يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای95/4/27

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

احسان نعیمی فرد

اجرایی

بررسی تاثیرانعطاف پذیری منابع انسانی بر رفتار نوآورانه در کار با نقش میانجی سرمایه روانشناختی ( مورد مطالعه : شرکت کمباین سازی ایران)

تائید

حسن اکبری

حمیدرضا قاسمی

2

روح اله کامیاب

اجرایی

بررسی تاثیر ویژگی های اجرایی بیمارستان بر مدیریت منابع داوطلبانه ( مطالعه موردی: بیمارستانهای تحت نظر دانشگاه علوم شکی اراک)

تائید

مرتضی قاسمی

ایرج نوری

3

زیبا شهریاری نیا

اجرایی

تاثیر رهبری دانش محور بر عملکرد نوآورنه با نقش میانجی گری شیوه های مدیریت دانش بر کارکنان بانک مسکن

تائید

ایرج نوری

محمدصادق حری

4

حسن اعتصام

اجرایی

بررسی تاثیر استقلال مدیران و کنترل استراتژیک بر سیاست های سازمانی و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک ( مطالعه موردی: شرکت صنایع فولاد اهواز)

تائید

ایرج نوری

حبیب اله جوانمرد

5

سید قدیر موسوی خواه

اجرایی

تاثیر فرآیند های مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی)

تائید

محمدعلی کرامتی

محمدصادق حری

6

سعید روستایی

اجرایی

ارزیابی فعالیتهای مدیریت  hse در پایش سلامت کارکنان شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

تائید

رامین زارع

 

7

فاطمه علیاری

اجرایی

تاثیر رهبری تبادلی و تحولی بر قابلیت نوآوری سامانی ( مطالعه موردی: اداره کل فرودگاه مهرآباد)

تائید

حسن اکبری

محمدصادق حری

8

مجید وحدت پور

اجرایی

رابطه انواع ترس از شکست درونیو بیرونی کارآفرینان با پاسخ های رفتاری به آن ( مطالعه موردی:کارخانجات تئلیدی شهرک صنعتی اشتهارد)

تائید

محمدصادق حری

مصطفی علیمیری

9

محمدرضا اکبرزاده

اجرایی

تاثیر انگیزش شغلی متخصصین مهندسی و تعمیرات (ایران ایر) در سوانح هوایی ناشی از خطاهای انسانی

تائید

حسن فارسیجانی

محمدصادق حری

10

مهدی فتحی

اجرایی

استراتژی های پاسخ گویی به چالش های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تائید

احمد سرلک

محسن سلیمانی            

11

محمدرضا رجبی

اجرایی

تاثیر ساختار ، فرهنگ و جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی مدیریت دانش

تائید

محمدعلی کرامتی

محمدصادق حری

12

سید امیر حسینی مزینانی

اجرایی

بررسی تاثیر قابلیت ارتبااطات یکپارچه بازاریابی بر عملکرد برند سازمان

تائید

حسن فارسیجانی

محمدصادق حری

13

رضا قاسمی مقدم

بازاریابی

بررسی تاثیر عوامل فردی در خلاقیت مدیران (صنایع کوچک ومتوسط شهرستان خرم آباد دراستان لرستان )

تائید

پیمان غفاری آشتیانی

مجید زنجیردار

14

فائزه پور حاتمی

بازاریابی

بررسی تاثیر بازاریابی پنهان مشکوک وآشکار تحت وبلگ بر واکنش مصرف کنندگان جوان (دانشجویان دانشگاهای اراک)

تائید

حبیب اله  جوانمرد

نادره سادات نجفی زاده

15

ثریا زارع

بازاریابی

بررسی تاثیر بازاریابی سبز بررفتار خرید مصرف کننده (شرکت ایوروشه اصفهان )

تائید

پیمان غفاری آشتیانی

مجید زنجیردار

16

سیدمجتبی ضیا بخش

بازاریابی

شناسایی و بررسی عوامل موثر برتمایل مشتریان برای خرید متقاطع بانک بیمه

تائید

پیمان غفاری آشتیانی

مجید زنجیردار

17

محمدرضارحمانی

داخلی

بررسی تاثیر مسولیت اجتماعی برمشتری مداری با نقش میانجی اعتماد کارکنان ،رضایت شغلی (شرکت بیمه ایران در سطح استان خوزستان )

تائید

پیمان غفاری آشتیانی

غلامعلی حاجی

18

مسعود طاهری عراقی

بازاریابی

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند گرایی برارزش برند در بانک ملت شهر اراک

تائید

نادره سادات نجفی زاده

سید غباس نجفی زاده

19

پروین صالحی

مالی

بررسی تاثیر بی قاعدگی تقویمی ایام مذذهبی بر متغیر های عملکردی شرکتها 

تائید

علی لعل بار

محمود کهنسال کفشگری

20

محمد مروجی

مالی

بررسی نقش قابل اعتماد بودن واعتماد در قصد کاربران برای ادامه استفاده از بانکداری اینترنتی (پست بانک استان مرکزی )

تائید

محمود کهنسال کفشگری

علی لعل بار

21

مهدی قاسمی

مالی

ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی استان مرکزی با رویکرد زنجیره خدمت سود ومدل تحلیل پوششی داده ها

