يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای 95/11/27

 

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

الهام حسنی

اجرایی

تاثیر فعالیت های محوری وزیر ساختی کسب وکار بر برنامه ریزی واثر بخشی سیستم های اطلاعاتی

تایید

 

حبیب اله جوانمرد

احمد سرلک

2

فتانه نظری

تحول

بررسی تاثیر مزایا،حمایت ودسترسی ببه آموزش برکیفیت خدمات به نقش واسطه تعهد سازمانی در شرکت سهامی بیمه ایران استان مرکزی

تایید

حبیب اله جوانمرد

سیدحبیب موسوی

3

مریم علی محمدی

اجرایی

تاثیر شبکه های اجتماعی سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک وعملکرد سازمان (صدا وسیمای استان مرکزی )

تایید

حسن خدادادی

عباس شیخان

4

امیربهزادی

تحول

بررسی تاثیرکسب وکارهوشمندبرچابکیسازمان با نقش واسطه گری توانمند سازی در بانک مسکن استان مرک

تایید

زهره عنبری

حسین دیباچی

5

حمیدرضاحیدری

ارشد

بررسی تاثیر شوک های مثبت ومنفی درآمد های نفتی بررشد اقتصادی در ایران

تایید

سیدعباس نجفی زاده

علی شیخی مهرآبادی

6

مصطفی نظری

اجرایی

بررسی گزینه های مدیریت فاضلاب ها در موقعیت های شهری بااستفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

تایید

محمدصادق حری

غلامعلی حاجی

7

احمد میرزایی

تحول

بررسی تاثیر مشارکت کارکنان وکیفیت معیار های ارزیابی عملکردبرعملکرد شغلی کارکنان شهرداری اراک باتوجه به نقش میانجی استفاده از معیار های ارزیابی عملکرد

تایید

سیدمهدی طیبی

مریم شریف نژاد

8

نادرشیرازی

تحول

بررسی تاثیر شیوه های سازمانی در قالب یادگیری سازمانی وآموزشی ،جبران ،مشارکت ،کار گروهی وسیستم اطلاعات ( )برچابکی  نیروی کار با نقش واسط توانمند سازی روانشناختی در بنیاد شهید وامور ایثار گران استان مرکزی

تایید

محمدعلی کرامتی

سیدعباس نجفی زاده

9

وحیددانش کیا

 بازرگانی مالی

بررسی تاثیر استراتژی های کسب وکار وزنجیره تامین براعتبار تجاری

تایید

کمال غنایی

مجیدداودی نصر

10

مجیدیادگاری

بازاریابی

بررسی تاثیرارزش ویژه نام ونشان تجاری در رضایت مشتری ،محبوبیت وعملکرد در گجت های قابل حمل (دانشجویان استفاده کننده از نام ونشان تجاری سامسونگ در دانشگاه آزاداراک)

تایید

محمدصادق حری

حسن صابری

11

هادی اکبری

اجرایی

سنجش رضایت مشتریان شرکت های عرضه کننده اینرنت با استفاده از روش   QFDجهت بهبود کیفیت خدمات (شرکت انتقال داده های آسیانک )

تایید

محمودشهرخی

عباس شیخان

12

مهدی سلطانی ولاشجردی

اجرایی

مقایسه تطبیقی شرکت های واگن پارس وهپکو از جنبه برخورداری از پتانسیل های اقتصاد مقاومتی

تایید

امیربهمن خلیلی اشکلکی

حمیدرضاغیابی

13

نورزادرضایی

منابع انسانی

بررسی تاثیر آموزش کارکنان برکیفیت خدمات با نقش میانجی گری تعهد سازمانی (واگن پارس اراک )

تایید

علی نوری مطلق

آمنه مالمیر

14

امیرمقدسی

مالی

شناسایی قابلیت های مدیریت فرایند کسب وکار () موثر بربهبود دارایی های سازمانی در بانک های خصوصی در شهر اراک

تایید

وحیدرضا مشتاق عراقی

سید پوریا میربزرگی

15

شهرام نورائی

صنعتی

بررسی تاثیر ویژگی های مدیریت پروژه برنتایج عملکرد (پالایشگاه امام خمینی )

