سه شنبه 6 خرداد 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تاییدشده در شورای 95/8/24

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

اکبر آقایی

بازار یابی

شناسایی نقش تبلیغات محیطی در نگرش به تبلیغات وتصمیم به خرید

تایید

سید عباس نجفی زاده

پیمان غفاری

2

مجتبی مرادی

منابع انسانی

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت پتروشیمی

تایید

 

علی نوری مطلق

حمید رضا قاسمی

3

حامد نظری

حسابداری

بررسی نقش ابعاد کیفیت خدمات حسابداری وتاثیر آن برعملکرد مالی از دیدگاه مدیران مالی شرکت های صنایع غذای شهر اراک

تایید

علیرضا فرشید پور

احمد سرلک

4

داود اسماعیل بیگی

منابع انسانی

بررسی تاثیر آموزش وارتباطات سازمانی اجتماعی وعملکرد تیم در پست بانک ایران

تایید

مرتضی قاسمی

حمید رضا قاسمی

5

 

آرزو زند کریمی

بازاریابی

بررسی تاثیر مزایای کلیدی ایجاد شده از تمایل با برنامه های تلفن همراه مشهور بررضایت مصرف کننده وقصد خرید

تایید

نادره نجفی زاده

احمد سرلک

6

حسین عسگری نژاد

اجرایی

بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر عملکرد شرکت های شهرک صنعتی اراک

تایید

ایرج نوری

امیربهمن خلیلی

7

عماد امجدی

اجرایی

تاثیر رویکرد سایبرنتیک در کنترل فعالیت های مدیریت تکنولوژی ( مورد مطالعه : پالایشگاه نفت

تایید

محمدصادق حری

محسن سلیمانی

8

فرانک چالاک

اجرایی

بهینه سازی چندگانه براساس رویکرد qfd برای افزایش اثربخشی استراتژی های کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین (مورد مطالعه : شرکت های ساپکو)

تایید

حبیب اله جوانمرد

ایرج نوری

9

محسن بوالحسنی

اجرایی

بررسی رابطه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک رسمی، برنامه ریزی انعطاف پذیر و نوآری با عملکرد کارخانجات صنعتی شهر اراک

تایید

محسن سلیمانی

حسین خدادادی

10

منیر گودرزی

اجرایی

ابعاد و عوامل حاصل از اجرای طرح تحول سلامت در کلینیک کوثر اراک

تایید

حبیب اله جوانمرد

محمدصادق حری

11

مهدی رسولی

اجرایی

بررسی تاثیر رهبری معتبر بر تعامل کاری و رفتار شهروندی سازمانی بواسطه روانشناختی در پالایشگاه امام خمینی شازند

تایید

محمدصادق حری

ایرج نوری

12

ندا رستمی

اجرایی

بررسی تاثیر خدمت گرایی بر رضایت دانشجویان با درنظرگرفتن نقش میانجی عملکرد کارکنان واساتید در دانشگاه آزاد اسلامی خمین

تایید

حبیب اله جوانمرد

ابراهیم گیوکی

13

علیرضا کاظمی

اجرایی

شناسایی ، ارزیابی و مدیریت ریسک واحد تولید و توزیع برق در شرکت پالایش نفت امام خمینی ( ره)

تایید

حبیب اله جوانمرد

فیروزه عطاریان

14

مینا یزدی

اجرایی

بررسی تاثیر واسطه ای اقدامات راهبردی منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد دانش و عملکرد کارکنان شرکت رایمون مدیا

تایید

محمدصادق حری

هادی یزدی

15

اکبر رمضانی

اجرایی

ارزیابی عوامل موثر بر اجرای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

تایید

ایرج نوری

حبیب اله جوانمرد

16

محمدرضا یوسفی

اجرایی

در rdt ,  rbv  و toc   بررسی تئوری های بهبود عملکرد مدیریت پروژه ها در شرکت صنایع لبنی اراک

تایید

عباس شیخان

ایرج نوری

17

هوشنگ حسین محلوجی

اقتصاد

ارزیابی تاثیر شوک های پولی بر قیمت وسطح فعالیت ها در بخش مسکن با استفاده از الگوی favar

تایید

احمد سرلک

غلامعلی حاجی

18

آتنا نورشاهی

داخلی

بررسی تناثیر ویژگی های شخصی (احساس شرمندگی ،جامعه پذیری ،عزت نفس ،عواطف )ورضایت از زندگی برگرایش مصرف کننده به خرید آنی دربین فروشگاه های زنجیره ای شهر اراک

تایید

نادره سادات نجفی زاده

سید عباس نجفی زاده

19

مهدی حبیبی

بازاریابی

تاثیر کیفیت خدمات وعدالت بررضایت وتداوم نیت مشتری از خدمات ارزش افزوده موبایل (تلفن همراه شرکت مخابرات استان مرکزی )

