شنبه 4 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای94/11/12

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

مجید نصیری

انسانی

تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان نقش میانجی سرمایه اجتماعی

تائید

ناصر عسگری

مهدی خیر اندیش

2

میثم سلیمانی

انسانی

بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد و نقش ان در شناسایی عملکرد کارکنان دادگستری استان مرکزی

تائید

محمد علی کرامتی

علی نوری مطلق

3

محمد رضا قدیمی

انسانی

ارزیابی تاثیر جبران خدمات (حقوق ومزایا)کارکنان در بهبود کیفیت خدمات در نظام تحول سلامت در مراکز اموزشی –در مانی اراک

تائید

رامین زارع

مجتبی  رفیعی

4

علیرضا مرادیان

انسانی

بررسی رابطه رفتارمراحعان مشکل ساز و قصد تلافی کارکنان ارائه دهنده خدمات در شهر داری اراک

تائید

محمد جواد حضوری

5

منصوره رومیانی

انسانی

بررسی عوامل موثر بر قصد به اشتراک گذاری دانش پرستاران بیمارستان امیر المومنین اراک

تائید

مرتضی قاسمی

علی نوری مطلق

6

رضوان طالبی

انسانی

بررسی نقش خط مشی های عمومی منالع انسانی بر توسعه منابع انسانی در اموزش وپرورش اراک

تائید

سهیل سرمد سعیدی

حمید رضا قاسمی

7

مهدی رحیمی

انسانی

شناسایی و رتبه بندی شاخص های  اندازه گیری سرمایه فکری در شرکتهای تولیدی خودرو (سایپا)

تائید

محسن رسولیان

10

وحید عباسی

انسانی

بررسی رابطه بین توانمندساری و عملکرد شغلی کارمنان دادگستری اراک

تائید

امنه مالمیر

رحمت اله جدیدی

11

مرتضی محمدی

انسانی

بررسی رابطه بین موفقیت سازمان با مسئولیت اجتماعی مبنی بر موازین اسلام در یک جامعه اسلامی (بنیاد مسکن استان مرکزی )

تائید

علی نوری مطلق

مرتضی قاسمی

13

بهمن سلیمی

انسانی

بررسی تاثیر شرایط کاری انعطاف پذیربر تعارض کار-خانواده با در نظر گرفتن جنسیت در بانک قرض الحسنه مهر ایران غرب کشور

تائید

رضا نجاری

مجید زنجیر دار

16

نجمه انعامی

انسانی

بررسی تاثیر شایستگی های مبتنی بر انتظارات و توقعات کاری بهتر از طریق نقش شایستگی های مبتنی بر کار در بین کارکنان فرهنگ اسلامی استان مرکزی

تائید

محمد جواد حضوری

سید مهدی طیبی

17

مهد یه رضایی

انسانی

بررسی تاثیر انگیزش بر تعهد سازمانی در شرکت گاز استان مرکزی

تائید

مجتبی رفیعی

رضا نجاری

18

مرتضی توکلی

انسانی

بررسی عملکرد سازمانی دانشگاه  بر اساس شاخص های مدیریت منابع انسانی با استفاده از تکنیک های فازی در دانشگاه ازاد واحد خمین

تائید

ابراهیم گیوکی

علی لعل بار

19

فریبا فرهادی

انسانی

ارزیابی و اولویت بندی شایستگی های رفتاری در کارکنان دارای جهت گیری کارافرینی در موسسه پروژه اریانا

تائید

ناصر عسگری

مهدی خیر اندیش

20

فتح اله کرمی

انسانی

بررسی تاثیر سهم مسئولیت اجتماعی سازمان ها بر انگیزه کارکنان داخلی در شهرداری درود

تائید

محمد طاهری روز

سید مهدی طیبی

21

فاطمه اتش کار مقدم

انسانی

بررسی عوامل موثر بر ارتقای سلامت نظام اداری در دانشگاه علوم پزشکی اراک

تائید

غلامعلی حاجی

سید مهدی طیبی

22

عباس مصلح ابادی

انسانی

تاثیر سرمایه ااجتماعی و انسانی بر رفتار مشارکتی افراد در بین دانشجویان دانشکاه پرشکی اراک

تائید

مرتضی قاسمی

امنه مالمیر

23

مهدی کمالی

انسانی

بررسی تاثیر عوامل محیطی بر استقرارمدیریت  یکبارچه شهری در اراک

 

علی نوری مطلق

-

24

عباس احمدی

انسانی

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر موفقیت سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده ازتحلیل شبکه

