يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای  27 دی 1395

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

امیدعلی خوشدل

اجرایی

بررسی کارایی شعب مختلف بانک قرض الحسنه مهر ایران استان قم بااستفاده ازمدل تحلیلی پوششی دادها

تایید

غلامعلی حاجی

سیدعباس نجفی زاده

2

حسین سلیمی

دولتی

بررسی تاثیرعواطف کارکنان برقصد مقاومت آنان دربرابر تغییر باتوجه به  نقش میانجی احساسات کارکنان (تغییر کارایی ،تغیییر تعهد ،انتظارات منفی )دراستانداری استان مرکزی

تایید

مصطفی علی میری

مجتبی رفیعی

3

مهرداد رحمتی

اجرایی

بررسی تاثیرفرهنگ نوآوری سازمانی برکمک به گروه از طریق نقش میانجی انسجام تیمی در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

تایید

حمیدرضاقاسمی

حمیدرضاغیابی

4

مژگان ساداتی

اجرایی

تاثیراعتمادوتعهدبه عنوان واسطه بین رضایت اقتصادی وغیر اقتصادی در روابط بین تولید کننده باتامین کننده (شرکت های تولید کننده شیرآلات صنعتی )

تایید

سید عباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

5

آذربهرامیان

اجرایی

ارتباط بین آمادگی سازمانی وجانشین پروری در بانک تجارت استان مرکزی

تایید

مصطفی علی میری

فیروزه عطاریان

6

مهدی خنجری

اقتصاد

ارشد

بررسی تاثیر اینترنت ،توسعه مالی وباز بودن تجارت بررشد اقتصادی در ایران دوره ی (92-80)

تایید

غلامعلی حاجی

سیدعباس نجفی زاده

7

واحدپرستش

بازاریابی

بررسی تاثیر ابعاد تجربه احساسی مصرف بررضایت واعتماد مشتریان (هتل های 5ستاره شهر تهران )

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

نادره ساذات نجفی زاده

8

مرجان پرستش

بازاریابی

بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری ومدیریت ارتباط بامشتری وقابلیت نوآوری درکیفیت خدمات (شعبات بانک صادرات شهرقم)

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

نادره ساذات نجفی زاده

9

علی پیرولی

بازاریابی

بررسی عوامل موثر برنگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات تلفن همراه با نقش واسط انگیزه درونی وبیرونی

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

نادره سادات نجفی زاده

10

مهدیه آل یاسین

بازاریابی

بررسی تاثیر تلاش های بازاریابی رسانه های اجتماعی برای برندهای لوکس برارزش برند وارزش ارتباط ورفتار مصرف کننده

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

سیدعباس نجفی زاده

11

احمدفراهانی

بازاریابی

بررسی عوامل موثر برپذیرش بانکداری اسلامی

تایید

عباس شیخان

پیمان غفاری آشتیانی

12

علی سوسن آبادی

بازاریابی

بررسی رابطه گرایش شرکت به کارآفرینی وقابلیت های بازاریابی وعملکرد شرکت بانقش

تایید

علیرضافرشیدپور

نادره سادات نجفی زاده

13

بهاره بهنام

بازاریابی

بررسی تاثیرویژگی های دیداری وکارکردی بسته بندی بررفتار مصرف کننده (مشتریان محصولات شرکت صلائ در شهر اراک )

تایید

نادره سادات نجفی زاده

پیمان غفاری آشتیانی

14

نفیسه تاجداری

بازاریابی

بررسی تاثیر شاخص های سبک زندگی برقصد خرید پوشاک در شهر اصفهان

 

تایید

نادره سادات نجفی زاده

سیدعباس نجفی زاده

15

مهدیه رفیعی

بازاریابی

بررسی تاثیرعوامل موثر بررفتار خرید اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه آزادتهران جنوب

تایید

نادره سادات نجفی زاده

پیمان غفاری آشتیانی

16

مرتضی صفری

بازاریابی

به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خریدار ئفروشنده در فعالیت تجاری بین تجار وفروشندگان برعملکرد نوآوری (شرکت لبنیاتی صلا)

