يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای 95/11/25

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

علی صالحی مرزیجرانی

اجرایی

بررسی تاثیرانگیزه ها وموانع کار آفرینی برتمایل به کار آفرینی (دانشجویان ارشد دانشگاه آزاداراک  )

تایید

عباس شیخان

حسین خدادی

2

حامداحمدی

اجرایی

ارزیابی تاثیر برون سپاری برکاهش وابستگی به منابع وهزینه مبادلات در شرکت های غله وخدمات بازرگانی ایران

تایید

غلامعلی حاجی

محمدصادق حری

3

اباذرسعادتی منعم

اجرایی

بررسی تاثیر همدلی وارتباط غیر کلامی برمشتری مداری فروشنده ورفتار فروش تطبیقی (شرکت های پخش مواد غذایی شهر قم )

تایید

حسین خدادادی

رضاآقاخانیض

4

رضا یویولی تنها

اجرایی

بررسی تاثیر استراتژیهای بازاریابی وفناوری برعملکرد نوآوری از طریق نقش میانجی مدیریت پروژه سازمانی (پتروشیمی شازند )

تایید

حسین خدادادی

رضاآقاخانی

5

علیرضا آجرلو

اجرایی

بانکداری الکترونیک وتاثیر آن درروند ارائه خدمات بانکی (شعب بانک ملت شهر اراک )

تایید

امیربهمن خلیلی

سیدحبیب موسوی

6

احمدرضامحمد

سمیعی

اجرایی

بررسی تاثیرمدیریت منابع انسانی برنگرش های شغلی وبهروری عملیاتی منابع انسانی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تایید

حسین خدادادی

عباس شیخان

7

سیدمصطفی مقیمی

اجرایی

بررسی عوامل موثر بر به کارگیری شناور نخبگان در بنیاد ملی نخبگان

تایید

حمیدرضاقاسمی

حبیب اله جوانمرد

8

رضا معتمدیان

اجرایی

بررسی تاثیرسازمان یادگیرنده از طریق رضایت شغلی وعملکرد کارکنان برعملکرد بانک (ملت )

تایید

امیربهمن خلیلی

حسین خدادادی

9

علیرضا شریفی 

اجرایی

بررسی رابطه بین فراموشی سازمان باعملکرد سازمانی از طریق سرمایه انسانی کارخانجات شهرک صنعتی شماره یک

تایید

عباس شیخان

حسین خدادادی

10

حمید تلخابی

اجرایی

بررسی تاثیر عوامل فناوری برمحاط شغلی در شرکت پتروشیمی شازند

تایید

حسین خدادادی

عباس شیخان

11

حمیدرضاصوفیان

اجرایی

بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری استراتژیک وبهره وری عملیاتی ،نقش واسطه قابلیت های عملیاتی دو جانبه (پتروشیمی شازند – اراک)

تایید

محسن سلیمانی

نادره سادات نجفی زاده

12

عاطفه کاظمی

صنعتی

پیش بینی مصرف برق در مجتمع های تجاری بااستفاده از روش های شبکه عصبی وتجزیه وتحلیل مولفه

تایید

عادل آذر

حبیب جوانمرد

13

مهدی ویسمه

صنعتی

بررسی تاثیراختلال زنجیره تامین ،کیفیت وانتقال دانش در شرکتهای تولیدی کوچک ومتوسط شهر اراک