تایید

ایرج نوری

محمدصادق حری

16

معصومه غلامی

اجرایی

بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بربهره وری مدارس استان مرکزی

تایید

امیربهمن خلیلی اشکلکی

مجید زنجیردار

17

سحر مسیبی هفته

منابع انسانی

بررسی تاثیرعوامل سقف شیشه ای ذبرارتقائ وپیشرفت شغلی زنان در بخش صنعت ،معدن وتجارت استان مرکزی

تایید

فیروزه عطاریان

سید مهدی طیبی

18

زیباقاسم خانی

بازاریابی

بررسی تاثیر عزت نفس ،احساس منفی وگرایش به خرید آنی برخریدآنی ورفتار خرید (دانشجویان دانشگاه آزاداراک )

تایید

نادره سادات نجفی زاده

سید عباس نجفی زاده

19

احمدعبدی

حسابداری

بررسی تاثیر چرخه کسب وکار وسطح شوک مرز تکنولوژی بر حساسیت سرمایه گذاری سرمایه سازمانی

تایید

کمال غنایی

محمودکهنسال کفشگری

20

علی نادری

صنعتی

ارزیابی  میزان موفقیت  فرایند اکتساب تکنولوزی اکسیژن شویی به جای اسید شویی با استفاده از روش fvikorدر بویلر های نیروگاه حرارتی شازند

تایید

محمد صادق حری

هادی غفاری

21

فتانه مرادی ضامنجانی

اقتصاد

بررسی تاثیرنرخ بیکاری ورشد اقتصادی برپس انداز در ایران طی سال های 93-60

تایید

محمدحسن فطرس

علی شیخی مهرآبادی

22

پویاجمالی

حسابداری

بررسی ارتباط بین معاملات آگاهانه وتاثیر قیمت معاملات بلوکی 

تایید

کمال غنایی

علی شیخی مهر آبادی

23

حمیدرضا رودبارانی

مدیریت دولتی- مالی

بررسی تاثیر فراییند محوری بر ارزیابی عملکرد بیمارستانهای شهر اراک با نقش میانجی شرایط کاری و کیفیت بالینی

تایید

  حبیب اله جوانمرد

دکترنوری مطلق

24

سمیراچگینی

منابع انسانی

شناسایی ورتبه بندی شاخص های ریسک های در مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی اراک

تایید

حبیب اله جوانمرد

رضاآقاخانی

25

سعیدفتحعلی

مالی

بررسی تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی برعملکرد مالی بانک سپه شهر اراک

تایید

مریم شریف نژاد

احمد سرلک

26

عباس فتحی

تحول

بررسی ادراکات پرداخت کنندگان مالیات نسبت به عادلانه بودن مالیات از دیدگاه مویان اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی شهراراک  

تایید

حمیدرضاقاسمی

رحمت اله جدیدی

27

محمدآریاپناه

حسابداری

بررسی نوسانات قوی سیاه براساس شاخص 50شرکت فعال بورس

تایید

رحمت اله محمدی پور

مهدی کریمی تبریزی

28

مصطفی داوری

اجرایی

بررسی عوامل کلیدی بررضایتمندی مشتریان ونقش آن در ارتقای فروش خدمات فنی وآزمایشگاهی صنعتی در مراکز آزمایشگاه های تحقیقاتی ، صنعتی وکالیبراسیون شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

تایید

حسین خدادادی

نادره سادات نجفی زاده

29

مجتبی خادمی

منابع انسانی

بررسی تاثیر تقویت جامعه مدنی بر حکمرانی خوب وکاهش فساد اداری (اداره بنیاد شهید وامور ایثار گران )

تایید

مهدی طیبی

مریم شریف نژاد

30

گیتی بدری گراوند

منابع انسانی

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی بانک تجارت استان مرکزی

تایید

منیرمرادی

حمیدرضاقاسمی

31

سینا صفری

منابع انسانی

نقش سرمایه اجتماعی سازمان در تکریم ارباب رجوع در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

