روش abc در بهینه سازی تصمیمات گروه بندی موجودی

تایید

ایرج نوری

عادل آذر

6

بهرام محمدی

مدیریت صنعتی

سیاست بهینه نگهداری پیشگیرانه برای سیستم های دارای زمان کارکرد تصادفی ، تعویض و حداقل تعمیر در شرکت پالایش نفت امام خمینی ( ره ) شازند

تایید

محمد احسانی فر

فرشاد مطلبی

7

عطا اله اسدی

مدیریت صنعتی

ارزیابی ریسک پروژه با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

تایید

محمد علی کرامتی

ایرج نوری

8

فائزه عزیز آبادی

مدیریت صنعتی

برنامه ریزی تولید مشترک با پنجره ی زمانی تولید و تقسیم سفارش در خوشه های صنعتی

تایید

حبیب ا.. جوانمرد

محمد صادق حری

9

اکرم محمدی

حسابداری

تاثیر یکنواختی نرخ مالیات پرداختنی بر رویدادهای مالی واقعی

تایید

مجید زنجیردار

مجید داودی نصر

10

محمود صفری

حسابداری

بررسی تاثیر گزینه ارزش منصفانه بر مدیریت سود بانکی

تایید

حمید رضا غیابی

داریوش مختاری

11

فرزانه ساجدی

حسابداری

تاثیر مولفه های مدیریت ریسک بر بی ثباتی سود در بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری

تایید

مجید زنجیردار

احمد سرلک

12

رضوان عصار

حسابداری

رابطه بین رقابت بازار محصول و محافظه کاری حسابداری

تایید

احمد سرلک

علیرضا فرشیدپور

13

احمد فلاح

حسابداری

بررسی ارتباط بین کاهش شدید قیمت سهام و پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

محمود همت فر

مجید داودی نصر

14

علی نادری زنجانی

حسابداری

بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابدارس و دستکاری سود در شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

محمود همت فر

حبیب اله جوانمرد

15

محمود طلوعی

حسابداری

بررسی رابطه بین  درستکاری سود و مدیریت فعالیتهای واقعی با درک سرمایه گذاران از مدیریت سود در شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

محمود همت فر

حبیب اله جوانمرد

16

زینب حبیبی

حسابداری

بررسی تاثیر مالیاتها بر رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی

تایید

احمد سرلک

غلامعلی حاجی

17

محمد حبیبی

حسابداری

بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر ویژگی های معامله در شرکتهای تصاحب شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

هادی یزدی

مجید زنجیردار

18

علیرضا یزدانی

حسابداری

بررسی تاثیر اعلان سود بر کارایی سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

مهدی کریمی تبریزی

مجید داودی نصر

19

ابوالفضل قاسمی

حسابداری

بررسی رابطه بین هزینه های مسئولیت اجتماعی csrو عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

هادی یزدی

مجید داودی نصر

20

سیما لیموچی دلی

حسابداری

بررسی تاثیر ارزش اقتصادی سرمایه سازمان بر چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری

تایید

هادی خدادادی

هادی یزدی

21

فاطمه حبیبی

حسابداری

بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

مجید داودی نصر

مجید زنجیردار

22

پرهام رمضانی

حسابداری

رتبه بندی اعتبار شرکتهای خانوادگی ، ریسک منحصر به شرکت و مدیریت سود در شرکتهای خانوادگی  شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

مجید داودی نصر

محمود همت فر

23

هما منصوری

انسانی

بررسی تاثیرفناوری اطلاعات در افزایش بهره وری منابع انسانی (شهرداری منطقه

تایید

سهرابی

 حمید رضا قاسمی

24

مجتبی عباس ملکی

انسانی

شناسایی ورتبه بندی مو الفه های مدیریت با استفاده از روش ahp (مورد مطالعه مدارس راهنمایی و دبیرستان الیگودرز)

تایید

 مالمیر

 اسلامی

25

ارزو عسگری

تحول

بررسی نقش تحول کاری در عملکرد خلاقانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک

تایید

 حمید رضا قاسمی

 جدیدی

26

محسن چله کانی

انسانی

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی عملکرد کارکنان شهرداری های جنت مکان گتوند

تایید

 اسلامی

 رفیعی

27

عیسی عارف

تحول

بررسی تاثیر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره تبلیغات اسلامی