تایید

محسن سلیمانی

حبیب جوانمرد

14

نسترن عبدی

صنعتی

استفاده ازروش   در پیش بینی تولید وعرضه به هنگام تخم مرغ وتخم مرغ

تایید

عادل آذر

ایرج نوری

15

مجتبی یادگاری

صنعتی

بررسی تاثیردارایی های ویژه برعملکرد با تعدیل گری برون سپاری در شرکت هپکو اراک

تایید

منیرمرادی

مریم شریف نژاد

16

میلاداسکندری

صنعتی

بررسی رابطه انتقال تکنولوژی ،برون سپاری ،توانایی وعملکرد سازمانی

تایید

عادل آذر

ایرج نوری

17

سهیل عالی

حسابداری

تاثیر حباب سفته بازی (سوداگرانه )بربازده سهام

تایید

هادی یزدی

علی لعل بار

18

فاطمه تاج آبادی فراهانی

حسابداری

تاثیرنقدینگی ،هیجانات رفتاری سرمایه گذاران واثرپول برد بر کاهش قیمت سهام ضمن تاکیدبرنقش رقابت پذیری سیستماتیک سرمایه گذاران انفرادی

تایید

مجیدزنجیردار

مهدی کریمی تبریزی

19

فاطمه عسگری عراقی

حسابداری

بررسی فاکتورهای هزینه نمایندگی داخلی موثر برالگوهای غیر معمول در سود وفروش گزارش شده شرکت ها براساس قانون بنفورد

تایید

مجید زنجیردار

علی لعل بار

20

شیرین ربیعی

حسابداری

بررسی رابطه بین عملکرد گذشته ودر گیر شدن مدیران شرکت در اعمال تقلب با عملکرد بازارسهام :باتاکیدبرنقش اشخاص وابسته ومعاملات بلوکی

تایید

کمال غنایی

محمود کهنسال کفشگری

21

محمودنادری

حسابداری

بررسی رابطه بین خلق وخوی سرمایه گذار وتقاضا برای سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

محمود کهنسال کفشگری

مجیدزنجیردار

22

حمیدرضاحمزه لو

حسابداری

بررسی تاثیر نوسانات ومهارت های مدیریت برنسبت پاداش به نوسان پذیری ،جریان صندوق وعملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک براساس معیار سورتینو

تایید

کمال غنایی

هادی یزدی

23

امیر رجبی

حسابداری

بررسی پارادوکس بومن (رابطه منفی بین بازده وریسک)مبتنی برمتغییر های بنیادی در بین شرکتهای کوته بین وبرنده (بازنده)

تایید

مهدی کریمی تبریزی

مجید زنجیردار

24

صالحه امیدی

حسابداری

تاثیر عدم اطمینان در سطح بازار برسیاست پرداخت سود سهام نقدی واثر پول برد

 

تایید

مجید زنجیردار

مهدی کریمی تبریزی

25

سیده مژگان سجادی

حسابداری

تاثیر فاکتور های آزادی اقتصادی برنسبت وام های غیر عملیاتی ،نسبت شارپ وریسک پذیری بانکهای تجاری

تایید

مجید زنجیردار

غلامعلی حاجی

26

امین سده زاده

حسابداری

بررسی ارتباط پارامترهای حساسیت مدیریت ریسک در مواضع معاملاتی وسرمایه گذاری مرتبط با هزینه های نمایندگی

تایید

کمال غنایی

محمودکهنسال کفشگری

27

سیدحسین محبی زاده

حسابداری

بررسی تاثیر فاکتورهای فشار،فرصت وتوجیه تقلب برتشخیص وپیش بینی بروز تقلب در صورت های مالی

تایید

علی لعل بار

محمود کهنسال کفشگری

28

میثم کمانی

حسابداری

بررسی علیت گرنجری بین احساسات سرمایه گذاران باتلاطم بازار ،بازدهی وبازدهی ناهنجار (مازاد )در صنایع استراتژیک وغیر استراتژیک

تایید

مجیدزنجیردار

کمال غنایی

29

ابوالفضل مژگان

حسابداری

تاثیرپول هوشمند برعملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاران حقیقی وحقوقی در شرایط رکود ورونق بازار

تایید

مجیدزنجیردار

احمدسرلک

30

حجت اله اکبری

حسابداری

بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی شرکت وبروز اتهام تقلب در حسابداری باتاکیدبرنقش معیار مالی (رشددرآمد )ومعیار غیرمالی (رشدتعداد کارکنان )