تایید

حسین خدادادی

نادره سادات نجفی زاده

17

علی رنجبر

بازاریابی

بررسی تاثیرابعاد کیفیت خدمات درمانی         برقصد استفاده از خدمات درمانی

تایید

مجیدزنجیردار

حسین خدادادی

18

ابوالفضل براتی

بازاریابی

بررسی تاثیر رهبری برند ورضایت مشتری ،دربازاریابی خدمات لوکس برتبلیغات شفاهی وقصد خرید (رستوران های لوکس در شهر اراک)

تایید

نادره سادات نجفی زاده

پیمان غفاری آشتیانی

19

علیرضاقیصری

بازاریابی

شناسایی تاثیر عوامل فردی موثر بررفتار شکایت مشتری (مشتریان بانک ملی )

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

مجیدزنجیردار

20

سید میلاد سجادی

بازاریابی

بررسی انگیزه های رفتاری مصرف کننده ناشی از عدم تطابق شناختی پس از خرید محصولات با بسته بندی فرینده (کاهش حجم بسته یا پرشدن بسته با هوا)

تایید

نادره سادات نجفی زاده

پیمان غفاری آشتیانی

21

عطیه مسیبی

بازاریابی

بررسی عوامل تاثیر گذار برقصد کارآفرینی در بین دانشجویان رشته کارآفرینی دانشگاه علامه وتهران

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

سیدعباس نجفی زاده

22

افسانه تابزر

بازاریابی

بررسی تاثیر سرمایه گذاری برتاکتیک های بازاریابی رابطه مند برقدردانی ووفاداری مشتری در خرده فروشی

تایید

نادره سادات نجفی زاده

سیدعباس نجفی زاده

23

حسین شیری

بازاریابی

بررسی تاثیر کانال های ارتباطی برپذیرش موبایل بانک

تایید

سیدعباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

24

فیروزه وروانی فراهانی

بازاریابی

بررسی تاثیر شاخص های موثر بررضایت از فعالیت های کارگزاری ها (برون سپاری خدمات )در بیمه تامین اجتماعی شهر اراک

تایید

سیدعباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

25

مهدی عظیمی نژاد

بازاریابی

بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه ای واعتبار برند باجذب مشتریان همراه بانقش میانجی گری تبلیغات شفاهی (مشتریان موسسات اعتباری مجاز اراک)

تایید

سیدعباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

26

حسین دارابی

بازاریابی

بررسی تاثیر سایت های شبکه های اجتماعی به عنوان یک ابزار آموزشی (دانشجویان دانشگاه آزادوملی اراک)

تایید

سیدعباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

27

عبداله کریمی پور

بازاریابی

بررسی تاثیر ابعادگوناگون خدمات منصفانه برانگیزه های رفتاری مشتریان بانکی باتوجه به نقش تعدیل گر عامل جنسیت (مشتریان شعب بانک ملت اراک )

تایید

سیدعباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

28

امین حرآبادی فراهانی

بازاریابی

ادراک از مشارکت مشتری ،مشتری مداری وتعلق خاطر کاری با واسطه بازیگری سطحی وبازیگری عمقی (بانک انصار غرب کشور )

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

سیدعباس نجفی زاده

29

رضاباجلان

بازاریابی

بررسی عوامل مهم در اجرای تولید پاک در شرکت های تولید مواد غذایی استان مرکزی

تایید

حبیب اله جوانمرد

محمدصادق حری

30

سیدمهدی حسینی

بازاریابی

بررسی تاثیر تجربه برند واجزائ اعتماد بروفاداری مشتری(گوشی APPEL  )

تایید

مریم شریف نژاد

نادره ساذات نجفی زاده

31

شادی فرحمند

بازاریابی

بررسی تاثیر مشتری محوری باتوجه به دو متغییر میانجی مسولیت اجتماعی شرکت وکیفیت خدمات برروی اعتماد مشتریان ودر نهایت رضایت مشتریان