تایید

مجیدزنجیردار

بهروز بهرامسری

32

زهرا قاسمی

اجرایی

تاثیر استراتژی های نواوری و محیط کسب و کار بر عملکرد کسب و کار(شرکت تاکا

تایید

عباس شیخان

دکتر شریف نژاد

33

شهریارسلیمانی

اجرایی

ساختاردهی استراتژی فراموشی سازمانی براساس نظریه نقاط مرجع استراتژیک (سازمان تامین اجتماعی استان تهران )

تایید

فیروزه عطاریان

پیمان غفاری آشتیانی

34

مریم بهزادی

صنعتی

تعیین وضعیت معیار های بلوغ مدل سازی اطلاعات ساختمان در شرکت های ساختمانی ملایر س

تایید

عادل آذر

حبیب اله جوانمرد

35

فرهادرضوانی

اجرایی

تاثیرتفکر  برنامه ریزی استراتژیک برتوسعه ی اشتغال در روستاهای شهرستان های بویین میاندشت ،فریدن ،چادگان وفریدونشهر

تایید

مریم شریف نژاد

پیمان غفاری آشتیانی

36

سارا بیگدلی

اجرایی

بررسی تاثیر شیوه های قدیمی بر سیستم بانکداری مدرن(شعب بانک صادرات شهر اهواز

تایید

عباس شیخان

دکتر خدادادی

37

محسن

 بهرامی نژاد

تحول

بررسی تاثیرعوامل استرس زای شغلی باتوجه به نقش میانجی تناسب فرد وسازمان برپیامد های شغلی کارکنان

تایید

زهره عنبری

فیروزه عطاریان

38

احمد رضایی

تحول

بررسی تطابق منابع فیزیکی (تجهیزات وساختمان )مراکز بهداشتی درمانی با استاندارد های تعیین شده ونیاز های ذی نفعان وتغییرات مورد نیاز

تایید

زهره عنبری

مجتبی رفیعی

39

مهدی روزبهانی

صنعتی

استفاده ازFMEA   دانش پایه برای رفع مسئله نصب وتعمیر اجزای انعطاف پذیر خودرو (سپر 206)

تایید

عباس شیخان

حسین خدادادی

40

حسین فراهانی

حسابداری

بررسی تاثیرابعاد فرهنگی برتوسعه تامین مالی خارجی شرکت ها :با تاکید برنقش حمایت سیاسی دولت

تایید

رحمت اله محمدی پور

سیدپوریا میربزرگی

41

غلامرضا شکوری

اجرایی

ارزیابی رفتارمصرف کنندگان انرزی درکارایی ان (شرکت صنایع آذرآباراک)

تایید

محمودشهرخی

سیدحبیب موسوی

42

مژگان مجلسی نیا

منابع انسانی

شناسایی زمینه های دارای ریسک بالا از جنبه فساد اداری در بانک رفاه کارگران سطح شهر اراک

تایید

غلامعلی حاجی

علی سبحانی

43

سعیدرادمهر

حسابداری

بررسی تاثیر وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی در صنایع مبتنی برفناوری برتر بربازده غیر عادی حول اعلان افشا ضعف سیستم کنترل داخلی

تایید

محمود کهنسال کفشگری

مجیدزنجیردار

44

مهدی باقری

مالی

بررسی عوامل تاثیر گذار بررفتار سرمایه گذاران غیر حرفه ای در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

فرشاد مطلبی

کمال غنایی

45

اشرف مختاری ورنوس فادرانی

منابع انسانی

بررسی تاثیر رهبری خدمت گذار وسازمان یادگیرنده بررضایت شغلی کارکنان بیمارستان صنعت نفت تهران