تائید

محمد جواد حضوری

حسین ستوده ارنی

25

محمد رضاحمیدی نژاد

انسانی

بررسی تاثیر ادراک نسبت فضیلت سازمانی بیشتر بر پیامد های  شغلی . در بانک قرض الحسنه مهر ایران  غرب کشور

تائید

رضا نجاری

بهروز بهرامسری

26

حمید عابدینی

انسانی

بررسی نقش اخلاق کاری اسلامی در انگیزش درونی رضایت شغلی .تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات دولتی استان لرستان

تائید

مجتبی رفیعی

-

27

علی رضا بیژنی حمد

انسانی

بررسیرابطه بین نوع رهبری .استرس کاری و رفتار کارکنان در سازمان های دولتی

تائید

مجتبی رفیعی

علی نوری مطلق

28

محمد بغدای

تحول

بررسی تاثیر روش مدیریت مشارکتی بر فرایند تغیر سازمانی در بانک تجارت اراک

تائید

مصطفی علیمیری

سید مهدی طیبی

29

اکرم سادات خوش نیت

انسانی

بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی در نو اوری

تائید

سید مهدی طیبی

 

30

رضا کوهی

انسانی

شناسایی  و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال کارکنان از شرکت پالایبشگاه نفت امام خمینی (ره)بوسیله تحلیل سلسله مرتبی فازی

تایید

ایرج نوری

محمد صادق حری

31

سحر رحیمی

انسانی

بررسی عوامل موثر بر نگرش مدیریت نسبت به برون سپاری در سازمان جهاد کشاورزی

تائید

محسن رسولیان 

حمید رضا قاسمی

32

راضیه پور جعفریان

انسانی

بررسی تاثیر کار شیفتی بر خستگی عاطفی .با توجه به نقش  تعارض بین کار و زندگی (بیمارستان قدس اراک)

تائید

محسن رسولیان 

حمید رضا قاسمی

33

کتایون طاهری

انسانی

بررسی نقش توانمد سازی نیروی انسانی در تحول اداری دستگاه های اجرایی

تائید

سید مهدی طیبی

مصطفی علیمیری

34

حسن قاسم رعیت

انسانی

بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی بر استراتژیهای مدیریت دانش بر اساس دیدگاه بلودگود در دانشگته ازاد الیگودرز

تائید

رضا نجاری

-

35

محمد جمشیدی

انسانی

ارزیابی عملکردشعب دادگستری های استان لرستان به کمک روش تحلیل داده ها با مدل های sbmوsuper sbm

تائید

محسن رسولیان

امنه مالمیر

36

علی شهریسوند

انسانی

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و توانایی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانیاداره کل اموزش فنی و حرفهای لرستان

تائید

محسن رسولیان

امنه مالمیر

37

جمشید خدادادی

انسانی

ارزیابیاثر بخشی نظام اموزشی مدرسه رادیویی در رابطه با معرفی وتولید گیاهان دارویی در استان مرکزی

تائید

رضا نجاری

حمید رضا قاسمی

38

فروتیش عزیزی انسانی

انسانی

شناسایی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری (نیروی انتظامی بانه)

تائید

مجتبی رفیعی

 

39

مریم تاج ابادی

انسانی

بررسی  تاثیر هوش هیجانی معلمان ناحیه یک اراکبر روی اعتماد به همکارانشان در اموزش وپرورش

تایید

علی نوری مطلق

رحمت اله جدیدی

40

محمد فراهانی

تحول

بررسی رابطه بین فعالیت های منابع انسانی با نو اوری سازمانی در بانک مهر اقتصاد اقتصاداستان مرکزی

تائید

محمد رضا بهبهانیان

 

41

محسن امانی

تحول

شناسایی عوامل شکل گیری اقتصاد مقاومتی در حوزه خدمات فرودگاهی

تائید

حمید رضا قاسمی

عباس نجفی زاده

42

امید اکبری بیرگانی

تحول

بررسی رابطه بین خصوصی سازی تغییرات سازمانی وعملکرد سازمانی

تائید

امنه مالمیر

حبیب اله جوانمرد

43

محمد رضا منصوری کیا

انسانی

تاثیر سرملیه فکری بر بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر یادگیری سازمانی (معیار صنعت)

تائید

وحید رضا مشتاق عراقی

ابوالفضل سعیدی فر

44

مهدی میرزایی

تحول

بررسی اثر رهبری توانمندساز بر منابع انسانی در فرمانهدی انتظامی استان مرکزی

تائید

سید مهدی طیبی

حسن زارعی متین

45

سازنا حیاتی مقدم

تحول

بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیران با رضایت شغلی کارکنان (تامین اجتماعی خرم آباد)