تایید

حسن اکبری

پیمان غفاری آشتیانی

32

سیدمرتضی امینی

تحول

بررسی عوامل  تاثیرگذار برپایداری بهبود مستمر ،ازطریق نقش میانجی اثر بخشی خود ارزیابی در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

نادره سادات نجفی زاده

33

فاطمه خلیلی

تحول

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد مرتبط با زندانیان در عدالت اجتماعی استان مرکزی

تایید

حمیدرضاقاسمی

مرتضی قاسمی

34

اکرم کرمی

تحول

برسی رابطه مواجهه فرهنگی با هوش عاطفی وهوش فرهنگی (دانشگاه علوم پزشکی )

تایید

علی نوری مطلق

حمیدرضا قاسمی

35

حسین عباسی

تولید

بهبود عملیات تعمیر ونگهداری از طریق تشخیص خرابی درسیستم های انتقال قدرت بااستفاده از داده کاوی

تایید

ایرج نوری

امیرحسین سالمی

36

مصطفی مرادی

تولید

بررسی تاثیرچابک سازی لجستیک در افزایش بهره وری نیروی انسانی (نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران )

تایید

عباس شیخان

وحیدرضامشتاق عراقی

37

محمدصفاری

تولید

بررسی تاثیرمستقیم وتعدیل گر تعهد کارکنان ویکپارچگی ذزنجیره تامین برروی عملکرد سازمان (کارخانه آلومینیوم سازی اراک )

تایید

محسن سلیمانی

حبیب جوانمرد

38

حسن حسنی

تولید

بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی برعملکرد وویژگیهای نیروی کار (پالایش امام خمینی شازند )

تایید

نادره سادات نجفی زاده

سید عباس نجفی زاده

39

رضامحمدی

تولید

تعیین الولویت بندی واحدهای شرکت گازاستان مرکزی از دیدگاه مدیریت بحران بااستفاده از تکنیک تلفیقی تابسیس وپرامیتی

تایید

محمد صادق حری

غلامعلی حاجی

50

ستاره حبیب الهی

تولید

برنامه ریزی حمل ونقل درون کارخانه ای بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

تایید

محمد صادق حری

محمدعلی کرامتی

51

موسی خواجوی

تولید

بررسی رابطه تولید ناب وشش سیگما با افزایش بهره وری واگن پارس اراک

تایید

محمداحسانی فر

امیربهمن خلیلی

52

نبی اله بهاری

تولید

بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی در پالایشگاه امام خمینی (ره)شازند براساس ادغام مدل گلر ومدل اعتقاد بهداشتی

تایید

حبیب جوانمرد

آمنه مالمیر

53

شبنم کوکب زاده

تولید

بررسی عملکرد ورتبه بندی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با بکار گیری تکنیک تحلیل پوششی داده ها به صورت فازی

تایید

محمدصادق حری

محمدعلی کرامتی

54

مستانه فرشیدپور

حسابداری

بررسی رابطه بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها وحسابرسان مستقل باضعف کنترل داخلی حسابرسی:ضمن تاکید برنقش معیارهای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین ومقررات وریسک گزارشگری مالی براساس رویکرد کوزو

تایید

علی لعل بار

علیرضافرشیدپور

55

رضوان سادات سجادی نصر

حسابداری

بررسی تاثیر سهام شناور آزاد،نااطمینانی اقتصاد کلان ،فرصت های سرمایه گذاری ،عدم قطعیت وسود آوری برتابع تقاضای سرمایه گذاری

تایید

علیرضافرشیدپور

مهدی کریمی تبریزی

56

ناصرترابی

حسابداری

تاثیر مدیریت عملکرد وسیاست زیست محیطی برعملکرد مالی شرکت ضمن تاکید برنقش تعدیل کننده ای خطرزیست محیطی صنعت

تایید

مجید زنجیردار

هادی یزدی

57

داود رضایی

حسابداری

بررسی رابطه بین کنترل داخلی ،چرخه عمر سازمانی وعملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