تایید

رحمت اله جدیدی

عباس شیخان

46

اکبرفراهانی

مالی

تاثیر زنجیره تامین سبز برعملکرد مالی کارخانجات صنعتی اراک

تایید

محمودهمت فر

سیدپوریامیربزرگی

47

ستایش حسین پور

منابع انسانی

بررسی  وضعیت یکپارچگی ارزش های اخلاقی در دانشگاه های دولتی اراک

تایید

زهره عنبری

رحمت اله جدیدی

48

نسترن بساکی

مالی

تاثیر عوامل حیاتی موفقیت برعملکرد مالی وغیر مالی بانک های دولتی شهر اراک

تایید

مریم شریف نژاد

حمیدرضاقاسمی

49

مهردادروزبهانی

حسابداری

بررسی تاثیراخبار پی در پی سود انتشار یافته ،تعدیل منفی واعلام دیر هنگام تعدیل برفرآیند واکنش بازار

تایید

هادی یزدی

مریم شریف نژاد

50

الهه فتاحی

اجرایی

مقایسه بازده وکارایی استراتژی های تحلیل تکنیکال

(rsi)  باشاخص قدرت نسبی (ema)  با

تایید

محمودشهرخی

عباس شیخان

51

مصطفی ساکی

مالی

بررسی رابطه بین قراردادهای بدهی وحساسیت سیاسی شرکت باحساسیت جبران خدمت مدیر عامل

تایید

احمد سرلک

علی شیخی مهرآبادی

52

کرامت اله اسدی

اجرایی

بررسی نقش واسطه ای درگبریوتعامل مشتری بابرند آنلاین درارتباط بین تاثیرات قبل از خرید وقصد خرید مشتری

تایید

محمدعلی کرامتی

عباس شیخان

53

محمدرضارسولی

حسابداری

اثرآخر هفته برقیمت معاملات بلوکی ومعاملات غیر عادی در بین سهامداران حقیقی وحقوقی

تایید

مجیدداودی نصر

مهدی کریمی تبریزی

54

فاطمه مطلوبی

حسابداری

بررسی رابطه خصوصیات سازمانی وشخصیتی مدیریت با چسبند گی هزینه ها : مطالعه ای برروی صنایع بورس اوراق بهادار تهران

تایید

کمال غنایی

مریم شریف نژاد

55

رضوان ابوزید

منابع انسانی

بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری گرایش به کار آفرینی در شرکت گاز استان مرکزی

تایید

زهره عنبری

رحمت اله جدیدی

56

علی اصغر کاظمی گیلی

تحول

بررسی  نقش تمایل ارتباط عاطفی کارکنان در ایجاد وفاداری کارکنان

تایید

زهره عنبری

مجتبی رفیعی

57

عاطفه رحیمی فر

اجرایی

نقش میانجی گری متغییر های قابلیت های مدیریت فرایند کسب وکار وقابلیت های مدیریت زنجیره تامین در تاثیر فن آوری اطلاعات برعملکرد شرکت فولاد خوزستان

تایید

حسین خدادادی

پیمان غفاری

58

سوسن صالحی

تحول

بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات ،کیفیت سیستم و کیفیت خدمات بررضایت مالیات دهندگان (اداره مالیات اراک )

تایید

حسین زارعی متین

حمیدرضاقاسمی

59

احسان علی نجاتی

اجرایی

بررسی تاثیرپیشایند ها وپیامد های شهرت شرکت در صنعت بانکداری (بانک ملت شهر اراک )

تایید

سهراب نظری

حبیب موسوی

60

اسماعیل یونسی

داخلی

ادراک درست از تعامل استفاده از تکنولوژی در سایت های شبکه های اجتماعیی (دانشگاه آزادواحد اراک )

تایید

سهراب نظری

نادره سادات نجفی زاده

61

هانیه نورمحمدی

حسابداری

بررسی تاثیر تحریفات موقت حسابدار ی ازطریق  کاهش پایداری اقلام تعهدی بربازده حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

حمیدرضا غیابی

کمال غنایی

62

حمیدمشهد میقانی

حسابداری

بررسی تاثیر روزهای چرخش ماه ( )بربازده ،نوسانات وحجم معاملات

تایید

رحمت اله محمدی پور

محمود کهنسال کفشگری

63

رضوان حاجی میرزایی

منابع انسانی

بررسی تاثیر عدالت سازمانی براشتقال شغلی کارکنان باتوجه به نقش میانجی سبک رهبری (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی

تایید

مجیدغیاثی

احمدسرلک

64

علیرضانوروزعیدیان

تحول

بررسی تاثیرنگرش کارکنان برآمادگی تغییر سازمانی باتوجه به نقش میانجی رضایت شغلی در شرکت هپکو

تایید

رحمت اله جدیدی

سهراب نظری

65

مجیدآخوندی

حسابداری

اثراجتناب از مالیات شرکت برهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

مهدی کریمی تبریزی

حمیدرضاغیابی

66

امیر غفاریان مالمیری

بازاریابی

بررسی اثر آگهی های تجاری وپیشبرد فروش برابعاد ارزش ویژه برند (محصولات ایوورشه )

تایید

سهراب نظری

فرشادمطلبی

67

عباس خداقلی

داخلی

بررسی تاثیر زیر ساخت های مالی وقانونی ،امنیتی بربازاریابی الکترونیکی محصولات کشاورزی استان مرکزی

تایید

بهروز بهرامسری

منیر مرادی

68

مهدی حیدری

صنعتی

مقایسه تطبیقی نتایج حل دو مدل الگوریتم تجزیه وهماهنگی لاگرانژوفراابتکاری آن در حل مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید وچیدمان انبار در شرکت لبنیاتی صلا

تایید

امیربهمن خلیلی اشکلکی

رضاآقاخانی

69

احسان امینی

حسابداری

بررسی تاثیر ویژگی های مدیریت برارتباط بین بازار رقابت محصول وچسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

کمال غنایی

داریوش مختاری کجوری

70

مجیدامیری

تحول

بررسی فرصت ها وتهدیدها ،انتظارات وکارکرد های فراروی بانک مسکن جهت تبدیل شدن به بانک توسعه ایاز دیدگاه کارکنان درمدیریت شعب استان مرکزی

تایید

محمدصادق حری

مجیدزنجیردار

71

میثم قلاوند

صنعتی

بررسی تاثیرعوامل نوآوری برچرخه عمر محصولات صنعتی (کارخانه آلومینیم سازی اراک)

تایید

حسن اکبری

فرشادمطلبی

72

علی رضاعیسوند

تحول

بررسی تاثیر تعهدبرموفقیت ذهنی وعینی شغلی باتوجه به نقش تعدیل گر هوش هیجانی (سازمان زندان ها استان مرکزی )

تایید

علی نوری مطلق

عباس شیخان

73

اسماعیل حیدری

منابع انسانی

سنجش هوش کسب وکار برچابکی سازمان با نقش واسطه گری توانمندسازی

تایید

فرشادمطلبی

منیرمرادی

74

میثم قاسمی

اجرایی

بررسی تاثیر جویادگیری بررفتارهای مشتری مدارانه کارکنان از طریق نقش

تایید

حسن اکبری

رضا آقاخانی

75

میثم امیری

مالی

بررسی تاثیر اجرای بودجه ریزی عملیاتی بربهبود بهره وری شرکتهای دولتی شهرستان اراک

تایید

مریم شریف نژاد

محمودکهنسال کفشگری

76

جوادرضایی

مالی

بررسی فاکتور های خرید تایر گذار براعتماد سازی وعملکرد خدمت در خرید اینترنتی

تایید

احمد سرلک

علی شیخی مهرآبادی

77

الهه جعفری مهرآبادی

حسابداری

بررسی رابطه بین محدودیت مالی وصرفه جویی نقدی مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

مهدی کریمی تبریزی

حمیدرضاغیابی

78

لیلا قاسمی

حسابداری

بررسی تاثیرحجم معاملات ورفتار توده ای در خلال دوره های تنش بازار برانحراف بازده سهام از بازده بازار برای سرمایه گذاران نهادی 

تایید

رحمت اله محمدی پور

علی شیخی مهر آبادی

79

شهلا مرادی

منابع انسانی

بررسی تاثیر شیوه های نگهداشت منابع انسانی برنوآوری در ارائه خدمات دانشکده فنی وحرفه ای سما واحد اراک