تائید

محمد حکاک

محمدصادق حری

46

هاجر محمودی

تحول

بررسی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر اعتماد سازمانی غیر شخصی در آموزش و پرورش اراک

تائید

رضا تقوایی

غلامعلی حاجی

47

سمیه زنگنه

تحول

بررسی تاثیر استقرارنظام پیشنهادها بر ارتقائ عملکرد کارکنان در شرکت گاز ایران

تائید

مجتبی رفیعی

رضا نجاری

48

علی منصوری

تحول

تاثیر رفتار خود شیفتگی مدیران بررفتار های منافقانه در استانداری کرمانشاه

تائید

رضا تقوایی

49

سعید عطیه پور

تحول

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانشی بر توسعه کارافرینی (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی تهران)

تائید

محمدطاهری روزبیانی

سید مهدی طیبی

50

قاسم اسدی

مالی

ارزیابی عملکرد پشتیبانی امور دام استان مرکزی با استفاده از شاخص های عملکرد مبنی برbsc)

تائید

مهدی کریمی تبریزی

سهراب نظری

51

سید جواد سجادی هزاوه

تحول

بررسی تاثیرسرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی کارکنان استانداری استان مرکزی

تائید

سید مهدی طیبی

حسن زارعی متین

52

میثم صادقی

تحول

بررسی نقش رهبری تحول گرابر فرایند تغیر نگرش مدیران سازمان در بانک قرض الحسنه مهر ایران

تائید

محسن سلیمانی

علی نوری مطلق

53

حسن عصمتی

تحول

بررسی تاثیر شاخص های حیاتی موفقیت فناوری اطلاعات cfcsبر چابکی سازی در شهرداری تهران

تائید

کیو مرث سهرابی

احمد سرلک

54

محمد امین جلیل جناقلو

تحول

ایسب شناسی خط مشیدر حوزه صنعت (شرکت ایران خودرو)

تائید

سهیل سرمد سعیدی

مرتضی قاسمی

55

مریم جمالی

تحول

ارائه الگوی ایرانی – اسلامی کنترل و نظارت سازمانی در چهاد دانشگاهی

تائید

مهدی خیر اندیش

علیرضا افشارنژاد

56

فریبا اتش کارمقدم

تحول

بررسی رابطه استاندارد شغلی با رفتار خلاقانه کارکنان و توانمند سازی دولتی در اراک

تایید

غلامعلی حاجی

سید مهدی طیبی

57

اسیه فرج زاده

تحول

بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارمنان از طریق تعهد حرفهای در شرکت بیه رازی

تائید

موسی مجتبایی

مژگان محمدی نائینی

58

عباس گودرزی

تحول

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمانی (حج وزیارت اراک)

تائید

محسن سلیمانی

حسن اکبری

59

سید مجتبی نبی زاده

تحول

بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلاقیت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

تائید

فاطمه عیدی

-

60

مصطفی معماری

تحول

بررسی نقش فرایند ارتباطاتی و عوامل موثر در ایجاد بدبینی نسبت به تغیر در ثبت احوال قم

تائید

محسن رسولیان

-

61

مجید فراهانی

تحول

بررسی تاثیر رهبری تحول افرین بر مسئولیت پذیری اجتماعی دادگستری شهراراک

تائید

رضا نجاری

علیرضا فرشید پور

62

غلامرضا بنی اسدی

تحول

بررسی رابطه استقرار نظام پسشنهادات بر تصمیمات بهینه سازمانی کارکنان و مدیریت بانک مهر اقتصاد استان مرکزی

تائید

علی نوری مطلق

مجتبی رفیعی

63

 

حسین جراحی

تحول

بررسی نقش فرهنگ سازمانی و اجرای عاملهای حیاتی موفقیت بر کاهش خطاهای پزشکی (بیمارستان های تحت پوشش دانشکاه پزشکی اراک)

تائید

مرتضی  قاسمی

رامین زارع

64

منظر طاهری فرد

تحول

بررسی تاثیر درک فضیلت سازمانی بر تعهد عاطفی کارکنان با نقش میانجیگری رفاه عاطفی در کارمنان هلال احمر همدان

تائید

علیرضا عقیقی

-

65

زهرا کندی داینی

تحول

رابطه تیپهای شخصییتیمدیران با اثر بخشی انها در مدارس ابتدایی ناحیه 1 اراک

تائید

مصظفی علیمیری

مجتبی رفیعی

66

محمدصلواتی پور

حسابداری

تاثیر معاملات با اشخاص وابسته و گزارش حسابرس بر حسابداری محافظه کارانه در شرکت های پذیثرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