تایید

 حضوری

 فارسیجانی

28

سجاد هاشمی گهرویی

تحول

تاثیر تعدیل کننده استرس شغلی در رابطه سرمایه روانشناختی و سازگاری شغلی کارکنان معاونت فنی حفاری شرکت ملی مناطق نفت خیز حنوب ایران

تایید

 طالقانی

 طیبی

29

ابوالفضل فرجی

تحول

تاثیر شاخص های فن آوری واطلاعات وارتباطات بر استفاده خدمات موبایل با نکینک بانک صادرات اراک

تایید

 اسلامی

 حمید رضا قاسمی

30

نجف حیدری

تحول

بررسی تاثیر تعهد عاطفی کارکنان به سرپرست وسازمان بر واکنش کارکنان نسبت به رفتار های موثر سرپرست و قصد ترک سازمان

تایید

 سلیمانی

 اکبری

31

محمود خدام

انسانی

بررسی تاثیر ارزش مصرفی .تصور ذهنی درک شده بر قصد انتخاب منطقه گردشگری(مرد م اراک)

تایید

 سرمد سعیدی

 خانم مالمیر

32

سید مهدی نبوی

تحول

بررسی نقش دولت الکترونیک در تحول استان مرکزی

تایید

حمید رضا قاسمی

 جوادی

33

رضا زرگر طالبی

تحول

بررسی اثرات استفاده از وسایل ارتباط جمعی در شیوه های یادگیری کودکان ونو جوانان (کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان اهواز)

تایید

 ترزمی نژاد

استادجوادی

34

محمد رحیم مهدی نژاد

تحول

بررسی تاثیر سبک رهبری بر کار آفرینی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی خوزستان

تایید

 حمید رضا قاسمی

 جدیدی

35

احسان نیکویی

انسانی

تاثیر سرمایه معنوی در تمایل به کارآفرینی در شرکت الومینیم پارس

تایید

 خیر اندیش

 افشار نژاد

36

علی صالحی

تحول

بررسی تاثیر زمینه سازمانی ادراکات کارکنان بر نگرش نسبت به شغل در سازمان آب وفاضلاب مرکزی

تایید

 اکبری

 سرلک

37

سعید مشکانی

تحول

ارتباط بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرسودگی عاطفی رفتار شهروند سازمانی و قصد ترک شغل در بین کارکنان شهرداری اراک

تایید

 حضوری

 حمید رضا قاسمی

38

مهدی فدوی

تحول

بررسی تاثیر مشارکت شهر وندان در مدیریت شهری شهرداری اراک

تایید

 حمید رضا قاسمی

 جوانمرد

39

علی عزیزی

تحول

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با انواع سبک های مدیریت تعارض مدیران کمیته امداد امام در تهران

تایید

 حضوری

 ترزمی نژاد

40

انسیه الوندی فراهانی

تحول

تاثیر مدیریت تنوع بر عملکرد کارکنان و رضایت مندب ارباب رجوع در بیمارستان ولیعصر اراک

تایید

 جدیدی

 مطلبی

41

رضوان مراد ابادی

تحول

بررسی تاثیر سیستم پاداش بر بهره وری از نظر کارکنان و مدیران بانک سپه استان مرکزی

تایید

 ترزمی نژاد

 سلیمانی

42

فاطمه احمدی

مالی

بررسی  رابطه مدیریت رابطه مند بر جذب منبع بانکی مشتریان بانک سپه

تایید

 شیخی مهر ابادی

 حری

43

مهسا امیری

مالی

بررسی نقش مدیریت بهره وری در شرکت های تحت پوشش بانک ملیوصنعت  معدن تهران

تایید

 حاجی

 سرلک

44

احمد اکبری

مالی

بررسی عوامل موثر بر سوداوری شرکتهای تعاونی روستایی استان مرکزی با استفاده از تحلیل پوشش داده ها

تایید

 مطلبی

 فارسیجانی

45

مهدی رحمانی

مالی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سپرده های بانک ملی قم

تایید

 نظری

سرلک

46

توفیق غبیشاوی

مالی

بررسی  ارتباط بین کسری مالی و عدم تقارن اطلا عات با سلسله مراتب تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

تایید

ستوده

 کهنسال

47

امین آژند

مالی

بررسی ارتباط میان سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد بانک های ملی استان جوزستان

تایید

 شیخی مهر ابادی

 سبحانی

48

پریسا پور نجا ر

مالی

بررسی رابطه بین سرمایه در گردش با ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

