يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای 95/7/27 

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

سحر سیف الدین

منابع انسانی

بررسی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی از طریق قصد رفتاری الکترونیک در بین کارکنان بیمارستان قدس اراک

تایید

علی نوری مطلق

احمد سرلک

2

 

زهرا انصاری

منابع انسانی

بررسی رابطه مدیریت زمان و میزان فرسودگی شغلی دربین کارکنان بینارستان تامین اجتماعی شهر اراک

تایید

مرتضی قاسمی

حمیدرضا قاسمی

3

ناصر عزیزابادی

منابع انسانی

بررسی تاثیر دو یبک رهبری تحولگرا و تبادلی بر عملکرد از طریق میانچی لشتراک دانش کارکنان

تایید

ایرج نوری

مرتضی قاسمی

4

مجیدرضانوشیروانی

منابع انسانی

بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد تیمی و اثرات حمایت از نواوری و توانمدسازی روان شناختی در این رابطه (بانک توسعه تعاون استان مرکزی )

تایید

مجتبی رفیعی

مجید غیاثی

5

 

محمد تقی ابایی هزاوه

منابع انسانی

بررسی تاثیر اموزشهای اطاق تعاون در افزایش کارامدی و توانمندسازی شرکتهای تعاونی شهر اراکدر سال 94

تایید

مرتضی قاسمی

حمیدرضاقاسمی

6

فاطمه احمدی

تحول

بررسی تاثیر مشارکت منابع انسانی بر کیفیت زندگی کاری کارمنان بخش سلامت (کارکنان بیمارستان امیر المومنین اراک)

تایید

مرتضی قاسمی

ایرج نوری

7

مریم نجف ابادی

منابع انسانی

تاثیر دینداری .استرس ونگرش های شغلی بر رفتار کارکنان (شرکت واگن پارس )

تایید

ایرج نوری

حمیدرضاقاسمی

8

معصومعه کریمی

مالی

بررسی ساختار سرملیه  شرکتها  مالیات بر درامد  انها  در شرکت های تولیدی استان مرکزی

تایید

احمد سرلک

ابراهیم جوادی

9

مهدی مقدسی

منابع انسانی

بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر پیشرفت شغلی (کارکنان اموزش و پروش شهر اراک )

تایید

مصطفی علیمیری

مجتبی رفیعی

10

اختر خسروی

مالی

بررسی سطح سوادمالی خانوادهای اراکی وعوامل مرتبط با ان

تایید

علی شیخی مهرابادی

عباس نجفی زاده

11

علی زند

منابع انسانی

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مزیت رقابتی از طریق یادگیری جمعی و قابلیت جذب (دانشگاه علوم پزشکی اراک)

تایید

مرتضی قاسمی

ایرج نوری

12

ابوالحسن کولیوند سالوکی

منابع انسانی

بررسی تاثیر وظایف مدیریب منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارمنان شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)

تایید

حمیدرضاقاسمی

مجتبی رفیعی

13

علیرضا گلی زاده

مالی

تاثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان بر توانمندسازی نیروی انسانی (بانک سرمایه استان اصفهان)

تایید

علی نوری مطلق

-مجید غیاثی

14

امیدرفیعی

تحول

بررسی رهبری دانش محور با بکارگیری شیوه های مدیریت دانش بر عملکرد نواوری در شرکت توزیع برق استان مرکزی

تایید

مصطفی علیمیری

مجتبی رفیعی

15

پروین قاسمی

مالی

بررسی تاثیر سیستم  مدیریت یکپارچه بر شاخص های بهره وری و ایمنی نیروی انسانی در شرکت اریارسانه تدبیر

تایید

مرتضی قاسمی

رامین زارع

16

احمد کوثری

منابع انسانی

برریب تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری نواوری سازمانی در بخش بانکداری استان مرکزی (بانک ملی استان مرکزی)

تایید

مجتبی رفیعی

ایرج نوری

17

محمدرضا عالی پور ساروقی

مالی

بررسی تاثیر ترکیب منابع انسانی بر عملکرد مالی با نقش میانجی گری و ثبات مدیریت در گمرکات