تایید

فیروزه عطاریان

نادره سادات نجفی زاده

80

محمدحسن قلعه نویی

بازاریابی

ارزیابی وضعیت بلوغ   در سیستم اطلاعات بازاریابی براساس مدل منافع وریسک پنج عاملی (شرکت بوتان )

تایید

سهراب نظری

عباس شیخان

81

سمانه بیات بیدکرپه

حسابداری

بررسی تاثیرپرداخت سودکوتاه مدت برریسک سقوط قیمت سهام درشرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

محمودکهنسال کفشگری

مجیدزنجیردار

82

عشرت کوچکی

مالی

بررسی تاثیرهمکاری های زیست محیطی باتامین کنندگان ومشتریان برعملکرد شرکت باتوجه به نقش واسطه ای بهبود فرایند پایدار در پالایشگاه امام خمینی شازند

تایید

سهراب نظری

غلامعلی حاجی

83

فاطمه صدقی

مالی

شناسایی عوامل شکل گیری پاسخگویی مالی در سازمانهای دولتی (دانشگاه علوم پزشکی اراک )

تایید

حمیدرضاقاسمی

مرتضی قاسمی

84

اکبرکارچانی

صنعتی

بررسی تاثیراستفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی برچابکی سازمانی در شعب بانک ملی شهر اراک

تایید

امیربهمن خلیلی اشکلکی

حسین خدادادی

85

منصورکرامتی نژاد

اجرایی

بررسی تاثیر HSEارگونومی وارگونومی کلان برعملکرد سیستم کارخانجات کوچک ومتوسط شهر اراک

تایید

عباس شیخان

رامین زارع

86

اسماعیل سلامی زاده

تحول

بررسی وضعیت آگاهی مدیران نسبت به مدیریت تحول درمیان روسای بانک های خصوصی شهر اراک

تایید

محمدعلی کرامتی

مریم شریف نژاد

87

سعید فتحعلی

مالی

بررسی تاثیر ابعادیادگیری سازمانی برعملکرد مالی بانک سپه شهر اراک

تایید

مریم شریف نژاد

احمد سرلک

88

مهدی علی محمدی مقدم

حسابداری

بررسی نقش اخبار خوش بینانه بربازده اولیه عرضه اولیه عمومی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

سهراب نظری

داریوش مختاری

89

فریبرز احمدی

اجرایی

بررسی عوامل موثر بردستیابی به زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک ومتوسط شهر اراک

تایید

حسین خدادادی

امیربهمن خلیلی اشکلکی

90

رعناجعفر نژاد

 

مالی

بررسی عوامل موثر بر انگیزه (قصد )رفتاری مصرف کننده برای استفاده از وام مسکن بانک مسکن

تایید

منیر مرادی

مریم شریف نژاد

91

علیرضا صالحی

مالی

بررسی تاثیر تجزیه وتحلیل مشتریان برعملکرد مالی شرکت

تایید

منیرمرادی

علی شیخی مهرآبادی

92

سیدحبیب حسینیان

اجرایی

تدوین برنامه استراتژیک توسعه فضای سبزشهری در اراک وارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت با تاکید بربررسی توان ومحدودیت های طبیعی (منطقه دو شهرداری اراک)

تایید

عباس شیخان

محمدرضاسبحانی

93

مجتبی عظیمی

منابع انسانی

بررسی تاثیر حمایت های سازمانی ادراک شده برخلاقیت کارمندان نقش تعدیل کننده عوامل فشار روانی شغلی (پالایشگاه امام خمینی(ره))

تایید

مصطفی علی میری

مرتضی قاسمی

94

شهره نادری

اجرایی

بررسی تاثیر خرید آنی برخرید اجباری (فروشگاه های زنجیره ای رفاه)

تایید

محمدعلی کرامتی

حسین خدادادی

95

امین فرجی

صنعتی

بررسی وضعیت تکامل سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP)براساس روش گام به گام ارزیابی عملکرد وبهبود پیاده سازی  ERP (مدل پنج مرحله ای )شرکت کاراسازه کیمیا