تایید

روغنیان

 عادل اذر

49

ابراهیم نیک زاد

مالی

بررسی ارتباط بین سیستم های جامع اندازه گیری عملکرد و ارزیابی عملکرد مالی و ادراک کارکنان از عدالت اطلا عاتی (بانک کشاورزی اراک)

تایید

 عادل اذر

 سرلک

50

نسرین نظری

مالی

بررسی تاثیر رقابت در بازار تولید در رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

تایید

 فارسیجانی

 عادل اذر

51

مریم پارسامهر

مالی

بررسی تاثیرمالکیت دولتی بر ساختار سرمایه و سود اوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

تایید

 فارسیجانی

 عادل اذر

52

حسین کبریایی

مالی

بررسی تاثیر حمایت از حقوق کارکنان بر عملکرد مالی در نظام مندسی ساختمان تهران

تایید

فارسیجان                                

 ستوده ارانی

53

امیر علی فخاری

مالی

بررسی تاثیر خدمت مداری بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش میانجی  رضایت کارکنان و مشتریان شهرداری تهران

تایید

فارسیجانی

 حبیب موسوی

54

هیرو پاک سرشت

مالی

بررسی تاثیر مازاد جریان نفدی آزاد و کیفیت حسابررسی بر مدیریت سود

تایید

 ایرج نوری

 آقاخانی

55

جواد حسینی

مالی

بررسی تاثیر اهرم مالی بر عملکرد شرکت های تولیدی و غیر تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران

تایید

 شیخان

استادحاجی

56

منو جهر امیدی

مالی

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعات و رتبه افشا اطلاعات بر تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

تایید

 عادل اذر

 سرلک

57

جمیله رفیعی

مالی

بررسی رابطه بین نوسانات پیش بینی سود پرداختی وسود هر سهم با بازده غیر عادی در شرکت های بورس تهران

تایید

 مطلبی

 جوانمرد

58

عاطفه حسینی فر

مالی

مطالعه کارایی بانک ها ی ایران طی سال های 1391-1392 به کمک روش تحلیل پوشش داده ها

تایید

 ایزدی خواه

 جوانمرد

59

رحمان جوانمرد

مالی

تعیین تاثیر توانمند سازی کارکنان و بهبود محیط فیزیکی فروشگاه بر فروش و عملکرد مالی (فروشگاه اتکا اراک)

تایید

 جوانمرد

 فارسیجانی

60

پریسا یارعلی

اقتصاد

بررسی تایر صنعتی شدن بر مصرف انرژی در ایران

تایید

محمدحسن فطرس

سیدعباس نجفی زاده

61

سیران شریفی

اقتصاد

بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی ایران طی دوره 1350-1392

تایید

محمدحسن فطرس

سیدعباس نجفی زاده

62

علی نجفیان قبادی

اقتصاد

تحلیل عوامل تعیین کننده نرخ ارز در بازار سیاه ایران طی سالهای 90-1370

تایید

مصطفی رجبی

سیدعباس نجفی زاده

63

داود شعبانی

اقتصاد

بررسی تاثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در کشورهای OECD

تایید

غلامعلی حاجی

مریم شریف نژاد

64

الناز رهبری

اقتصاد

بررسی اثر شاخص های سرمایه نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی ایران 1391-1350

تایید

مریم شریف نژاد

غلامعلی حاجی

65

حسین رمضانی

اقتصاد

ارزیابی اقتصادی فرآوری سنگ آهن صادراتی ایران در داخل کشور

تایید

سید عباس نجفی زاده

محمدحسن فطرس

66

ابوالفضل شهبازی

اقتصاد

تعیین رابطه علی میاان مصرف برق ، رشد اقتصادی نوآوری در فناوری و قیمت برق در ایران

تایید

سیدعباس نجفی زاده

غلامعلی حاجی

68

فاطمه سادات ابراهیمی

اقتصاد

تاثیرات متقابل منابع تولید برق و فعالیت اقتصادی در ایران: تجزیه و تحلیل مدل  VECM

تایید

سیدعباس نجفی زاده

صفر زاده

69

بشیر رزاقی

اقتصاد

ارائه مدل شایستگی مدیران حساب بانکداری (مورد مطالعه : بانک اقتصاد نوین)