تائید

محمود کهنسال کفشگری

داریوش مختاری کجوری

67

مهناز شفائی غلامی

حسابداری

بررسی رابطه بین حسابرسی داخلی و نرخ ریسک با توانگری مالی شرکتهای بیمه

تائید

مجید داودی نصر

مصصطفی مبلغی

68

غزاله حیدری

حسابداری

بررسی تاثیر سود باقی مانده بر بهره وری تخصیصی سرمایه گذاری داخلی و ارزش افزوده شرکت

تائید

سید صمد هاشمی

داریوش مختاری

69

محسن آبروشن

حسابداری

بررسی ارتباط بین به تعویق انداختن پرداخت بدهی ها و افشاء داوطلبانه و افزایش در اجاره های پرداختنی با کیفیت گزارشگری مالی

تائید

رضا تهرانی

زهره حاجیها

70

مسعود معینی نیا

حسابداری

بررسی ارتباط دارائی های نامشهود شناسایی شده و افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری

تائید

رضا تهرانی

زهره حاجیها

71

حمید قاسمی

حسابداری

بررسی تاثیر اطلاعات خصوصی بر شوک حباب قیمتی در مراحل مختلف چرخه عمر

تائید

مجید داودی نصر

داریوش مختاری

72

محبوبه اسماعیلی بسحاق

حسابداری

تاثیر عضویت در گروههای تجاری بر عملکرد اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی

تائید

داریوش جاوید

مهدی کریمی تبریزی

73

محبوبه ایبک آبادی

حسابداری

بررسی تاثیر کسری حاصل از اخبار بد بر بازده سهام ضمن تاکید بر قدرت نظارتی سیاست های افشای اطلاعات

تائید

رحمت اله محمدی پور

مجید زنجیردار

74

ایراندخت حبیبی

حسابداری

بررسی رابطه بین میزان محافظه کاری و تاثیر آن بر خطای پیش بینی شده و مدیریت سود قبل از تحریم

تائید

داریوش جاوید

75

محدثه فضلی

حسابداری

تاثیر روش های سنجش کارایی مدیریت بر کیفیت اطلاعات حسابداری

تائید

مجید زنجیردار

محمد ایزدیخواه

76

علی خو شدونی

حسابداری

بررسی تاثیر تنوع سازی در فروش بر فرصتهای رشد و ارزش مازاد شرکتها با تکیه برنقش جذابیت صنعت

تائید

محمد حسن ملکی

شهاب خاقانی

77

ابوالفضل اسمعیلی

حسابداری

بررسی تاثیر کیفیت سود و توان بازپرداخت بدهی بر سودآوری آینده شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر  تهران

تائید

محمود همت فر

علی لعل بار

79

سید محسن کرامت

حسابداری

بررسی تاثیر حق الزحمه عادی حسابرسی ، سپر مالیاتی غیر بدهی و یکنواختی نرخ مالیات

تائید

داریوش جاوید

فرشید خجسته

80

مینو یاراحمدی

حسابداری

بررسی تاثیر ماه مبارک رمضان بر متغیرهای عملکردی شرکتها

تائید

مجید زنجیردار

فرشید خجسته

81

خدیجه ایران زاده

حسابداری

ارزیابی عوامل مالی موثر بر تصمیم گیری برای ارائه گزارش دهی مالیاتی در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

سید صمد هاشمی

ابراهیم جوادی

82

علی بهاری

حسابداری

بررسی رابطه بین قابلیت اطمینان سر قفلی و دارایی های نامشهود با ارزش شرکت

تائید

پروین صدری

منیر مرادی

83

محمود طاهری تودشکچویی

حسابداری

تاثیر تغییرات نرخ ارز ، نرخ بهره و تورم بر قیمت سهام شرکتهای خودرو سازی   پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

علی رنجبرکی

84

رسول ستوده

حسابداری

بررسی رابطه بین عملکرد شرکت بر مبنای دارایی های بانکی ، ریسک و حجم کاری اعضای مستقل هیات مدیره شرکتها

تائید

زهرا امیر حسینی

علی سبحانی

85

عین اله راهزانی

حسابداری

تاثیر پیش بینی جریان نقد و سود بر ارزیابی سرمایه گذاران از اقلام تعهدی حسابداری  در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

حسین فخاری

محمود کهنسال

86

محمد طالاری

حسابداری

تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه اطلاعات

تائید

حسین فخاری

مجید زنجیردار

87

سید کاظم سنجری

حسابداری

بررسی تاثیر سطح محافظه کاری حسابداری شرکت بر افشای داوطلبانه سود با توجه به نقش اعلان  سود  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