تایید

علی نوری مطلق

مجید غیاثی

18

محمدرضا شایسته خو

منابع انسانی

بررسی نقش عوامل انگیزشی در توانمندسازی کارمنان کمیته امداد امام خمینی (ره)استان مرکزی در سال 94

تایید

ایرج نوری

حمیدرضاقاسمی

19

محمود نیک بخت

منابع انسانی

بررسی تاثیر حمایت درک شده بر تعهد سازمانی از طریق  یادگیری یکپارچه کاری در گمرک

تایید

علی نوری مطلق

مجید غیاثی

20

هادی رضایی

تحول

بررسی میزان به کارگیری کارت امتیازی متواری bsc و تاثیر ان بر عملکرد سازمانی و فردی در بیمارستان امام (ره)اراک    

تایید

مرتضی قاسمی

ایرج نوری

21

بیتا جعفر یگانه

منابع انسانی

بررسی امکان پذیری تحقیف  مولفه های بیمارستان مگنت وتاثیر ان بر  رضایت شغلی پرستاران شهر اراک

تایید

مرتضی قاسمی

مجید غیاثی

22

جلال غفاری

مالی

بررسی تاثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد در بیمارستان های تامین اجتماعی استان مرکزی

تایید

احمد سرلک

حبیب موسوی

23

حسین فرامانی

منابع انسانی

عوامل موثر بر ارتقاع بهره وری در حوزه مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار در بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی (ره)اراک

تایید

مرتضی قاسمی

حبیب اله جوانمرد

24

محمد فرجی

منابع انسانی

بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر رفتار های نواورانه کارکنان با توجه به نقش تعدیل گر حمایت سازمانی در استانداری استان مرکزی

تایید

مجتبی رفیعی

ایرج نوری

25

مهدی بنده علی نصرآبادباد

تحول

بررسی تاثیر فرهنگ کار-زندگی بر بهره وری کارکنان ا ز طریق نقش میانجی گری دسترسی به برنامه های کار-زندگی در کارکنان فرماندهی انتظامی استان قم

تایید

محمدحسن محبیان عراقفی

مرتضی قاسمی

26

مصطفی کمالیان

تحول

شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت ابعاد یادگیری سازمانی در استانداری مرکزی

تایید

علی نوری مطلق

حمیدرضا قاسمی

27

زهره شاه محمدی

منابع انسانی

شناسایی عوامل زمینه ایموثر برامکان پذیری استقرار مدیریت دانش در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی اراک

تایید

فیرزوه عطاریان

امنه مالمیر

28

لیلا توکلی

مالی

بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر عملکرد شرکت گاز اسنان مرکزی (اجرای هدفمندی یارانه ها)

تایید

حمیدرضا غیابی

علیرضا فرشیدپور

29

سمیرا خداقلی

مالی

بررسی تاثیر استراتژیهای تنوع درآمدها بر بازدهی بانک سینا در استان مرکزی

تایید

حمیدرضا غیابی

مجید غیاثی

30

حسن بختیاری

منابع انسانی

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر هوش فرهنگی کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی

تایید

مصطفی علیمیری

مجید غیاثی

31

اسماعیل عظیمی

مالی

بررسی تاثیر سواد مالی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی بر تصمیم سرمایه گذاری

تایید

غلامعلی حاجی

حمیدرضا قاسمی

32

علی خلجستانی

منابع انسانی

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر پیشرفت شغلی کارکنان شاغل در امور مالیتی استان مرکزی

تایید

مجید غیاثی

مهدی کریمی تبریزی

33

حسین مرادی

منابع اسنانی

شناسایی نقش ابعاد سلامت روانی بر جابکی سازمانی و رضایت شغلی ( مورد مطالعه : اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی)

تایید

مرتضی قاسمی

حمیدرضا قاسمی

34

محمد ابراهیم زبیدی

منابع اسنانی

ببرسی تاثیر سبک های رهبری بررضایت شغلی با توجه به نقش میانجی ادارک سیاست های سازمانی

تایید

ایرج نوری

مجید غیاثی

35

رضا داوریان پور

مالی

بررسی عوامل موثر بر متغیر تقسیم سود در شرکت های عضو بورس اوراق بهادر تهرذان با تاکید بر نرخ موثر مالیاتی

تایید

احمد سرلک

ابراهیم جوادی