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

سید عباس نجفی زاده

20

محمد رضانجاری

بازاریابی

بررسی تاثیر همدلی وگوش دادن کارکنان برکیفیت رابطه با مشتری در بانک های ملت استان مرکزی

تایید

سید عباس نجفی زاده

مجید غیاثی

21

حمید امینی

بازاریابی

بررسی عوامل موثر برنگرش ونیت مصرف کنندگان برای انتخاب تبلغات پیامکی (کاربران تلفن همراه در شهر اراک )

تایید

حمید رضا غیابی

سید عباس نجفی زاده

22

مریم کشاورز

بازاریابی

شناسایی وساختار دهی عوامل موثر برتوسعه تجارت اجتماعی (شبکه ایستاگرام )

تایید

پیمان غفاری آشتیانی

محمدایزدی خواه

23

عباس ملک محمدی

مالی

بررسی به کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت برتصمیمات مالی مدیران وعملکرد سازمان (اداره کل امور مالیاتی استان قم )

تایید

مجیدداوودی نصر

مجید زنجیردار

24

محمود محمودی

مالی

بررسی تاثیر حمایت دولت بررشد کسب وکارهای کوچک وجوان در شرایط بحران مالی

تایید

سید عباس نجفی زاده

نادره سادات نجفی زاده

25

مریم مهدوی

مالی

بررسی تاثیر عوامل موثربرجذب سرمایه های افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار (تهران )

تایید

هادی یزدی

حمید رضا غیابی

26

نگارصادقی اصفهانی

مالی

بررسی تاثیررضایت کارکنان ،عملکرد آنان ویادگیری سازمانی برعملکرد مالی سازمان در شرکت پتروشیمی اراک

تایید

نادره سادات نجفی زاده

ایرج نوری

27

فاطمه ابراهیمی

مالی

بررسی تاثیرعدم تقارن اطلاعاتی ،هزینه بدهی ومبادلات اعتباری براساس پیش بینی تحلیلگر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

هادی یزدی

علی سبحانی

28

مریم غیاثی کیا

حسابداری

بررسی تاثیر مولفه های اختصاصی گزارش مالی مبتنی بر تکانه سود بر تغییرات بازده

تایید

مجید زنجیردار

محمد ایزدی خواه

29

اکرم نصری

حسابداری

بررسی رابطه بین شدتسرمایه ،حاکمیت شرکتی ،نرخ رشد شرکت و چسبندگی هزینه ضمن تاکید بر نقش تئوری نمایندگی

تایید

محمود کهنسال

حمید رضا غیابی

30

حسین فراهانی

حسابداری

بررسی رابطه بین سهامداران نهادی با دقت پیش بینی سود ، استراتژی تصاحب پرداخت سود و بازده اضافی مطلق

تایید

مهدی کریمی تبریزی

مجید زنجیردار

31

احمد آقا پور احمد چالی

حسابداری

تاثیر حباب قیمتی و تمایلات زیان گریزی سهامداران بر ارزش غیر بنیادی شرکتها

تایید

مجید زنجیردار

هادی یزدی

32

احمد رضا قاسم خانی

حسابداری

تاثیر تامین مالی خارجی ، فشارهای سرمایه بانک و وام های بانکی بر اشتغال بانکها

تایید

مجید زنجیردار

مجید داودی نصر

33

مجتبی لیتانی

حسابداری

تاثیر گرایشهای احساسی سرمایه گذاران و استقراض شرکت بر انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار

تایید

مجید زنجیردار

علی لعل بار

34

احمد عیدی

حسابداری

بررسی سیاست های سرمایه گذاری در شرکتهای خانوادگی با تاکید بر نقش ، حاشیه عملکرد ف فرصت رشد و محدودیت های مالی

تایید

علیرضا فرشید پور

هادی یزدی

35

سید روح اله الحسینی

حسابداری

محاسبه بهای تمام شده خدمات آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی اراک با استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1395

تایید

علی لعل بار

علیرضا فرشید پور

36

حسن فرمهینی فراهانی

مدیریت صنعتی

انتخاب مدلی برای تعیین روابط ریسکهای زنجیره ی تامین در پالایشگاه امام خمینی (ره ) شازند

تایید

محمد صادق حری

ایرج نوری

37

غلامرضا کرمی

مدیریت صنعتی

ارائه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه یکپارچه برای فرایند بهره وری انرژی در شرکت پالایش نفت امام خمینی ( ره ) با استفاده از نظریه مجموعه فازی

تایید

محمد صادق حری

ایرج نوری

38

حسن طالب بیگی

مدیریت صنعتی

تدوین و رتبه بندی استراتژیهای مناسب از پارچوب نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان در شرکت  پالایشگاه امام خمینی (ره ) شازند