مهدی کریمی تبریزی

مجید زنجیردار

58

آیت اله دانشپور

حسابداری

بررسی تاثیر نوسانات ویژه نسبی وغیر سیستماتیک برزمانبندی معاملات توسط افراد خودی وبازده غیر عادی خرید ونگهداری

تایید

مهدی کریمی تبریزی

مجید زنجیردار

59

حسن مظاهری

حسابداری

بررسی شاخصهای عملیاتی مشتری مداری برعملکرد مالی (شرکت ملی گاز استان مرکزی )

تایید

محمود کهنسال کفشگری

مجیدزنجیردار

60

مجتبی صادقی

حسابداری

بررسی رابطه بین تخصص مالی وحسابداری اعضای کمیته حسابرسی باتحقق واهمیت مدیریت انتظارات سود واحتمال فساد مدیریت در فرآیند پیش بینی ودستکاری سود

تایید

محمود کهنسال

مجید زنجیردار

61

محمد رضا طیبی عقیل آبادی

حسابداری

بررسی تاثیرتنوع درآمدوتنوع جغرافیا یی برعملکرد واسطه گرهای مالی ضمن تاکید برنقش اثرات تحریم اقتصادی

تایید

محمود کهنسال

حمیدرضاغیابی

62

احسان مبارکی

حسابداری

بررسی تاثیرعامل رفتاری اعتماد به نفس کاذب مدیر عامل برتصمیمات مالی شرکت ،نقش تعدیلی ریسک نقد شوندگی ونااطمینانی اقتصاد کلان

تایید

محمود کهنسال

هادی یزدی

63

سید ابوالفضل مهاجرانی

حسابداری

تاثیر مالکیت خانوادگی وغیر خانوادگی شرکت برتصمیمات مدیریت ،ضمن تاکید برنقش حمایت

تایید

مجیدزنجیردار

علی لعل بار

64

نفیسه احمدی

حسابداری

بررسی اثر چرخ دندهای ناممتقارن سود قبل از کسر بهره ومالیات بودجه شده طی چرخه عمر واحد تجاری

تایید

مجیدزنجیردار

هادی یزدی

65

علی عسگری

حسابداری

تاثیرتنوع جنسیتی هیئت مدیره برضعف کنترل داخلی ؛ضمن تاکید برنقش مدیریت ریسکهای استراتژیک

تایید

مجید زنجیردار

احمدسرلک

66

مسعود جهرمیان

حسابداری

بررسی رابطه بین اصلاحات مالی ،فشار قیمت ،کوته بینی مدیران وسررسید بدهی شرکت

تایید

هادی یزدی

مجیدداودی نصر

67

سعیدقاسمی

حسابداری

تاثیر بازده خرید ونگهداری ،تعداد دفعات تجدید نظر وخطای فصلی در سود پیش بینی شده براحتمال تجدید نظر در پیش بینی سود

تایید

مجیدزنجیردار

حمیدرضاغیابی

68

علیرضاشهرجردی

داخلی

پیش بینی پارامترهای موثر دربسته بندی برای تعیین بهترین ارزش درک شده محصول باتوجه به نقش میانجی ادراک نسبی از فیمت ودرک کیفیت محصول بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (شرکت های تولیدی شهر اراک)

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

ایمان رئیس زاده

69

علی عبیات

داخلی

بررسی شاخص هایموثر در جذب وتوسعه سرمایه گذاری با هدف تدوین استراتژی بهینه جذب وتوسعه سرمایه گذاری بوسیله مدلSOWT برای شهرداری اهواز 

تایید

حمیدرضاقاسمی

پیمان غفاری آشتیانی

70

پریافارسیجانی

داخلی

بررسی تاثیرعوامل تاثیرگذار برپیش بینی نیات رفتاری تماشاگران فوتبال حرفه ای

تایید

سیدعباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

71

دیناونانیان

داخلی

نقش تعدیل کنندگی جذابیت رقبا وهزینه جابه جایی برتاثیر مولفه های موثر برحفظ مشتریان اقدام کننده به سپرده گذاری بلند مدت در بانک ملت در شهر اراک