تایید

مجیدداودی نصر

کمال غنایی

31

سعیدرادمهر

حسابداری

بررسی تاثیر وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی در صنایع مبتنی برفناوری برتر بربازده غیر عادی حول اعلان افشا ضعف سیستم کنترل داخلی

تایید

محمود کهنسال کفشگری

مجیدزنجیردار

32

اعظم عسگری

مالی

بررسی تاثیر سیستم حسابداری تعهدی برچابک سازمان (دانشگاه علوم پزشکی استان قم )

تایید

محمود همت فر

غلامعلی حاجی

33

اکرم خوش گفتار

منابع انسانی

بررسی تاثیر گرایشهای سیاسی بربهره وری نیروی انسانی در دانشگاه اراک

تایید

حمیدرضاقاسمی

مجتبی رفیعی

34

بهنام میرزایی

منابع انسانی

ارزیابی سیستم یکپارچه برای مدیریت استراتژیک ،ابتکارات نوآوری در صنایع تولیدات

تایید

آمنه مالیمیر

بهروزبهرامسری

35

حجت اله موسوی

تحول

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش برسطح پیاده سازی مدیریت دانش وعملکرد نوآوری در سازمان

تایید

غلامعلی حاجی

مرتضی قاسمی

36

حسین نوروزی

مالی

شناسایی عوامل درون سازمانی تشویق کننده سرمایه گذاری برون سازمانی در شرکت هپکو

تایید

بهروز بهرامسری

علی شیخی مهرآبادی

37

حمید رضاکریمی

مالی

بررسی عوامل حیاتی موثر بر افزایش سطح عملکرد مالی در شرایط پسا تحریم در شهرداری های استان مرکزی

تایید

هادی غفاری

رخمت اله جدیدی

38

حسین میرزائی

مالی

بررسی تاثیر بودجه ریزی عملیاتی برعملکرد شرکتهای دولتی شهرستان اراک

تایید

مریم شریف نژاد

محمودگهنسال کفشگری

39

سعید تهرانی نیا

تحول

شناسایی شاخص های موثر درجوان سازی بانک سپه استان مرکزی

تایید

حمیدرضاقاسمی

مرتضی قاسمی

40

ساجده گنجی

تحول

بررسی تاثیررهبری تحول گرا بر نوآوری سازمانی باتاکید برنقش میانجی خلاقیت پیروان (شهرداری شهرستان الیگودرز)

تایید

مجیدغیاثی

مرتضی قاسمی

41

وحیدآگه

تحول

بررسی تاثیر پاسخگویی کارکنان بررضایتمندی ارباب رجوع در اداره کل راه وشهر سازی

تایید

سید مهدی طیبی

فیروزه عطاریان

42

حسین عباسی

مالی

بررسی تاثیرتسهیلات بانکی برتوانمند سازی مددجویان سازمان بهزیستی استان مرکزی

تایید

فیروزه عطاریان

عباس شیخان

43

طاهره عزیزی

منابع انسانی

بررسی تاثیرمتغیرهای دموگرافیک براعتماد کارکنان به مدیران در اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان تهران

تایید

رحمت اله جدیدی

حبیب موسوی

44

محمد ضیغمی

تحول

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر اثر بخشی سازمانی با استفاده از شایستگی های کارکنان در شعب بانک آینده شهر تهران

تایید

وحیدرضامشتاق عراقی

غلامعلی حاجی

45

مهری پارسا مهر

تحول

بررسی تاثیرعامل انسانی برعملکرد سازمانی وشیوه های بهبود کیفیت در آب منطقه ای استان مرکزی

تایید

حبیب اله جوانمرد

رحمت اله جدیدی

46

فاطمه ساذات پارسایی

نیروی انسانی

بررسی تاثیرتوانایی کار آفرینی برنوآوری تکنولوژیکی با میانجی گری مالکیت (شرکت های مالی کارآفرین استان مرکزی )

