يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای 95/9/29

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

سید مهیار هزاوه

صنعتی

نقش بلوغ مدیریت پروژه وفرهنگ سازمانی در عملکرد سازمانی

تایید

ایرج نوری

محمد صادق حری

2

فاطمه کمیجانی

حسابداری

بررسی تاثیر قدرت مدیریتی وحمایت سیاسی دولت

تایید

هادی یزدی

علی لعل بار

3

حبیب حبیبی

مالی

بررسی تاثیر سیستم مایاتی آنلاین از طریق نقش درک سهولت استفاده برکیفیت پرداخت مایات اداره کل امور مالیاتی اراک

تایید

احمد سرلک

غلامعلی حاجی

4

علیرضا منصوریان

تحول

بررسی تاثیرمسولیت اجتماعی برقضاوت های اخلاقی ونبات رفتاری با توجه به نقش میانجی گری تعهد حرفه ای (سازمان امور مالیاتی اراک)

تایید

مصطفی علی میری

حبیب اله جوانمرد

5

 

معصومه اناری

تحول

اثر نقض قرارداد روانشناختی وحجم کاری برقصد ترک خدمت بواسطه استرس شغلی در جمعیت هلال احمراستان مرکزی

تایید

حمید رضاقاسمی

مرتضی قاسمی

6

سیدامین حسینی مقدم

مالی

بررسی نقش نوآوری دررابطه بین مسولیت های اجتماعی واقتصادی با عملکرد مالی در بانکهای دولتی وخصوصی شهر اراک

تایید

حمیدرضاغیابی

علی سبحانی

7

محمود کریمی مهر آبادی

تحول

نقش هوش سازمانی در مدیریت تعارض وتغییر سازمانی شرکت برق منطقه ای باختر استان مرکزی

تایید

علی نوری مطلق

وحیدمشتاق عراقی

8

مجید توفیده

مالی

بررسی عوامل موثر براجرای روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی (سازمان های دولتی استان خوزستان )

تایید

علی شیخی مهرآبادی

غلامعلی حاجی

9

نرجس طاهری

مالی

تاثیر متنوع سازی درآمد بربازده وریسک بانک ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تایید

غلامعلی حاجی

مجید داودی نصر

10

علی اکبر فراهانی

منابع انسانی

نقش دستگاه های دولتی در ارتقای مشارکت سیاسی مردم در انتخاب سال 96

تایید

مجتبی رفیعی

مرتضی قاسمی

11

علی نور آباد

منابع انسانی

بررسی تاثیررضایت از یادگیری ،عملکرد ونیاز های وابستگی براحساس تعلق سازمانی کارکنان (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی )

تایید

مجتبی رفیعی

حمید رضاقاسمی

12

امیرکریمی

تحول

تاثیرساختار سازمانی برتعهد وعملکرد منابع انسانی در ستاد مبارزه با مواد مخدر

تایید

مصطفی علی میری

حمیدرضاقاسمی

13

میثم غیاثی

مالی

شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بخش تحقیق وتوسعه در شرکت های دولتی شهر اراک براساس روش تاپسیس

تایید

بهروز بهرامسری

احمد سرلک

14

سعید عسگری

منابع انسانی

بررسی تاثیرویژگی های شغلی برعملکرد شغلی از طریق در گیری کاری (سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی )

تایید

مجتبی رفیعی

مرتضی قاسمی

15

اسماعیل قراباغی

حسابداری

بررسی تاثیر سنجه های بازاریابی وروابط سیاسی در ارتباط بین مسولیت اجتماعی وبازده سهام

تایید

علی لعل بار

مجید داودی نصر

16

اشرف جلالوندی

تحول

بررسی تاثیر استراتزی مدیریت محیطی بررفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد وتعهد سازمانی در جهاد کشاورزی استان مرکزی

تایید

مجتبی رفیعی

حمید رضاقاسمی

17

زهراآقایی ممان

مالی

بررسی تاثیرسرمایه انسانی واجتماعی برعملکرد مالی شرکت (شهرک چهار دانگه تهران )