تایید

سیدعباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

72

علی رضایی

داخلی

امکان سنجی عوامل استقرار مدیریت دانش در مدیریت شعب بانک سپه استان مرکزی

تایید

وحیدمشتاق عراقی

پیمان غفاری آشتیانی

73

مجیدتقوی

داخلی

شناسایی نقش عوامل موثر بررفتار رویگردانی مشتریان بانک صادرات ایران

تایید

مریم شریف نژاد

پیمان غفاری آشتیانی

74

پیمان پیشباز

داخلی

بررسی تاثیرعوامل بیرونی جهانی سازی ،مزیت رقابتی ونوآوری محصولات برعملکرد بازار صادرات سنگ کارخانجات شهرستان محلات

تایید

غلامعلی حاجی

نادره سادات نجفی زاده

75

سعید فراهانی

داخلی

بررسی نگرانی مشتریان از حریم خصوصی وامنیت در بانکداری آنلاین (بانک قوامین استان مرکزی )

تایید

سیدعباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

76

رضافراهانی

داخلی

بررسی تاثیرشاخص های موثر مزیت نسبی برق

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

سیدعباس

77

عادله میرزائی

داخلی

ابعاد ادراکی ورفتاری ،سنجش ارزش ویژه برند مصرف کننده (مشتریان برند هاکوپیان در شهر اراک )

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

سیدعباس نجفی زاده

78

زهراداودی

داخلی

بررسی تاثیر تصویر شرکت ،دلشادی( delight  ) ارزش درک شده ،منصفانه بودن قیمت درکیفیت خدمات بروفاداری مشتری

تایید

نادره سادات نجفی زاده

حبیب اله جوانمرد

79

سیدعمادالدین یعقوبی

داخلی

بررسی تاثیر عوامل موثر بربخشش مشتری وقصد رویگردنی (بانک ملی )

تایید

نادره سادات نجفی زاده

حبیب موسوی

80

حانیه حیدری

داخلی

بررسی تاثیر تصویربانک ،رضایت مشتری ،کیفیت خدمات برتمایلات رفتاری باتوجه به نقش میانجی گری ارزش درک شده مشتری در بانک تجارت شهراراک

تایید

نادره ساذات نجفی زاده

سیدعباس نجفی زادهّّّ

81

گلنوش صمصامی

داخلی

بررسی تاثیر تعامل با فعالیت های اجتماعی برتصمیم گیری مشتری در تجارت اجتماعی

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

سیدعباس نجفی زاده

82

مهدی باقری

داخلی

بررسی تاثیر تبلیغات نوستالژیک برقصد خرید باتوجه نقش میانجی خود تداومی ادراک شده ،نگرش به برند وپاسخ عاطفی به نام تجاری (محصولات پاک )

تایید

سیدعباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

83

محسن سالی

داخلی

بررسی منافع مصرف کنندگان در افزایش مشارکت فعال دررسانه های اجتماعی وتقویت روابط مصرف کنند گان

تایید

وحید رضامشتاق عراقی

پیمان غفاری آشتیانی

84

سمیرانقدی

داخلی

تاثیر جهت گیری راهبردی ،سرمایه اجتماعی وقابلیت های بازاریابی بربهبود عملکرد صادارات (شرکت های صادراتی محصولات نفتی )

تایید

سیدعباس نجفی زادهّ

نادره سادات نجفی زاده

85

علی رضایی

داخلی

امکان سنجی عوامل استقرار مدیریت دانش در مدیریت شعب بانک سپه استان مرکزی

تایید

وحید رضامشتاق عراقی

پیمان غفاری آشتیانی

86

نسا صادقی

داخلی

بررسی تاثیر نظریه خود مختاری برتبلیغات شفاهی الکترونیک در شبکه های اجتماعی (دانشجویان عضودرسایت های شبکه های اجتماعی )

تایید

سیدعباس نجفی زادهّ

نادره سادات نجفی زاده

87

فاطمه اسمعیل نیا بالا گتابی

دکتری

تشکیل بازارآب وتاثیر آن براقتصاد منطقه (دشت ورامین )