تایید

ناصر عسگری

محمدصادق حری

70

بهزاد سلگی

اقتصاد

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها  بر درک مصرف کنندگان و قصد رفتاری آنها برای خرید به تفکیک صنعت (مطالعه موردی : شهرک صنعتی عباس آباد)

تایید

عباس کرامتی

محمدعلی کرامتی

71

زهرا اسمعیل کاشی

اقتصاد

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک مورد مطالعه( شرکت بیمه البرز استان تهران)

تایید

محمدصادق حری

ایرج نوری

72

شایان خانی

اقتصاد

بررسی عوامل موثر بر عملکرد E-CRM در بانک ملی (مطالعه موردی :شعبات بانک ملی اراک)

تایید

حسن اسماعیل پور

وحیدرضا مشتاق عراقی

73

شهاب الدین جدیدی

اقتصاد

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات  بر عملکرد سازمان شهرداری (مطالعه موردی: شهرستان ازنا)

تایید

عماد روغنیان

ابوالفضل سعیدی فر

74

علیرضا بنی جمالی

اقتصاد

ارزیابی تامین کنندگان پوشاک نظامی با استفاده از روشهای ANP و  TOPSIS

تایید

عباس کرامتی

محمدعلی کرامتی

74

علیرضا خیرآبادی

اقتصاد

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ترکیب مالی سازمان ها

تایید

مصطفی رجبی

ایرج نوری

75

فاطمه دکامینی

اقتصاد

تاثیر مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی بر مزیت رقابتی صنعت هتلداری (بررسی چند مورد از هتلهای تهران و کرج)

تایید

عباس کرامتی

عباس شیخان

76

محمد سخاوت

اقتصاد

تاثیر اجرای استراتژی منابع انسانی بر عملکرد در تامین کنندگان قطعات (مورد مطالعه : شرکت پارس خودرو)

تایید

محمدصادق حری

پیمان غفاری

77

محمود زایری

اقتصاد

تاثیر تولید ناب بر مهارتهای رقابتی و عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت پارس خودرو)

تایید

محمدصادق حری

پیمان غفاری

78

علی رضا میرجانی

داخلی

تاثیر مسئولیت اجتماعی وبنچ مارکینگ برعملکرد شرکتهای سازمان آب وبرق خوزستان

تایید

   پیمان غفاری

   غلامعلی حاجی

79

سمیه صابری نسب

بازاریابی

بررسی تاثیر اعتماد چند بعدی وریسک چند وجهی برپذیرش فناوری های نوین در استفاده از بانکداری از طریق تلفن همراه در بانک سپه

تایید

   پیمان غفاری

   سیدعباس نجفی زاده

80

خدیجه سجودی

بازاریابی

تاثیر ارزش  درک شده برریسک تصمیم گیری مصرف کنندگان (فروشگاه های زنجیرهای شهروند تهران

تایید

   محمد حقیقی

نادره سادات نجفی زاده

81

سیداحسان میرآقاجانی

بازاریابی

بررسی عوامل موثربراثر بخشی تبلیغات توصیفی آنلاین مبتنی براینترنت (دانشجویان دانشگاه آزاداراک)

تایید

امیربهمن خلیلی

   سمیراقیاسی

82

رضوان نجاتی

بازاریابی

عناصر روانی تبیین کننده در پذیرش واستفاده مشتری از یک سیستم توصیه وب سایت (دانشجویان دانشگاه آزاداراک)

تایید

   سیدعباس نجفی زاده

   پیمان غفاری

83

فاطمه بهمن زاد

بازاریابی

بررسی اثر بخشی تبلیغات برتمایل مشتریان به خرید (مشتریان محصولات گلدیران )

تایید

   پیمان غفاری

حمیدبورقانی فراهانی

84

مریم داوری شلمزاری

داخلی

بررسی تاثیر شهرت شرکت ومیهن پرستی بر نگرش نسبت به محصولات خارجی در میان مصرف کنندگان جوان

تایید

   پیمان غفاری

حمیدبورقانی فراهانی

85

ندامزارعه زاده

بازاریابی

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر رضایت ،وفاداری وجذب مشتری در صنعت پتروشیمی (منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی )

تایید

   نادرالسادات نجفی زاده

   سیدعباس نجفی زاده

86

الهام محبی

داخلی

بررسی نقش قیمت بررفتار وتصمیم گیری خریداران وسواسی (مراکز پوشاک اراک).