تایید

محمد صادق حری

ایرج نوری

39

علی حسنی

مدیریت صنعتی

بررسی و علل تاخیر در برنامه های مهندسی ، تدارکات و ساخت و ساز پروژه های پالایشگاهی

تایید

ایرج نوری

حبیب اله جوانمرد

40

محمد صابر بختیاری زاده

مدیریت صنعتی

بررسی تاثیر تکنولوژی تولید بر عملکرد قابلیت های رقابتی تولید در کارخانه ماشین سازی اراک

تایید

ایرج نوری

محمد صادق حری

41

احمد بیات

مدیریت صنعتی

بررسی تاثیر قابلیت یکپارچه سازی با توجه به طراحی محصول و محیط زیست بر عملکرد تولید در کارخانه واگن پارس اراک

تایید

ایرج نوری

محمد صادق حری

42

عبدالحسین محبوبیان

مدیریت صنعتی

ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره هیبریدی جدید به منظور ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن

تایید

حبیب اله جوانمرد

ایرج نوری

43

افسانه حسین بیگی

مدیریت صنعتی

بکارگیری رویکرد ترکیبی FAT-AHP-topsisبرای انتخاب و رتبه بندی استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات در شرکت واگن پارس            

تایید

ایرج نوری

محمد صادق حری

44

حبیب احتشامی نیا

مدیریت صنعتی

استفاده از دو راه حل ابتکاری برای یکپارچه مشکل برنامه ریزی تولید و توزیع بار در شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو )

تایید

محمد علی کرامتی

محمد صادق حری

45

فاطمه ویس کرمی

مالی

شناسایی عوامل موثربروسودمندی گزارشگری مالی به منظور تصمیم گیری در شهرداری ها

تایید

علی نوری مطلق

ایرج نوری

46

مهدی صالحی نظام ابادی

تحول

بررسی تاثیر عواطف کارکنان بر قصد مقاومت در برابر تغیراز طریق منابع روانی در شهرداری اراک

تایید

مجتبی رفیعی

حمیدرضا قاسمی

47

محمد رضا عبدلی

انسانی

 

بررسیتاثیر نهادینه سازی اخلاقی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی از طریق بهبود کیفیت زندگی کاری

تایید

مرتضی قاسمی

امنه مالمیر

48

هدیه فراهانی

مالی

شناسایی تاثیر سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه استراتژی و نواوری بر عملکرد بانک های دولتی شهر اراک 

تایید

مجید غیاثی

احمد سرلک

49

پگاه اسدی اف

مالی

بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش فعالیت های کار افرینانه بانک های دولتی شهر اراک

تایید

مجید غیاثی

احمد سرلک

50

احمد فراهانی

انسانی

نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش سازمانی پرستاران بیمارستان  امام خمینی (ره)اراک

تایید

مرتضی قاسمی

علی نوری مطلق

51

محمد جواد قربانی

تحول

بررسی تاثیرمدیریت  تعارض بر عملکرد تیمی تعارض تیمی با توجه به نقش میانجی حمایت تیمی

تایید

علی نوری مطلق

ابراهیم جوادی

52

محمند اسماعیل بزرگمهر

انسانی

بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصییتی و عهد سازمانی برروی رفتار شهروندی سازمانی

تایید

علی نوری مطلق

احمد سرلک

53

داود رحیمی

مالی

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و تعهد حرفه ای بر تقلب مالیاتی در بین حسابرسان مالیاتی شرکت های خصوصی در شهر اراک

تایید

احمد سرلک

ابراهیم جوادی

54

محسن نوید کیا

انسانی

بررسی نقش شاخص های سلامت اداری و کاهش سطح تخلفات

تایید

ایرج نوری

علی نوری مطلق

55

میلاد ساوه ای

تحول

بررسی تاثیر ادراک کارکنان از ویژگی های تغیرات سازمانی بر تعارض شغلی و استرس رفتاری از طریق نقش میانجی  عدم اطمینان فکری در بین پرسنل مرکز درمانی  آموزشی امیرکبیر اراک

تایید

رحمت اله جدیدی

حمید رضا قاسمی

56

عرفان خنجری

انسانی

تاثیر بحران مالی بر بهره وری انسانی با توجه به نقش میانجی سلامت سازمانی

تایید

علی نوری مطلق

حمیدرضا قاسمی

57

ابوالفضل اوستی

تحول

شناسایی ورتبه بندی شاخص های سکونت سازمانی از دیدگاه کارکنان نیروگاه حرارتی شازند

تایید

مجتبی رفیعی

پیمان غفاری اشتیانی

58

سید رضا مصطفوی

مالی

پیش بینی سود اوری محصولات پالایشگاهی با استفاده از مدل های سری زمانی و شبکه عصبی

تایید

حمید رضا قاسمی

ایرج نوری

59

رضا حسنی

تحول

بررسی تاثیر عوامل سازمانی و فردی بر پیامد های شغلی

تایید

حبیب اله جوانمرد

امنه مالمیر

60

میثم رمضی

انسانی

شناسایی شاخص های موثر بر رضایت مندی  شهروندان  از خدمات دولت الکترونیکی در پیش خوان دولت شهر اراک         