تایید

احمدسرلک

هادی غفاری

88

پریسا رفیعی شمس آبادی

دکتری

بررسی وارزیابی کانال های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران

تایید

غلامعلی حاجی

مصطفی سرگلزایی

89

الهام صحتی

دکتری

مطالعه پویایی غیر خطی تورم وپول گمشده

تایید

یگانه موسوی جهرمی ومحسن مهر آرا

سیدعباس نجفی زاده

90

محمد جلال  گلدست

دکتری

بررسی تاب آوری متغییرهای کلان اقتصادی در چارچوب مدلهای DSGE

تایید

سید عباس  نجفی زاده

احمد سرلک ،

فخرالدین فخرحسینی

91

زاهد افشار نادری

دولتی – مالی

تاثیر برنامه ریزی مالی پروژهای نفت وگاز بر کنترل هزینه وزمان آنها در عسلویه

تایید

حبیب اله جوانمرد

پیمان غفاری

92

راهیل راهدار

مالی

بررسی تاثیرعوامل موثر برروحیه مالیاتی مودیان شهر اراک

تایید

بهروز بهرامسری

احمد سرلک

93

امین نجما

مالی

بررسی تاثیرعوامل موثر برحمایت مجدد مشتری در زمینه خدمات حسابرسی مالی (شرکت های شهرک صنعتی شهر اراک)

تایید

بهروز بهرامسری

حمیدرضاغیابی

94

بهنام احمدی

مالی

بررسی تاثیر فاکتور های روان شناختی برتصمیم گیری برای سرمایه گذاری در برون سپاری خدمات دولتی باتوجه به نقش میانجی گری ریسک ادراک شده

تایید

حمیدرضاقاسمی

حبیب موسوی

95

مبیناترکمان پری

مالی

ارتباط میان تناسب زنجیره تامین وعملکرد مالی شرکت

تایید

سید عباس نجفی زاده

مریم شریف نژاد

96

مجتبی یزدی

مالی

بررسی تاثیر کیفیت نظام اطلاعاتی از طریق نقش رضایت مشتریان بروصول مالیات (اداره امور مالیاتی الیگودرز )

تایید

علی شیخی

احمد سرلک

97

محسن حری

مالی

بررسی تاثیر عوامل سازمانی (تجربه بازار صادرات تعهد بین المللی )براستراتژی صادرات وموفقیت عملکرد صادرات (شرکت های کوچک ومتوسط شهر اراک )

تایید

علی شیخی مهر آبادی

حمیدرضاغیابی

98

علی شریعتی

مالی

بررسی تاثیر بودجه ریزی مشارکتی برعملکرد سازمان در شرکت هپکو اراک

تایید

علی شیخی مهرآبادی

بهروز بهرامسری

99

مریم غفاری

مالی

بررسی رایطه بین استراتژی کسب وکار وخطر سقوط قیمت سهام

تایید

علیرضا فرشیدپور

محمودکهنسال کفشگری

100

فرهادغلامی

مالی

بررسی تاثیرسیاست های بانکی دولت در رونق صنعت بانکداری ایران

تایید

غلامعلی حاجی

داریوش مختاری

101

بهروزنعیمی

مالی

بررسی رابطه بین هموارسازی سود،مسولیت اجتماعی شرکت وارزشگذاری شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

تایید

غلامعلی حاجی

داریوش مختاری کجوری

102

سیده سکینه خاتمی

مالی

بررسی رابطه بین سود آوری،مالکیت دولتی وگزارشگری مالیاتی بامسولیت اجتماعی شرکت

تایید

منیرمرادی

مریم شریف نژاد

103

عباس محسنی فرد

مالی

بررسی نقش نوآوری در ارتباطات بین ابعاد اجتماعی واقتصادی مسولیت اجتماعی شرکت برعملکرد مالی شرکت (پالایشگاه شازند

تایید

علی لعل بار

حمیدرضا غیابی

104

سیدمحسن علوی

مالی

بررسی تاثیر همسوئی استراتژی های بازاریابی برعملکرد زنجیره تامین وعملکرد مالی

تایید

غلامعلی حاجی

مریم شریف نژاد

105

محسن پاپی پور

مالی

بررسی اثرمدیریت دانش استراتژیک برمهارت حسابداری کارکنان وعملکرد سازمانی (بانک ملت استان لرستان )