محمود همت فر

علی لعل بار

88

سیداحمد میرمحمدی

حسابداری

بررسی تاثیر ثبات سرمایه گذاری نهادی و سهامداران عمده بر میزان افشای اطلاعات ضمن تاکید بر نقش تعداد معاملات بلوکی

تائید

رمضانعلی رویایی

سهراب نظری

89

علی آبادیان

حسابداری

ارزیابی دیدگاه های مختف بر تغییرات حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

محمود کهنسال کفشگری

آذر مسلمی

90

احمد مصلحی فراهانی

حسابداری

بررسی واکنش جریان سرمایه صندوق های سرمایه گذاری نسبت به عملکرد گذشته

تائید

پروین صدری

زهرا امیرحسینی

91

غلامرضا نقدی زمانی

حسابداری

بررسی تاثیر معاملات بلوکی همده بر ارزشمندی اطلاعات و اثرات تمایلی زیان گریزی

تائید

محمود همت فر

92

منا مرادی

حسابداری

بررسی رابطه بین حجم مبنا و برخی متغیرهای اساسی بازار

تائید

حمیدرضا غیابی

محمود کهنسال کفشگری

93

امیر پرویز فرزان

حسابداری

بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه فروش و میزان اعتبار تجاری شرکته ها ضمن تاکید بر تئوری اثباتی حسابداری

تائید

مهدی کریمی تبریزی

علی لعل بار

94

الهه توکلی

حسابداری

بررسی ارتباط بین بازده صندوق و جریان نقدینگی در صندوق های سرمایه گذتری پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادر

تائید

علی لعل بار

مجید زنجیردار

95

مجیدفارسی جانی

حسابداری

بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش ریبسک ناتوانی شرکت در بورس اوراق بهادر تهران

تائید

محمود کهنسال کفشگری

مجید زنجیردار

96

سید حسین میرجمالی مهرآبادی

حسابداری

بررسی رابطه بین معاملات بلوکی عمده و ماهیت مالکیت بر افشای غیر مالی

تائید

محمود کهنسال کفشگری

مجید زنجیردار

97

ابوالفضل نوریان

حسابداری

بررسی رابطه واکنش مدیران به عدم قطعیت بازار با میزان سرمایه گذاری و مدیریت سود توسط اشخاص وابسته در شرکت های عضو گروه های تجاری طی سال های 93-89

تائید

سیده محبوبه جعفری

حمیده ترنج زر

98

فرشته فرهادی

حسابداری

بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه ، پاداش مدیران اجرایی و ارزش شرکت در شرکتای پذیرته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

حمیدرضا شماخی

حمیده ترنج زر

99

فرامرز نوروزی

حسابداری

بررسی تاثیر رفتار گروهی سرمایه گذاران و متغیرهای مالی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

تائید

علی لعل بار

مجید زنجیردار

100

سحر آشوری

حسابداری

بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و هزینه حقوق صاحبان سهام

تائید

محمود کهنسال کفشگری

زهره حاجیها

101

بهزاد اخترمنش

حسابداری

بررسی تاثیر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش بر بازده سهام مورد انتظار و نوسان های سیستماتیک و ویژه بازده

تائید

آذر مسلمی

102

محمد کیشانی فراهانی

حسابداری

بررسی اثر معاملات با اشخاص وابسته به مدیران سطوح تصمیم گیری بر عملکرد  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

رمضانعلی رویایی

بهروز بهرامسری

103

نرگس فراهانی

حسابداری

تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام

تائید

رمضانعلی رویایی

مجید زنجیردار

104

مجتبی میرزائی

حسابداری

بررسی عوامل اثر گذار بر نرخ موثر مالیاتی در شرکتهای تولیدی استان مرکزی

تائید

علیرضا فرشیدپور

ابراهیم جوادی

105

معصومه قیطاسوندی

حسابداری

بررسی رابطه بین اطلاعات نامتقارن ، ساختار سرمایه ومقررات افشای منصفانه شرکتها

تائید

محمود همت فر

مهدی چنگیزی

106

هدی خلف صالح

حسابداری

بررسی تاثیر راهبرد تنوع ، استراتژیهای رهبری هزینه و تمایز محصول بر ارزش واحد تجاری

تائید

مجید داودی نصر

حمید رضا غیابی

107

مهدیه قاسمی

حسابداری

بررسی رابطه بین فروش شرکت و افشای اخبار بد شرکتها در سطوح مختلف از نسبتهای فعالیت