تایید

علی نوری مطلق

ایرج نوری

61

فاطمه رضایی

مالی

بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده از تامین مالی مسکن از طریق وام مسکن

تایید

مجید غیاثی

حمید رضا قاسمی

62

علی امیری

انسانی

بررسی تاثیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی در جمعیت هلال احمر استان مرکزی

تایید

علی نوری مطلق

حمید رضا قاسمی

63

سارا جوادی مهر

انسانی

بررسی تاثیر رهبری دانش بنیان بر عملکرد نواوری از طریق اقدامات مدیریت دانش

تایید

مجید غیاثی

حمیدرضاقاسمی

64

مهدی واشیان

تحول

بررسی تاثیرمدیریت دانش بر کارافرینی سازمانی با نقش میانجی گری سلامت سازمانی

تایید

علی نوری مطلق 

ایرج نوری

65

معصومه امیری زاده

انسانی

ارزیابی رضایت بیماران از کیفیت خدمات برون سپاری شده در بیمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی اراک با استفاده از مدل سروکوال

تایید

مرتضی قاسمی

حمید رضا قاسمی

66

نفیسه سنجری

انسانی

بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت شش سیگما بر عوامل کلیدی بهره وری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک

تایید

مرتضی قاسمی

حمید رضا قاسمی

67

حمید حسین خانی هزاوه

مالی

بررسی عوامل موثر بر مالیات بر درآمد در شرکتهای تولیدی استان مرکزی

تایید

احمد سرلک

ابراهیم جوادی

68

سعید شکیب نیا

مالی

بررسی تاثیر زیر ساخت حسابداری برعملکرد کسب وکار از طریق سرمایه فکری

تایید

احمد سرلک

پیمان غفاری

69

عاطفه مومنی

مالی

بررسی تاثیر انگیزش ووامنش احساسی بر انواع تجربه توریسم سیاه

تایید

نادره السادات نجفی زاده

سید عباس نجفی زاده

70

داود نراقی

اقتصاد

بررسی مقایسه ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام رشد اقتصادی کشورهای منا

تایید

احمد سرلک

غلامعلی حاجی

71

مختار فیروز بخت

اقتصاد

مکانیزم انتقال پولی و تاثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران

تایید

احمد سرلک

غلامعلی حاجی

72

مرتضی نوری

اقتصاد

بررسی تاثیرگذاری نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام گروه بانک ها و موسسات اعتباری در بورس اوراق بهادر تهران

تایید

احمد سرلک

غلامعلی حاجی

73

حسین ویسی

اقتصاد

بررسی تاثیر متغیرهای کلان بر وام دهی بانک مسکن

تایید

احمد سرلک

غلامعلی حاجی

74

بهزاد فاخری

اقتصاد

بررسی تاثیر کارایی بازار سهام بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران

تایید

احمد سرلک

غلامعلی حاجی

75

قدرت اله سعادتی

منابع انسانی

ترسیم نقشه فازی تعالی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی بارویکرد مدل جایزه کیفت اروپا

تایید

حبیب اله جوانمرد

امنه مالمیر

76

بهنام نصرالهی

اجرایی

بررسی موانع و مشکلات تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان مرکزی

تایید

ایرج نوری

حبیب اله جوانمرد

77

شبنم علی بخشی

اجرایی

بررسی تاثیر ادراک مدیران از تهدیدات محیطی بر استراتژی های نوآوری از طریق نقش تعدیل گر منابع مالی سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی خیرآباد

تایید

امیر بهمن خلیلی

محمد صادق حری

78

محمد سلیمانی

اجرایی

ممیزی اتوماسیون اداری در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

تایید

علیرضا فرشید پور

محمد صادق حری

79

راضیه حبیبی

اجرایی

شناسایی تاثیر گرایش بازاریابی و گرایش استراتژیک بر عملکرد کسب و کار ( مورد مطالعه : شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی)

تایید

وحید رضا مشتاق

محمد صادق حری

80

مجتبی راه نورد

اجرایی

ارزیابی درجه همسویی کارکنان با استراتژیهای سازمان شرکت پتروشیمی

تایید

محسن سلیمانی

محمد صادق حری

81