تایید

حمیدرضاقاسمی

مرتضی قاسمی

47

محسن سلیمانی چقاسیاهی

مالی

بررسی تاثیرتعارض مشارکت دربودجه بندی برعملکرد شغلی کارکنان باتوجه به نقش رضایت شغلی وسابقه کار در شهرداری اراک

تایید

علی شیخی مهرآبادی

احمدسرلک

48

رقیه سلیمانی

تحول

بررسی تاثیر تعهدمدیران دولتی در اجرای موفق برنامه های تحول نظم اداری بربهبود عملکرد سازمان صدا وسیمای استان مرکزی

تایید

رحمت اله جدیدی

منیرمرادی

49

مریم سلیمانی

منابع انسانی

بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران وسطح اعتماد سازمانی معلمان در مدارس ابتدایی (شهراراک)

تایید

رحمت اله جدیدی

منیرمرادی

50

مجتبی شمسی

منابع انسانی

بررسی تاثیر عدالت سازمانی برسلامت کارکنان از طریق نقش میانجی عواطف مثبت ومنفی

تایید

رحمت اله جدیدی

مجتبی رفیعی

51

محمدرحیمی

مالی

تاثیر عوامل موثربرعملکرد نامشهود وعملکرد مالی در شعب بانک ملت شهر اراک

تایید

علی شیخی مهرآبادی

بهروز بهرامسری

52

محمدرضامحمودی قلعه

تحول

تاثیرفرهنگ ملی برنگرش مدیران نسبت به اخلاق حرفه ای در پالایشگاه امام خمینی شازند

تایید

آمنه مالمیر

حبیب اله جوانمرد

53

محمدکیشانی فراهانی

منابع انسانی

بررسی تاثیراقدامات مدیریت منابع انسانی برظرفیت مدیریت دانش ونوآوریهای سازمانی(شرکت آلومینیم سازی اراک)

تایید

فیروزه عطاریان

سیدحبیب موسوی

54

مهدیه ابراهیمی

منابع انسانی

بررسی تاثیرشاخص های حکمرانی خوب بریکپارچگی سازمان در آموزش وپرورش اصفهان

تایید

فرشادمطلبی

حمیدرضاقاسمی

55

اعظم نکونام

منابع انسانی

شناسایی وتعیین شاخص های شایستگی شغلی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه علوم پزشکی اراک

تایید

حمیدرضاقاسمی

مجتیب رفیعی

56

ندانجفی

مالی

بررسی تاثیرسرمایه های فکری برتوانمند سازی مالی با میانجی گری توانمند سازی نیروی انسانی (بانک های خصوصی ودولتی شهر اراک)

تایید

محمود همت فر

غلامعلی حاجی

57

معصومه غفاری

منابع انسانی

بررسی تاثیر هویت فمینیستی (زنانگی )برسبک رهبری زنان در بیمارستان های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اراک

تایید

رحمت اله جدیدی

منیرمرادی

58

غلامرضاعباسی

منابع انسانی

تاثیر پاسخگویی بربهبود اعتماد عمومی مشتریان شرکت برق منطقه ای باختر استان مرکزی

تایید

رحمت اله جدیدی

مجتبی رفیعی

59

میلادعلی بابایی

تحول

بررسی تاثیرویژگی های شخصیتی برتمایل به مقابله به مثل میان همکاران در شعب بانک تجارت شهر اراک

تایید

آمنه مالمیر

مجتبی رفیعی

60

ام لیلا حسین زاده

منابع انسانی

بررسی عملکرد کارکنان داره کل امور مالیاتی استان مرکزی باتاکید برابعاد سرمایه اجتماعی

تایید

فیروزه عطاریان

مجتبی رفیعی

61

مریم نوری

مالی

شناسایی وارزیابی ریسک های موثر درفرآیند مدیریت مالی وQFDپاسخ به آنها بااستفاده از تکنیک های   FMEA و   (بیمارستان منتخب در شهر اراک )