تائید

محمود کهنسال

مجید زنجیردار

108

مهدی میرزائی

حسابداری

بررسی تاثیر ویژگی های مدیریان غیر موظف هیئت مدیره بر میزان حاشیه سود ، بازده دارایی ، وضعیت پرداخت بدهی و نسبت زیان شرکت

تائید

سید صمد هاشمی

109

مهری داودآبادی

حسابداری

مقایسه محتوای نسبی و فزاینده  سود بازیافت وجه نقد

تائید

مجید زنجیردار

محمد ایزدی خواه

110

سمیرا هاشمی

حسابداری

اثر میانجی صادرات بر رابطه نرخ ارز و ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

حسین فخاری

سید پوریا میربزرگی

111

رضا عوید زاده نعیم

حسابداری

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و ویژگی های شرکت در شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تائید

علی لعل بار

هادی یزدی

112

مهدی رستمی

حسابداری

بررسی تاثیر شرایط بازار مالی متقارن و نامتقارن ،بر رابطه بین رفتار هزینه و بازده آتی سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

تائید

رحمت اله محمدی پور

 

113

سعید شکرائیان

حسابداری

بررسی تاثیر ریسک شرکتی و عوامل حاکمیتی بر سطح افشای اطلاعات مدیریت ریسک

تائید

بهزاد پرویزی

114

ابراهیم سلیمانی چهارده

حسابداری

بررسی عملکرد شرکتهای بیمه ای در بورس اوراق بهادار

تایید

داریوش جاوید

محمود همت فر

115

ایمان کمالی

حسابداری

بررسی تاثیر شاخص تمرکز بازار بر رشد سرمایه گذاری و بازده اضافی مطلق در شرکتهای با سرعت تعدیل ساختار سرمایه بالا

تائید

علی لعل بار

علیرضا فرشید پور

116

مسعود یحیایی

حسابداری

بررسی تاثیر نگرش مدیران  بر افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

تایید

علی لعل بار

مجید داودی نصر

117

ساناز پاک گوهر

حسابداری

بررسی تاثیر سرمایه گذاری خطر پذیر بر میزان نقدینگی ، ساختار و عملکرد مالی در صنعت تجهیزات پزشکی

تایید

مجید زنجیردار

محمد ایزدی خواه

118

رضا معین فر

حسابداری

محتوای اطلاعاتی معیارهای ارزیابی عملکرد: معیارهای سنتی حسابداری در مقابل معیارهای مدرن ارزش بنیان

تایید

رضا تهرانی

هادی یزدی

119

امیر اسکندر همایون فر

دولتی

بررسی تاثیر اجزای تصمیم گیری مشارکتی بر بهره وری منابع انسانی در دانشگاه ازاد واحد  بروجرد

تائید

حسن ستوده ارانی

ابراهیم گیوه کی

120

مهرانگیز رستمی پویا 

دولتی

حافظه سازمانی با عملکرد کارکنان کمیته امداد امام استان مرکزی

تایید

علی نوری مطلق

محمد طاهری 

121

مجتبی فتحعلی

دولتی

بررسی  تاثیر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی

تایید

آمنه مالمیر

 

122

مصطفی حیدری

مالی

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه مالی با استفاده از رهافت ardl

تائید

محمد حکاک

123

مریم ایسوند

مالی

تعین ارتباط انگیزه زیره دستان و مشارکت بودجه ای آنها با تعهد به اهداف بودجه ای

تائید

آمنه مالمیر

-

124

الهام رحیمی

مالی

بررسی رابطه شهرت سازمانی با عملکردسازمانی (شرکتهای فعال در پایانه حمل ونقل شهرداری اراک)

تائید

حسین فارسیجانی

محمد حکاک

125

حمید نادری

مالی

عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق در بانک صادرات استان مرکزی

تائید

اذر مسلمی

ابراهیم گیوکی

126

گلرخ اهمه

مالی

بررسی تاثیر بهره بانکی بر میزان تورم در استان خوزستان

تائید

رضا تقوایی

غلامعلی حاجی

127

علی عباسی

مالی

بررسی عوامل مربوط به در امد های پایدار شهرداری اراک واولویت بندی انها

تائید

امیر بهمن خلیلی

128

جواد شکیبا

مالی

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان امور دانشجویان وزارت علوم .تحقیقات وفناوری