تایید

سید عباس نجفی زاده

مجیدزنجیردار

106

نجمیه بالی بیگی

مالی

بررسی تاثیر ساختار سازمانی وفرهنگ سازمانی براجرای موفق هزینه یابی مبتنی برفعالیت (اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی )

تایید

بهروز بهرامسری

احمد سرلک

107

علی عابدینی

مالی

بررسی تاثیر سهولت استفاده  وتاثیرات اجتماعی از طریق نقش سودمندی برپذیرش اظهار نامه الکترونیکی (اداره دارایی الیگودرز )

تایید

علی شیخی مهر آبادی

احمد سرلک

108

عین الله هرورانی فراهانی

مالی

بررسی رابطه بین تمایلات سرمایه گذاران وعملکرد سهام

تایید

علی لعل بار

منیر مرادی

107

نداتوکلی خونساری

مالی

شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برتاب آوری موسسات مالی (موسسه قرض الحسنه پرستاری سخاوت )

تایید

حمیدرضاقاسمی

حبیب اله جوانمرد

109

قاسم نصیری

مالی

بررسی نقش میانجیی تقلب مرتبط با بازنمایی مشکل در ارتباط بین نیاز به دانش وارزیابی ریسک تقلب های مالی در سازمان های دولتی استان قم

تایید

غلامعلی حاجی

حمیدرضا غیابی

110

علی سلطانی فرد

مالی

بررسی تاثیرعوامل محیطی وسازمانی برعملکرد مالی از طریق حسابداری مدیریت بازاریابی (هتل های درجه چهار وپنج شهر تهران )

تایید

غلامعلی حاجی

مجیدزنجیردار

112

سجادجعفری

مالی

شناسایی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر ترجیح ریسک سرمایه گذاری (منطقه آزاداروند)

 

تایید

علی شیخی مهرآبادی

مرتضی قاسمی

113

احمد سپهدار

مالی

تاثیرفناوری اطلاعات برشفافیت اطلاعات مالی در بورس اوراق بهادار لرستان

تایید

سید عباس نجفی زاده

مجیدزنجیردار

114

یونس میرزایی

مالی

بررسی تاثیر استقرارسیستم بوجه ریزی عملیاتی برارتقا پاسخگویی در اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی

تایید

فیروزه عطاریان

حمیدرضا قاسمی

115

فاطمه داودآبادی

مالی

واکنش بازارهای مالی به تصمیمات سیاست های پولی

تایید

سید عباس نجفی زاده

مریم شریف نژاد

116

علی رحیمی آشتیانی

مالی

بررسی تاثیرقدرت مدیریتی برگرایش به کارآفرینی وعملکرد مالی در شرکت های بیمه ای شهر اراک

تایید

سید عباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

117

محدثه آذری

مالی

بررسی تاثیرگذاری جریانات نقدی ومحدودیت های مالی برسرمایه گذاری در چرخه عمر شرکت (شرکت های تولیدی دربورس اوراق بهادارتهران)

تایید

مجید داودی نصر

هادی یزدی

118

محمد جعفر عظیمی

مالی

شناسایی ورتبه بندی موانع اسقرار سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری های استان مرکزی

تایید

هادی یزدی

سهراب نظری

119

امیدپاپی

مالی

برسی رابطه بین رفتاری مشارکتی حسابداران مدیریتی به عنوان یک شریک تجاری در تصمیمات مدیریتی وکارایی داخلی وبهبود فرآیندسازمانی (حسابرسان شرکت های خصوصی شهر اراک)

تایید

سید عباس نجفی زاده

علیرضافرشید پور

120

احمدرودبارانی

مالی

بررسی بودجه های عمرانی وتاثیر آن برمحیط کسب وکار در برنامه پنجم توسعه

تایید

حبیب اله جوانمرد

احمد سرلک

121

امیرحسین رئیس زاده

مالی

بررسی تاثیرعدم یادگیری سازمانی برعملکرد کلی باتوجه به نقش میانجی گری نتایج نوآوری (شرکت های شهرصنعتی شهر اراک