تایید

غلامعلی حاجی

ایرج نوری

62

مهناز فرجی

مالی

بررسی تاثیر منابع  مالی براثربخشی آموزشی هنرستان های استان مرکزی

تایید

بهروز بهرامسری

حبیب موسوی

63

حمید رضا وفایی راهجردی

نیروی انسانی

بررسی تاثیر ابعادحکمرانی خوب بریکپارچگی سازمان (سازمان های عمومی استان قم )

تایید

فیروزه عطاریان

پیمان غفاری آشتیانی

64

زهرانوری کرهرودی

مالی

بررسی تاثیر گزارشگری مالی برتصمیم گیری داخلی در شهرداری اراک

تایید

منیر مرادی

حبیب اله جوانمرد

65

سعیدبراتیان

مالی

بررسی میزان گرایش به کارآفرینی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان لرستان

 

تایید

حمیدرضاقاسمی

منیرمرادی

66

حمیدرضاغریب

مالی

بررسی تاثیر فاکتور های فردی وساختاری برفرسودگی حسابداری عمومی درشهر اراک

 

تایید

سهراب نظری

نادره سادات نجفی زاده

67

جمیل آرین فر

مالی

واکاوی موانع استفاده از کانالهای پرداخت الکترونیک (اینترنت ،موبایل وتلفن )از سوی مشتریان بانک های دولتی  شهر تهران

تایید

سیدعباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

68

اسداله ینگی ملکی

مالی

بررسی علل مقاومت کاربران دراستفاده ازحسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی اراک

تایید

سهراب نظری

نادره سادات نجفی زاده

69

حسین شاملو

مالی

بررسی تاثیرمسولیت اجتماعی برساختارمالی ازطریق اثر واسطه ای عملکرد مالی

تایید

غلامعلی حاجی

پیمان غفاری آشتیانی

70

فریبا میرزایی

مالی

شناسایی شاخص های موثر برتبعیت از قوانین مالیاتی در سازمان امور مالیاتی شهراراک

تایید

سهراب نظری

سیدپوریا

میربزرگی

71

حجت اله زارعی گواری

تحول

بررسی تاثیر دینداری ،معنویت و فضیلت سازمانی برعملکرد کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران

تایید

فرشادمطلبی

رحمت اله جدیدی

72

محمدگودرزی

مالی

شناسائی وتدوین راهبردهای کسب سود از طریق تعریف کارمزد بااستفاده از تکنیک جنرال الکترویک GE در بانک ملی ایران شعب استان مرکزی

تایید

حمیدرضاقاسمی

بهروز بهرامسری

73

علی پرنیان

مالی

بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بررضایت مشتری وعملکرد مالی (پالایشگاه امام خمینی شازند)

تایید

فرشادمطلبی

منیرمرادی

74

اعظم صابری

مالی

شناسایی روش های افزایش انگیزه بدهکاران برای باز پرداخت بدهی (بانک ملی ایران )

تایید

غلامعلی حاجی

داریوش مختاری کجوری

75

ملیحه باقری

منابع انسانی

بررسی نقش سیاستهای آموزش عالی در تولید علم در مقاطع تحصیلات تکمیلی

تایید

حمید رضا قاسمی

مجتبی رفیعی

76

مهدی صالحی

مالی

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری مدیریت استراتژیک برعملکرد سازمانی بانقش واسطه گرایش به یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی اراک

تایید

سهراب نظری

مریم شریف نژاد

77

 

سید علیرضا میرجعفری

منابع انسانی

بررسی تأثیر میزان آگاه1ی مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از مؤلفه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه منابع انسانی بر تحقق اقتصاد مقاومتی

تایید

حمیدرضاقاسمی

غلامعلی حاجی

78

غلامرضا گل محمدی

مالی

بررسی رابطه سیاستهای مالی باتوانمندسازی مددجویان کمیته امدادامام(ره) استان مرکزی

تایید

علیرضافرشید پور

علی لعل بار

79

علی نجاری

تحول

بررسی تاثیر ارتباطات داخلی برواکنش احساسی کارکنان به تغییر سازمانی باتوجه به نقش میانجی (شهرداری اراک)