تایید

سید مهدی طیبی

علی نوری مطلق

129

احمد حسن خانی

مالی

شناسایی عوامل کلیدی موثر در کاهش مطالبات غیر جاری هنگام تخصیص تسهیلات به  مشتری

تائید

بهروز بهرامسری

علی شیخی مهرابادی

130

ندا دلفانی

مالی

تاثیر سلامت سازمانی بر بهره وری مالی در شعب بانک ملی لرستان

تائید

محمد طاهری

محمود همت فر

131

سعید میر ابادی

انسانی

بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی در بانک مسکن استان مرکزی

تائید

میر محمد حشمتی

-

132

زهرا رجایی

مالی

بررسی تاثیر هدفمند سازس یارانه بر مصرف اب در اراک

تائید

علی شیخی مهرابادی

سید مهدی طیبی

133

محمد کاشی

مالی

مطالعه و بررسی رابطه بین ادراک مشتری و عملکرد مالی در خدمات مالی (بانک تجارت اراک)

تائید

علی ارشدی

علی شیخی مهرابادی

134

فرامرز آمری

مالی

امکان سنجی استقرار و اجرای سیستم بودجه بندی عملیاتی با استفاده از مدل  shahدر اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی

تائید

سهراب نظری

محمد طاهری روز بیانی

135

مریم سلیمانی

مالی

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد مالی(شرکت ملی نفت استان مرکزی)

تائید

علی نوری مطلق

مرتضی قاسمی

136

مریم غریبی

مالی

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات بر خودکارامدی شغلی و تعهد سازمانی

تائید

فاطمه عیدی

نادره سادات نجفی زاده

137

منوچهر یوسفی

مالی

بررسی تاثیر خدمت گرایی بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت شهرداری ورضایت مشتریان در سازمان خدمات موتوری بروجرد

تائید

محمود شهرخی

138

علی نصرالهی

مالی

تعیین ارتباط بین سیستم جدید نرم افزار اطلاعات با کنترل هزینه ها در کمیته امداداما خمینی (ره)

تائید

محمد طاهری روز بیانی

 

139

افشین داودی

مالی

بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی بر بهره وری نیروی انسانی

تائید

محمد حکاک

-

140

لیلا رحیمی

مالی

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی سازمان با میانچب ی 136گری یادگیری سازمانی (اموزش و پرورش استان مرکزی)

تائید

مجیدی غیاثی

حمید رضا قاسمی

141

فرزانه مظفری

مالی

بررسی تاثیرخصوصی سازی شرکتهای دولتی برمیزان سوداوری انها

تائید

بهروز بهرامسری

ایرج نوری

142

 

 

 

 

 

 

143

فهیمه السادات موسوی

مالی

بررسی رابطه بین عوامل اقتصادی (کیفیت و کارایی)با رضایتمندی مشتریا ندر بانک ملی استان مرکزی

تائید

مصطفی علیمیری

حبیب موسوی

144

 

 

 

 

 

 

145

سعید سجادی

مالی

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی در شرکتهای عضو بورس اوراق بها دار تهران

تائید

جواد محمد زاده

146

جلیل صفری

مالی

بررسی رابطه بین سیاست های منابع انسانی و نتایج تغیر در رفتار کارکنان (اداره ثبت اسناد اراک)

تائید

محمد رضا بهبهانیان

شهاب خاقانی

147

محمد رضا حیدری

مالی

بررسی و رتبه بندی تاثیر ویژگی های شغلبر کاهش هزینه های اداری(گروه برنا)

تائید

ناصر عسگری

علی ارشدی

148

لیلا صدیقی فراهانی

مالی

بررسی رابطه بین مسولیت اجتماعی در دادگستری استان مرکزی و عملکرد مالی ان

تائید

مصطفی علیمیری

حبیب موسوی

149

نیما علاسوندی

مالی

بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت

تائید

محمود همت فر

 

150

الهام عسگری

مالی

تاثیر مدیریت عملکرد برنظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی اراک

تائید

حسین خدادادی

عباس شیخان

151

ارین شهبازی

مالی

بررسی تاثیر اعتماد بر تعهد سازمانی از طریق سکوت سازمانی در بانک سپه استان مرکزی

تایید

محمود شهرخی

 

152

امید رجبی سنجدری

مالی

ارزیابی رابطه سرمایه گذاری خصوصی و توسعه مالی در ایران

تایید

علی ارشدی

 

153

رضا مرادی

مالی دولتی

بررسی تاثیر مولفه های ظرفیت یادگیری سازمانی بر سیاست های ارزیابی عملکرد کارکنان اداره راه وشهر سازی بروجرد