تایید

احمد سرلک

حبیب اله جوانمرد

18

حسن زارع دهنوی

منابع انسانی

بررسی تاثیردرگیری شغلی برنوآوری فردی ودریافت باز خورد از طریق یادگیری هدفگرا (آموزش پرورش شهر قم )

تایید

مصطفی علی میری

حمید رضاقاسمی

19

عاطفه یعقوبی

منابع انسانی

بررسی تاثیر مهارت های اجتماعی وتوانایی یادگیری مستمر کارکنان بررضایت و موفقیت شغلی اداره امور مالیاتی شهر اراک

تایید

حبیب اله جوانمرد

فیروزه عطاریان

20

سمیرانعمتی

مالی

تاثیر مقررات مالیاتی برثبات سیاست های مالیاتی در اداره کل مالیاتی استان مرکزی

تایید

بهروز بهرامسری

احمد سرلک

21

مریم محمود ی فراهانی

مالی

بررسی نقش میانجی اطمینان محیطی در ارتباط بین مدیریت دانش تیم وخلاقیت تیم با عملکرد مالی

تایید

مجید داودی نصر

مهدی کریمی تبریزی

22

مهدی جودکی

حسابداری

بررسی تاثیر نحوه تفسیر های گزارش سالانه برکارایی فنی واکنش بازار با استفاده از مدل گام تصادفی

تایید

مهدی کریمی تبریزی

هادی یزدی

23

سید محسن سجادی

تحول

بررسی نقش گرایش کارآفرینی برعملکرد فردی با نقش میانجی ظرفیت نوآوری دربخش بانکداری (شعب بانک تجارت استان مرکزی ) 

تایید

آمنه مالمیر

غلامعلی حاجی

24

علی براتی

تحول

بررسی تاثیر شخصیت فعال برقصد کاذآفرینی بانقش میانجی وضعیت اشتغال (شعب بانک تجارت استان مرکزی )

تایید

آمنه مالمیر

غلامعلی حاجی

25

مریم غیاث آبادی فراهانی

داخلی

تجربه وتحلیل استراتژی کسب وکار جهانی سازگار با محیط زیست برعملکرد صادرات سبز

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

نادره سادات نجفی زاده

26

پیمان نورآباد

مالی

بررسی تاثیرشاخص های مشتری گرایی ،برتری ،مسولیت وکار گروهی برفرهنگ مدیریت فرآیند کسب وکار وعملکرد مالی در موسسات مالی (بانکهای شهر اراک )

تایید

نادره سادات نجفی زاده

سید عباس نجفی زاده

27

مسعود امیری

داخلی

بررسی تایر جهت گیری استراتژیک سازمانی در مدیریت زنجیره تامین سبز وعملکرد شرکت

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

سیدعباس نجفی زاده

28

علیرضا امیر آبادی

مالی

بررسی تاثیر استراتژی های کسب وکار در شرکت های کوچک ومتوسط ( SMEs)برعملکرد مالی (شرکت های شهرک صنعتی خیر آباد اراک)

تایید

بهروز بهرامسری

علی سبحانی

29

صدیقه داودآبادی فراهانی

مالی

بررسی تاثیر فعالیت های شرکت در بازار و در قبال مشتری بر عملکرد مالی شرکت های قطب صنعتی خیرآباد اراک

تایید

بهروز بهرامسری

علی سبحانی

30

عادله فراهانی

منابع انسانی

شناسایی عوامل موثر برعناصر پایه معماری منابع انسانی در سازمان پتروشیمی شازند

تایید

حمید رضاقاسمی

حبیب اله جوانمرد

31

محمدحسین آرمانیان

مالی

بررسی تاثیر نقش سلسله مراتب منابع (یکپارچه سازی وخلق دانش )در عملکرد مالی (پالایشگاه شازند )

تایید

حمیدرضاغیابی

علی سبحانی

32

شیوا محمد زاده

مالی

بررسی تاثیرمولفه های دانش محور برکیفیت خدمات وعملکرد مالی در شرکت های کوچک ومتوسط شهر اراک