تایید

غلامعلی حاجی

مرتضی قاسمی

80

علی محمدیان

منابع انسانی

بررسی رابطه بین سرمایه انسانی ،خلق ارزش وپاداش کارکنان در راستای دستیابی به همراستایی استراتژیک نیروی کار (شرکت ملی حفاری ایران)

تایید

ایرج نوری

حسن اکبری

81

امیرارسلان شاهیوند

تحول

بررسی نقش حکمرانی خوب درکاهش فرار از مالیات

تایید

نادره سادات نجفی زاده

حبیب اله جوانمرد

82

ابراهیم مومنی نژاد

مالی

بررسی رابطه زکات با توانمند سازی مدد جویان کمیته امداد امام (ره)استان مرکزی در سال

تایید

علیرضافرشید پور

علی لعل بار

83

بهمن بهرامی

منابع انسانی

نقش سرمایه انسانی واجتماعی مدیران ارشد در نوآوری سازمانی (دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک)

تایید

زهره عنبری

حبیب اله جوانمرد

84

مصطفی دهقانی

تحول

بررسی رابطه بین مدیریت دانش مشتری واثر بخشی سازمان بانقش واسطه گری چابک سازی سازمان در بانک های دولتی شهر اراک

تایید

نادره سادات نجفی زاده

مصطفی علیمیری

85

داریوش یزدانی کچوریی

منابع انسانی

بررسی تاثیرفاکتور های مبتنی برکیفیت خدمات داخلی سازمان برادراک کارکنان از عملکرد کیفیت خدمات (شرکت ملی حفاری ایران )

تایید

ایرج نوری

سیدحبیب موسوی

86

محمدمحمدی

مالی بازرگانی 

بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی با عملکرد فروش ورضایت مشتری ،بادر نظر گرفتن نقش میانجی گری رفتارهای مشتری گرایانه (فروشندگان – مشتریان فروشگاه های زنجیره ای )

تایید

کمال غنایی

داریوش مختاری کجوری

87

هادی نوذری شهرجردی

مالی بازرگانی

بررسی عوامل انگیزشی موثر برتمایل مدیران وکارکنان به ارتکاب فساد مالی

تایید

منیرمرادی

غلامعلی

88

انسیه بیات

مالی بازرگانی

بررسی ارتباط بین اجتناب از پداخت مالیات وساختار سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تایید

هادی یزدی

محمود کهنسال کفشگری

89

الهام منتصری

مالی بازرگانی

بررسی ارتباط بین ویژگی های مدیریتی ونرخ موثر مالیاتی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تایید

هادی یزدی

سیدپوریا میربزرگی

90

سیدمحمدشجاعی

مالی بازرگانی

بررسی اثر تجارت الکترونیکی برعملکرد مالی سازمان (بانک ملت)

تایید

مجیدداودی نصر

علیرضافرشیدپور

91

نادره مرداسی

بازاریابی

بررسی میزان وابستگی دانشجویان به گوشی هوشمند وتاثیران بررفتارخرید

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

مجیدزنجیردار

92

ارمغان ارزانی بیرگانی

بازاریابی

بررسی تاثیرقیمت منصفانه بررضایت مشتریان در خرید محصولات خانگی پارس خزر شهر تهران

تایید

مریم شریف نژاد

پیمان غفاری آشتیانی

93

احمدنعیمی

داخلی

بررسی تاثیرکار احساسی برمشتری مداری ومنابع شغلی (بانک قوامین شعب گیلان)

تایید

رضاآقاخانی

سهراب نظری

94

علی قربانی

بازاریابی

بررسی رابطه رهبری دانش محور برمدیریت دانش وقابلیت دانش وقابلیت های استراتژی بازاریابی بااستفاده از بهبود عملکرد کسب وکار (صنایع کوچک ومتوسط شهر اراک )