تائید

حسن ستوده ارانی

ابراهیم

گیوه کی

154

محمد حسن صالحی

مدیریت صنعتی

مدیریت ریسک های برونسپاری با استفاده از روش تئوری بازی

تائید

محمود شهرخی

-

155

امیر عابدینی

مدیریت صنعتی

مدیریت کیفیت نوآوری : بینشی جدید بر چارچوب اقتضایی ساختاری

تائید

محمود شهرخی

-

156

مریم بیات

مدیریت صنعتی

ارائه روشی جهت ارزیابی و انتخاب فن آوری های استخراج زغال سنگ با استفاده از رویکرد خانه کیفیت

تائید

عباس شیخان

احسان منصوری

157

معین شرفی

مدیریت صنعتی

استفاده از داده کاوی و بهینه سازی فرایند تولید بر اساس الگوریتمهای درخت تصمیم در شرکت پرس ایرانخودرو

تائید

عباس شیخان

عماد روغنیان

158

علیرضا امانی

مدیریت صنعتی

بهینه سازی سود و هزینه با استفاده از سیستم کنترل موجودی چند دوره ای بر اساس واریانس و برنامه ریزی پویا در شرکت آب و فاضلاب شهر اراک

تائید

عادل آذر

محمد صادق حری

159

محمد عطر

مدیریت صنعتی

ادغام مدل کانو با گسترش عملکرد کیفی فازی برای خدمات بهینه به مشتریان در گروه هتل داری

تائید

محمود شهرخی

عادل آذر

160

معین صیدی

مدیریت صنعتی

پیش بینی رشد سهام شرکتهای صنعتی با استفاده از رویکرد داده کاوی

تائید

عادل آذر

-

161

حسین اسدی

مدیریت صنعتی

بکارگیری نگهداری و تعمیر قابلیت اطمینان محور در صنایع فرایندی

تائید

احسان منصوری

-

162

میلاد استاد محمد نظری

مدیریت صنعتی

مکان یابی هاب لجستیک یکپارچه در زنجیره تامین صنایع دریائی ایران

تائید

حبیب اله جوانمرد

-

163

مجتبی امامی

مدیریت صنعتی

استفاده از الگوریتم تولید ستون و روش تجزیه جهت برنامه ریزی تولید و محل استقرار تسهیلات

تائید

عباس شیخان

ایرج نوری

164

اسماعیل اسدی

مدیریت صنعتی

پیش بینی میزان عرضه گندم طی سال های آتی با استفاده از شبکه عصبی GMDH

تائید

عباس شیخان

ایرج نوری

165

ابوالفضل نحوی زاده

مدیریت صنعتی

اولویت بندی مشخصه های تحت عدم قطعیت با روش متغیرهای زبانی چند بخشی

تائید

محمود شهرخی

 

166

ندا جباری

مدیریت صنعتی

بررسی تاثیر مدیریت و برنامه ریزی نیازمندی های  مواد mrpدر بهبود بهره وری تولید

تائید

نیما همتا

عماد روغنیان

167

سید محمد سجادی

مدیریت صنعتی

پیش بینی تولید سیمان با استفاده از رویکرد شبکه عصبی ، arimaو مدل سری های زمانی ma ( سیمان اهواز )

تائید

ایرج نوری

عادل آذر

168

حسن غلامی ده نمکی

مدیریت صنعتی

شناسایی و ساختاردهی توانمند سازهای زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دلفی ومدلسازی ساختاری تفسیری

تائید

محمود شهرخی

محمد صادق حری

169

فاطمه حیدری

مدیریت صنعتی

بررسی رابطه مدیریت استعداد ، منتورینگ با توسعه منابع انسانی

تائید

نیما همتا

محسن همتی چگینی

170

محبوبه زهراکار

مدیریت صنعتی

تحلیل عملکرد اجرای برنامه ریزی تولید با رویکرد تولید بهنگام در بخش صنعت

تائید

نیما همتا

ایرج نوری

171

مهدی محمودی

مدیریت صنعتی

شناسایی الگوهای مربوط به ایمنی در صنایع پالایشگاهی با استفاده از قوانین تجمعی داده کاوی

تائید

عادل آذر

محمد صادق حری

172

سپهر کلانتری

مدیریت صنعتی

عارضه یابی علل تاخیرات در اتمام پروژه های انبوه سازی ساخت در شهر اراک

تائید

عباس کرامتی

173

فرهاد فراهانی

مدیریت صنعتی

 

پیش بینی شرایط تعمیراتی سیستم پایپینگ با استفاده از شبکه عصبی فازی در پالایشگاه امام خمینی شازند

تایید

حبیب اله جوانمرد

محمد صادق حری

174

مجتبی قناتی

مدیریت صنعتی

ارائه روشی جهت بهبود کیفیت محصول با استفاده از داده کاوی تصویری

تائید

عادل آذر

محمد صادق حری