تایید

حمیدرضاغیابی

علیرضافرشیدپور

122

علیرضاجهانبانی

مالی  بازرگانی

تاثیر به کارگیری راهکار های جذب منابع سپرده قرض الحسنه برعملکرد بانک (بانک تجارت شهرستان کاشان )

تایید

علی شیخی مهرآبادی

کمال غنایی

123

بهنام صالحی درمنکی

منابع انسانی

نقش رهبری دانش محور شیوه های مدیریت دانش ونوآوری (شرکت های تولیدی کوچک ومتوسط شهر اراک )

تایید

آمنه مالیمیر

مرتضی قاسمی

124

یاسمن قاسمی

منابع انسانی

بررسی نقش جو سازمانی ورفتار نوآورانه برعملکرد شغلی معلمین دوره اول ودوم متوسطه شهرستان خنداب

تایید

حمیدرضاقاسمی

علیرضافرشیدپور

125

سمانه تقدسی پور

منابع انسانی

بررسی نقش استراتژی های منابع انسانی بربهبود کیفیت خدمات کارکنان زندان های استان مرکزی

تایید

حمیدرضاقاسمی

مرتضی قاسمی

126

ابوالفضل زمانی

منابع انسانی

بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی ادراک شده برمشارکت کارکنان در کار از طریق نقش میانجی خود واقعی فرد (جهاد کشاورزی استان مرکزی )

تایید

مصطفی علیمیری

مجتبی رفیعی

127

علی عباسی

منابع انسانی

بررسی تاثیر فرسودگی هیجانی وتعهد عاطفی برعملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی خلاقیت کارکنان در اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی

تایید

مصطفی علیمیری

مرتضی قاسمی

128

فاطمه اکبری

منابع انسانی

شناسایی مولفه های مدیریت استعداد ها از دیدگاه قرآن

تایید

حمیدرضاقاسمی

ایوب سلحشورنیا

129

امیرجلالی

منابع انسانی

بررسی رابطه انگیزه نوع دوستانه وخودخواهانه بارفتارهای شهروندی فرد گرای وسازمان گرا با نقش میانجیگری تعهد عاطفی (دانشگاه علوم پزشکی اراک

تایید

مصطفی علیمیری

سید عباس نجفی زاده

130

علیرضاکریمی

منابع انسانی

بررسی وشناسایی عوامل موثر برموفقیت در بهبود مدیریت شهری وارائه راهکارهای آن

تایید

علی نوری مطلق

ایرج نوری

131

شبنم سادات سیدصالح

منابع انسانی

بررسی تاثیر بهره وری سرمایه انسانی برعملکرد مالی شرکتهای تولیدی استان مرکزی به کمک روش تجزیه وتحلیل داده های تابلویی

تایید

سیدعباس نجفی زاده

حبیب اله جوانمرد

132

حسین مشهدی فراهانی

منابع انسانی

بررسی تاثیر اخلاق کاری اسلامی از طریق انگیزه درونی بر عملکرد شغلی (اداره مالیات اراک )

تایید

سیدعباس نجفی زاده

فیروز عطاریان

133

روح اله چولکی

منابع انسانی

بررسی ارتباط بین پارک علم وفناوری ومیزان کارآفرینی دانشجویان در دانشگاه ها (دانشگاه آزادایلام

تایید

مریم شریف نژاد

حمیدرضا قاسمی

134

حامد میرزایی

منابع انسانی

بررسی تاثیرابعاد رفاه روانی بربهره وری نیروی اسانی آلومینیوم سازی اراک

تایید

مصطفی علیمیری

غلامعلی حاجی

135

یاسر علایی

مالی

بررسی اثرواسطه ایی مسئولیت های اجتماعی بین نوآوری وعملکرد مالی سازمان

 

غلامعلی حاجی

داریوش مختاری کجوری