تایید

علی شیخی مهرآبادی

علی سبحانی

95

مهدی مشایخی

داخلی

بررسی تاثیر مزایایی گردشگری پزشکی برقصد رفتاری با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده (بیمارستان میلاد)

تایید

مریم شریف نژاد

پیمان غفاری آشتیانی

96

مهدی رحمتی

بازاریابی 

بررسی تاثیر محیط خدمات براحساسات ورفتار های مشتری (بانک ملت شهرستان اراک)

تایید

مریم شریف نژاد

پیمان غفاری آشتیانی

97

محمدهدایتی پور

بازاریابی

عوامل موثربربهبود عملکرد خدمات کارکنان به مشتریان (بانک ملی شهرستان اراک)

تایید

حسن صابری

مریم شریف نژاد

98

نوشین علیمحمدکمره

داخلی

تمایل مصرف کنندگان به اطمینان از فروش متقاطع :بانقش تفسیر از خود وهماهنگی بین فردی بیمه شدگان بیمه ایران شهر اراک )

تایید

حسن صابری

پیمان غفاری آشتیانی

99

پریسامهرادنیا

بازاریابی

بررسی تاثیر تصویرعاطفی وشناختی ،نمادهای مقصد ونوستالژی برنگرش فرد در انتخاب مقصد تحصیل با در نظر گرفتن نقش میانجی تصویر مقصد (سرچشمه محلات )

تایید

حسن صابری

منیرمرادی

100

علیرضا میرشاهی

داخلی

بررسی تاثیر عوامل روانی واجتماعی وآگاهی از مدبر وضعیت مصرف (بازار پوشاک اراک )

تایید

مریم شریف نژاد

پیمان غفاری آشتیانی

101

جعفربدخشان

بازاریابی

ارزیابی ورتبه بندی وضعیت عوامل موثر بررضایت مندی مشتریان از خدمات حمل نقل ریلی در استان مرکزی

تایید

حسن صابری

پیمان غفاری آشتیانی

102

سحرجامی

داخلی

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برمزیت رقابتی بانقش واسطه یادگیری گروهی ،نوآوری وظرفیت جذب (شرکت های صنعتی بزرگ شهر اراک)

تایید

سیدعباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

103

  سحررجبی

بازاریابی

بررسی تاثیر کودکان در تصمیم گیری برای انجام خرید خانواده (مادران مردم شهر اراک )

تایید

سیدعباس نجفی زاده

پیمان غفاری آشتیانی

104

مرضیه عزیزآبادی

بازاریابی

بررسی تاثیر خلاقیت در تبلیغات برادراک از محصول وارزیابی خرده فروشی (مصرف کنندگان برند پریل درشهر اراک)

تایید

رحمت اله جدیدی

سیدعباس نجفی زاده

105

زهرازادشیر

بازاریابی

بررسی تاثیر احساسات اخلاقی ،آگاهی از قیمت وتعهد اخلاقی برخرید تقلبی باتوجه به قضاوت اخلاقی ونگرش (مردم شهر اراک)

تایید

حسن اکبری

پیمان غفاری آشتیانی

106

سیدمحمدباقرسیدی فردویی

داخلی

بررسی عوامل موثربرپیاده سازی هوش تجاری در بستر رایانش ابری (بسترسازی برای حرکت به سوی استفاده از تکنولوژی هوش تجاری ابری در سیستم بانکی کشور )

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

محمدایزدی خواه

107

محمدعلیمحمدی

بازاریابی

بررسی عوامل موثربرقصدخرید محصولات سبز در بین مردم شهر اراک (محصولات درسامرغ )

تایید

محمدعلی کرامتی

نادره سادات نجفی زاده

108

علی اکبرخانی

داخلی

بررسی تاثیر تجربه ذهنی وعینی در بانکداری تلفن همراه برقصد رفتاری واستفاده واقعی از بانکداری تلفن همراه (مشتریان شعب بانک قوامین در شهر اراک )