تایید

حمیدرضاغیابی

هادی یزدی

33

مجتبی رستمی

استراتژیک

ارزیابی کارایی پالایشگاه های کشور بااستفاده از رویکرد کارت امتیاز متوازن وتحلیل پوششی داده ها

تایید

حمیدرضاقاسمی

حبیب اله جوانمرد

34

مهدی قضات

تحول

بررسی تاثیرقانون ارتقائ بهروری پرستاران بررضایتمندی پرسنل درمانی در بیمارستان امام خمینی شهر اراک

تایید

فیروزه عطاریان

حمید رضاقاسمی

35

هادی ترک

حسابداری

بررسی تاثیر رتبه کیفیت حاکمیت شرکتی بربازده خرید ونگهداری وبازده تفاضلی

تایید

مجید داودی نصر

احمد سرلک

36

پروانه شهریاری

حسابداری

بررسی تاثیر هزینه بدهی رابطه بین رقابت در بازار محصول ومدیریت سود

تایید

محمود کهنسال

داریوش مختاری کجوری

37

محمد باقر جودکی

منابع انسانی

بررسی تاثیرهوش هیجانی برعوامل اجتماعی – روانی بهره وری منابع انسانی (کارکنان دانش

تایید

مصطفی علی میری

حمید رضاقاسمی

38

مهدی اصلانی دویج

استراتژیک

بررسی رابطه بین نارسایی (شکست )خدمات ،وفاداری نگرشی ووفاداری رفتاری مشتریان از طریق متغیر میانجی راهکار های احیا خدمات (بانک ملی خارک)

تایید

نادره سادات نجفی زاده

حبیب اله جوانمرد

39

فرشادسالاروند

استراتژیک

تحلیل وضعیت شاخص های سرمایه های فکری درشرکت پتروشیمی شازندوارائه مدل مفهومی

تایید

حبیب اله جوانمرد

غلامعلی حاجی

40

الهام سیمایی

استراتژیک

تدوین استراتژی های برتر توسعه پایدار گردشگری استان مرکزی با محوریت شهرستانهای دلیجان ،محلات وتفرش

تایید

احمد سرلک

محمد صادق حری

41

حامد مرادی کیان

مالی

بررسی تاثیر خصوصیات سازمانی وخصوصیات محیطی برشیوه های حسابداری مدیریت (شرکت آلومینیم اراک)

تایید

علی شیخی مهرآبادی

احمد سرلک

42

امید جاسمی زاده

استراتژیک

بررسی تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات برچابکی سازمانی در شرکت ملی حفاری ایران

تایید

حبیب اله جوانمرد

غلامعلی حاجی

43

محمدغلامی

مالی

بررسی تاثیر اکتساب شرکتی برپاداش متعارف ونامتعارف مدیر عامل وترک شغل مدیر عامل در شرکت های خانوادگی

تایید

محمود کهنسال

هادی یزدی

44

حیدرجوهری

استراتژیک

بررسی بسترهای مناسب برای ایجاد شهرهوشمند در شهر اهواز

تایید

حبیب اله جوانمرد

غلامعلی حاجی

45

ایمان جان پناه

بازاریابی

بررسی تاثیر فرصتهای تکنولوژیکی از طریق نقش اهمیت بازاریابی برغملکرد شرکت پتروشیمی مروارید

تایید

امیر بهمن خلیلی

محسن سلیمانی

46

حمیدرضاعلیمرادی

استراتژیک

شناسایی روش های تقویت انگیزه های درونی وبیرونی متناسب با کارکنان سازمان مورد نظر

تایید

حمیدرضاقاسمی

علیرضا فرشیدپور

47

محمودزارعی

استراتژیک

بلوغ مدل سازی اطلاعات ساختمان بااستفاده از مدل معادلات ساختاری در شرکتهای ساختمانی شهر تهران