تایید

محمداحسانی فر

امیربهمن خلیلی اشکلکی

96

حسین میرزائی

مالی

بررسی تاثیر بودجه ریزی عملیاتی برعملکرد شرکتهای دولتی شهرستان اراک

تایید

مریم شریف نژاد

محمودکهنسال کفشگری

97

مجتبی میرقائد

صنعتی

بررسی رابطه آمادگی فرد برای تغییر باپیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت کیفیت جامع (کارخانه لبنی صلا)

تایید

فرشادمطلبی

حسن اکبری

98

افسانه فیل کوشی مقدم

دکتری

بررسی تاثیر تغییر درجه سلطه مالی برمیزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران ،مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE )

تایید

سیدعباس نجفی زاده

احمد سرلک

99

وحیدنورعلی

منابع انسانی

بررسی تاثیر تعهد شغلی براثر بخشی سازمانی با توجه به نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی در آموزش وپرورش شهرستان کوهدشت

تایید

زهره عنبری

رحمت اله جدیدی

100

مسعود بلالی

بازاریابی

ارائه الگو داده کاوی با استفاده از قواعد وابستگی برای تعیین استراتژی چیدمان محصولات وفروش متقاطع (داروخانه دکتر صفری )

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

محمد ایزدی خواه

101

محسن غفاری

حسابداری

بررسی تاثیر شاخص های کلان اقتصادی وتمایلات سرمایه گذاران برتفاوت بین قیمت سهام پیش بینی شده ومحقق شده

تایید

کمال غنایی

سیدپوریامیربزرگی

102

رضاغلامی

اجرایی

ارائه مدل تصمیم گیری برروی فرآیند برون سپاری جهت افزایش مزیت های رقابتی در شرکت هپکو

تایید

عباس شیخان

امیربهمن خلیلی اشکلکی

103

علی طاهری

حسابداری

بررسی نقش تعدیل استفاده از فنون مدیریت ریسک شرکت برروابط بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی وتفاوت مالیاتی وریسک مالیاتی

تایید

هادی یزدی

محمودکهنسال کفشگری

104

سعیدآزاد

مالی

بررسی تاثیر محرک های انگیزشی مالی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی گری تعهد سازمانی واعتماد مدیر (آموزش وپرورش شهر اراک )

تایید

زهره عنبری

بهروزبهرامسری

105

احمدنقدی

حسابداری

بررسی تاثیرمراحل مختلف چرخه عمر شرکت برریسک پذیری بازار با نقش تعدیل کننده ای اثرات تمایلات سرمایه گذاران (اثر مومنتوم ،اثر برگشت بلند مدت ،اثر بازده غیر عادی اثر قیمت، اثراندازه واثر زیان گریزی ) ،

تایید

محمود کهنسال کفشگری

هادی یزدی

106

معصومه مشایخی

اقتصاد

بررسی توسعه بازارهای مالی بر پس انداز در ایران طی سالهای 1360-1392

تایید

 

احمد سرلک

محمد حسن فطرس

107

حمید خاکباز

اجرایی

بررسی نقش قابلیتهای  سازمانی در دستیابی به عملکرد بهتر آلومینیوم سازی اراک 

تایید

امیر بهمن خلیلی

مریم شریف  نژاد

108

حسین شاهوردی

صنعتی

ارائه روشی برای بهبود بلوغ مدیریت پروژه سازمانی (چهار چوبی مبتنی برمدل فکری ارزشگرا )

تایید

محمود شهرخی

حبیب اله جوانمرد

109

مرتضی صالحی مرزیجرانی

حسابداری

بررسی رلبطه ببین سوابق  مالی (تغیرات جریان نقدی ،هزینه های حسابرسی )شرکت وآسیب پذیری امنیتی

تایید

علی شیخی مهرآبادی

محمود کهنسال

110

بهروز کاظمی  مهر آبادی

صنعتی

اهمیت لجستیک ومدیریت زنجیره تامین در توسعه شرکتها کوچک ومتوسط استان مرکزی

تایید

عباس شیخان

حبیب اله جوانمرد