شنبه 4 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

 

 

ضمن آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان گرامی

با توجه به دستور ریاست محترم دانشگاه

لطفاً در برگزاری جلسات دفاعیه از پایان نامه ها از هرگونه پذیرایی و تشریفات غیر متعارف خودداری فرمایید