تائید

هادی یزدی

مجید زنجیردار

22

محسن چراغی

مدیریت صنعتی

استراتژی چابکی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اراک

تائید

ایرج نوری

مجید غیاثی

23

جهان بخش فرخوند

مدیریت صنعتی

رابطه بین فرهنگ سازمانی و تولید ناب در پارس خودرو

تائید

ایرج نوری

مجید غیاثی

24

خدیجه همت پوری فرخی

تحول

بررسی تاثیر روشهای ارتباط سازمانی بر عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان لرستان

تائید

علی نوری مطلق

حمید رضا قاسمی

25

امید چهانگیری

منابع انسانی

بررسی میزان اعتماد شهروندان به تصمیمات مدیران دولتی

تائید

حمید رضا قاسمی

محمد طاهری روز بیانی

26

پیام قاسم زاده حبیبی

تحول

شناسایی پیامدهای سازمانی از بکارگیری سبک رهبری تحول آفرین در شرکت داروسازی اکسیر

تائید

علی نوری مطلق

سید مهدی طیبی

27

فخرد الدین اسلامی

تحول

بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری نواوری سازمانی در کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی یادگار امام (ره)شهر ری

تائید

علی نوری مطلق

سید مهدی طیبی

28

مصطفی دادوند

تحول

بررسی نقش اثر میانجی تناسب فرد –محیط بر رابطه بین اجتماعی کردن سازمان و رفتارشهروندی سازمان (مورد مطالعه بنیاد مورد مطالعه شهید استان مرکزی )

تائید

مجید غیاثی

احمد سرلک

29

محمد بیات

تحول

بررسی تاثیر بد گمانی کارکنان به دتعبیر سازمانی بر سلامت سازمانی

تائید

محمد طاهری روز بیانی

حمید رضا قاسمی

30

فرشید عبدالهی

تحول

بررسی نقش پذیرش فناوری در استفاده مشتریان از سیستم های الکترونیکی بانکی (بانک ملی استان مرکزی )

تائید

علی نوری مطلق

امیر بهمن خلیلی اشکلکی

31

صادق سهرابیان

انسانی

بررسی تاثیر انعطاف پذیری کارکنان بر فرسودگی شغلی با میانجیگری توانمند سازی روانی (کارکنان دانشگاه ازاد اهواز)

تائید

پیمان غفاری اشتیانی

مجید زنجیر دار

32

محمد مهراسبی

انسانی

تاثیر رفتار کارافرینانه مدیران بر ارزشهای کاری کارکنان –(استانداری استان مرکزی )

تائید

ایرج نوری

 

فیروزه عطاریان

33

 حسین فرشاد

تحول

بررسی تاثیر و اولویت بندی ابعاد فضای اخلاقی برتعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بانکهای دولتی اراک

تائید

محسن سلیمانی

پرستو اسلامی

34

اشرف اقاگلی مرزیچرانی

انسانی

بررسی تاثیر مئیریت عملکرد  بر عملکرد نیروی انسانی در مدیریت حمل ونقل و پایانه های شهرستان اراک

تائید

رضا نجاری

نادره السادات نجفی زاده

35

صالح شریفی

انسانی

بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر انگیزه در کارکنان خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان

تائید

حبیب اله جوانمرد

ایرج نوری

36

مجید کاویان

انسانی

بررسی تاثیرشفافیت نقش بر تعهد شغلی کارکنان گروه شعب بانک سپه استان لرستان

تائید

حبیب اله جوانمرد

احمد سرلک

37

کورش احمدی

مالی

بررسی تاثیر ارزیابی غیر مالی و انگیزه کارکنان به منظور مشارکت در تدوین اهداف  سازمان در بانک ملت استان مرکزی

تائید

غلامعلی حاجی

امیر بهمن خلیلی

38

غلام حسن مسیبی

حسابداری

بررسی رابطه بین ریسک اطلاعاتی ،بازده سهام و نسبت درآمد تعدیلی

تائید

هادی یزدی

علی لعل بار

39

مهدی کمرکی فراهانی

حسابداری

بررسی مقایسه ای عملکرد مالی بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی ذیرفته شده در بورس تهران

تائید

علیرضا فرشیدپور

مهدی کریمی تبریزی

40

علی عبادی

حسابداری

بررسی رابطه بین اخبار سود ،سود مورد انتظار و مجموع بازده سهام با تکیه بر نقش قدرت نظارتی سیاست های افشای اطلاعات

تائید

مجید زنجیردار

علی لعل بار

41

سعید کارخانه

حسابداری

بررسی ارتباط بین عملکرد غیر مالی در بازار محصول و هزینه های سرمایه ای در بازارهای مالی متقارن و نامتقارن

تائید

مجید زنجیردار

حمید رضا غیابی

42

سعیده سلیمانی راد

حسابداری

تاثیر ارزشمندی اطلاعات قیمت سهام بر بهره وری سرمایه گذاری در حوزه نیروی انسانی

تائید

مجید زنجیردار

هادی یزدی

43

هوشنگ بیرانوند

اقتصاد

بررسی تاثیر بکارگیری شبکه عصبی پرسپترون در آزمون ریسک اعتباری بانکها

تائئد

احمد سرلک

غلامعلی حاجی

44

سید حسن موسوی فر

دولتی

تعیین رابطه بین سواد مالی با توجه به نقش تعدیلگر سرمایه اجتماعی

تائید

احمد سرلک

مجید غیاپی

45

هادی اکبری

حسابداری

بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر میزان سرمایه گذاری ،تامین مالی ،وسیاست های نقدی در شرکت ها یپذیرفته شده ذر بورس اوراق بهادار تهران

تائید

حمید رضا غبابی

مجید زنجیر دار