تایید

رضا آقاخانی

محمد صادق حری

48

علیرضا نجفی

صنعتی

ارزیابیشاخص های تاثیر گذار در برنامه ریزی توسعه زیر ساخت های خطوط ریلی کشور با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره

تایید

وحیدرضامشتاق عراقی

غلامعلی حاجی

49

محمد رضایی مرادلویی

مالی

بررسی تاثیرمنابع اطلاعاتی وویژگیای شخصیتی سرمایه گذاربر رفتار تجاری

تایید

حمید رضا غیابی

علیر ضا فرشید پور

50

فاطمه عابدی

حسابداری

بررسی تاثیر اعضای موظف هیئت مدیره متخصص مالی برکیفیت گزارشگری مالی واستفاده کنندگان صورتهای مالی در تصمیمات سرمایه گذاری

تایید

مجید داودی نصر

مجید زنجیردار

51

وحید آرین نیک

مالی

بررسی تاثیراستفاده مشتریان از بانکداری الکترونیک برعملکرد مالی وغیرمالی بانک ها (بانک ملی )

تایید

مریم شریف نژاد

غلامعلی حاجی

52

عاطفه فراهانی

حسابداری

تاثیر آنتروپی وتورم ترازنامه برنوسانات ویژه شرکت

تایید

مجید زنجیردار

مجید داودی نصر

53

علیرضا محمدی

حسابداری

بررسی تاثیرپرداخت سود برنوسانات غیر متعارف ضمن تاکید برنقش سود غیر منتظره در شرکت های پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

علی لعل بار

مجید داودی نصر

54

سید علیرضا حسینی شریف

منابع انسانی

بررسی تاثیر عدم امنیت شغلی بر رضایت از دستمزد ومشوقهااز طریق نقش میانجی عدالت اجتماعی (تجارت استان مرکزی )

تایید

علی نوری مطلق

امیر بهمن خلیلی

55

رضوان رودبارانی

حسابداری

تحلیل تاثیر پدیده ی روند آشوب بر شاخص های نسبت پاداش به تغییر پذیری ،نسبت پاداش به نوسان پذیری وبازده تفاضلی

تایید

مجید زنجیردار

مجید داودی نصر

56

زهرا قربانی

حسابداری

تاثیر معاملات برخط (آیلاین )سهام برتاخیر در تعدیل قیمت نسبت به اطلاعات منتشر شده ،توزیع بازده سهام ونوسانات غیر طبیعی بازده

تایید

مجید زنجیردار

مجید داودی نصر

57

مرضیه وفایی

حسابداری

تاثیر تغییر پذیری اقلام تعهدی برسرمایه گذاری ناهمگن ونوسان بازده متعارف ونامتعارف

تایید

مجید زنجیردار

مهدی کریمی تبریزی

58

لیلا عباسی

حسابداری

بررسی تاثیرشدت نظارت ودفعات گزارشگری مالی برروی عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به هزینه های نمایندگی در نظام راهبری شرکتی

تایید

مجید داودی نصر

مجیدزنجیردار

59

حبیبه نوروزی

حسابداری

تاثیرفرهنگ ملی برچسبندگی واینرسی هزینه ها شواهدی از فیزیک مالی در بازار سرمایه ایران

تایید

مجید زنجیردار

علی لعل بار

60

میترااحدی

حسابداری

تاثیرتغییرات سرمایه با فر (حایل )برتغییرات ریسک پر تفوی بانک ها

تایید

مجید زنجیردار

هادی یزدی

61

سعید طاهری

استراتژیک

پیشنهاد الگوی مناسب در انعقاد قراردادهای نفتی بین المللی با استفاده از نظریه بازیها (دانشگاه آزادواحداراک)

تایید

محمد علی کرامتی

محمد احسانی فر

62

طهورابهرامی

داخلی

بررسی تاثیر فشارهای نهادی اجباری ،هنجاری وتقلیدی بربازارگرایی در شرکت ها شهرک صنعتی خیر آباد

تایید

نادره سادات نجفی زاده

پیمان غفاری آشتیانی