تایید

   احمد سرلک

   پیمان غفاری آشتیانی

87

زهرا بهادری نسب

داخلی

بررسی الگو تبادل دانش ضمنی بین بخش فروش وبازاریابی (شرکتهای تولیدیکننده محصولات غذایی ،آرایشی بهداشتی در استان مرکزی )

تایید

   احمد سرلک

  پیمان غفاری آشتیانی

88

الهه قناتی

بازاریابی

ارزیابی وتحلیل عوامل موثر بربخش بندی بازارهای بانک برمبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (بانک صادرات استان مرکزی)

تایید

   سعید عبدالمنافی

 حمید بورقانی فراهانی

89

جوادنظری

داخلی

بررسی تاثیر روابط بین شرکتها (خریدار وتامین کننده )برایجاد مزیت رقابتی نسبی برای آنها (شرکت های شهرک صنعتی ایبک آباد)

تایید

حسن اکبری

   احمد سرلک

90

محمد نصراله زاده آبیازنی

بازاریابی

تاثیر انگیزه های لذت جویانه وفایده باور بر وفاداری خرده فروش وقصد خرید

تایید

   حسن صابری

   احمد سرلک

91

مهدی هوشیار

بازاریابی

بررسی تاثیر مزیت رقابتی برجذب مشتری شرکت پگاه خرم آباد

تایید

   امیر هوشنگ نظرپور

   محمدعلی کرامتی

92

شاهین میرزایی

بازاریابی

بررسی رابطه بازاریابی داخلی باکیفیت خدمات ،تعهد سازمانی ورضایت کارکنان در شرکت هواپیمایی هما

تایید

   حسن صابری

   محمد ایزدی خواه

93

مجیدجمشیدی

مالی

بررسی تاثیر ریسک ومزایاییبرون سپاری برفرآیند کسب وکار (تمامی شعب بانک ملی خرم آباد)

تایید

   محمد حکاک

 حسن اکبری

94

فاطمه ساکی پور

مالی

تعیین وضعیت درک و تمایل مدیران نسبت به هزینه ها و منافع فناوری یکپارچه در اجرای سیستم پنجره واحد تجاری

تایید

   حبیب اله جوانمرد

   حمیدرضا قاسمی

95

مسعود حسین پور

مالی

بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با عملکرد مالی با نقش میانجی یادگیری سازمانی ونوآوری سازمانی شرکت های تولیدی شهرک های صنعتی اهواز

تایید

نادره سادات نجفی زاده

   سیدعباس نجفی زاده

96

سمیرااله مرادی

مالی

بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصاحب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دربین سالهای 1389تا1393

تایید

بهروز بهرامسری

   غلامعلی حاجی

97

سعید تفکریان

مالی

بررسی رابطه بین کارایی مدیریت سرمایه در گردش ومعیار های عملکرد مالی وارزیابی بازار شرکتها در صنعت خودرو وساخت قطعات

تایید

   نادرالسادات نجفی زاده

   سیدعباس نجفی زاده

98

سمیه حمیدی

مالی

تعیین تاثیر نگرش ،هنجار ذهنی وکنترل رفتاری ادراک شده بر استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیکی در شعب بانک کشاورزی اراک

تایید

   غلامعلی حاجی

امیربهمن خلیلی

99

کامیار قاضی خوانساری

مالی

بررسی تاثیر سود آوری بر ساختار سرمایه وسرعت تعدیل اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

   احمد سرلک

   حمید رضا قاسمی

100

عبدالعباس ناصری پور

مالی

تعیین وضعیت درک وتمایل مدیران نسبت به هزینه ها ومنافع فناوری یکپارچه سیستم پنجره واحد تجاری

تایید

   پیمان غفاری

   مجید زنجیر دار

101

فریده آبید

مالی

بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده برسودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

   احمد سرلک

   غلامعلی حاجی

102

معصومه شیرازی

مالی

بررسی تاثیرنوآوری برکیفیت خدمات وعملکرد مالی سازمان با توجه به نقش میانجی مشارکت مشتری (بانک تجارت اصفهان )

تایید

 مجید غیابی

   محمدعلی کرامتی

103

سیدغلامرضا رئوفی

مالی

مدیریت بردارایی ها وبدهی ها در بانک انصار(ALM)

تایید

   فتانه یاراحمدی

   محمد ایزدی خواه

 

جلسه راس ساعت 16 با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  پایان یافت .