تایید

غلامعلی حاجی

پیمان غفاری آشتیانی

109

صبا رضایی

بازاریابی

تاثیر قابلیت های بازاریابی صنعتی برعملکرد شرکت های کوچک ومتوسط استان مرکزی

تایید

غلامعلی حاجی

سهراب نظری

110

امین یاقوتی

داخلی

شناسایی تاثیرفرهنگ سازمانی بریکپارچگی زنجیره تامین (شرکت نفت امام شازند)

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

مجیدزنجیردار

111

الهام پارسا

بازاریابی

بررسی عوامل تایر گذار در استفاده مجدد از خدمات بانک

تایید

غلامعلی حاجی

سهراب نظری

112

مجتبی کندی

داخلی

بررسی تاثیر سبک های تصمیم گیری مصرف کننده نسبت به عمل بازاریابی در فروشگاه های زنجیره ای شهرستان اراک

تایید

سهراب نظری

غلامعلی حاجی

113

بهنام جدیدی

بازاریابی

بررسی تاثیرهوش سازمانی برعملکرد سازمان بابهره گیری از متغیر میانجی ظرفیت های بازاریابی (کارکنان دانشگاه علمی وکاربردی اراک)

تایید

سهراب نظری

مجیدزنجیردار

114

مجیدصالحی

بازاریابی

بررسی سوابق وپیامدهای تجربه آسایش در فروشگاه (هایپرما)

تایید

حسن صابری

پیمان غفاری آشتیانی

115

مائده سادات مقدسی

بازاریابی

بررسی رفتارخرید مصرف کننده صنایع دستی در بازارهای آنلاین

تایید

مریم شریف نژاد

مجیدزنجیردار

116

سیدمحمدحسینی صالحی

دکتری

مطالعه تطبیقی تاثیر شاخص نهادی ICRG(شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری )برگردشگری بین المللی در کشوری های توسعه یافته ودر حال توسعه منتخب (رهیافت داده های یی پویا   GMM

تایید

محمدحسن فطرس

احمدسرلک

117

رضاکیهانی حکمت

دکتری

تاثیرمخارج دولت بررشدمنطقه ایی در ایران

تایید

محمدحسین ایمانی خوشخو-  

غلامعلی حاجی

سیدعباس نجفی زاده- نادرمهرگان

118

پریسا رفیعی شمس آبادی

دکتری

بررسی وارزیابی کانال های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران

تایید

غلامعلی حاجی

مصطفی سرگلزای –

سیدفخرالدین فخرحسینی

119

اکرم محمدقاسمی

اقتصاد

اقتصاد پویا بافرش جیریا (یک روستا ،یک محصول )

تایید

محمدحسن فطرس

غلامعلی حاجی

120

فرزانه افشار

اقتصاد

بررسی عوامل موثر برشدت انرژی در فعالیت های مختلف صنعتی ایران (I.S.I.C,Rev,2  )طی دوره 1393-1373

تایید

محمدحسن فطرس

غلامعلی حاجی

121

علی اکبروکیلی

اقتصاد

بررسی تاثیر شاخص های سلامت بررشد اقتصادی ایران طی سالهای (94-58)

تایید

مریم شریف نژاد

غلامعلی حاجی

122

کاظم قره شیخلو

اقتصاد

بررسی رابطه بلند مدت شاخص کل قیمت سهام ومتغییرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

مریم شریف نژاد

غلامعلی حاجی

123

حسن میرزایی

حسابداری

ببرسی رابطه میان تنوع جنسیتی نیروی انسانی ،مالیات بر در آمد بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی در استان مرکزی

تایید

آذر مسلمی

ابراهیم جوادی

124

رضا اسمعیل بیگی

دولتی

برسی تاثیر نظارت وانگیزه های خدمات عمومی بر رفتار های انحرافی زیر دستاان در محل کار

تایید

رحمت اله جدیدی

منیر مرادی