شنبه 4 بهمن 1399
 انتخاب وب سایت

 

لیست کتابهای منشر شده در دانشکده مدیریت

ردیف

عنوان کتاب

نام نویسنده

زبان

1

اقتصاد کار

احمد سرلک

فارسی

2

پول ، ارز و بانکداری

احمد سرلک فارسی

3

مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران

بهروز بهرامسری

فارسی

4

English for management

نادره السادات نجفی زاده

لاتین

5

اصول و مبانی بودجه­ریزی دولتی

بهروز بهرامسری

فارسی

6

اقتصاد کلان 1

مریم شریف نژاد

فارسی

7

سیستم اطلاعات مدیریت

حبیب­اله جوانمرد

فارسی

8

اقتصاد کلان

غلامعلی حاجی

فارسی

9

پژوهش عملیاتی 2و 3

محسن سلیمانی

فارسی

10

تحقیق در عملیات

محمد صادق حری

فارسی

11

کلیات و اصول بیمه های بازرگانی

بهروز بهرامسری

فارسی

12

بهداشت کار و حفاظت صنعتی

رامین زارع

فارسی

13

حسابداری بهای تمام شده 2

فرهاد جابر زاده – علی سبحانی

فارسی

14

درآمدی بر بانکداری و اقتصاد اسلامی

فرشاد مطلبی

فارسی

15

مبانی بازاریابی

پیمان غفاری

فارسی

16

برنامه­ریزی و کنترل موجودی

حبیب­اله جوانمرد- حسین محمدی- فواد فردوسی

فارسی

17

حسابداری و حسابرسی دولتی

علی لعل بار، علیرضا فرشیدپور، طیبه مبارک آبادی

فارسی

18

پژوهش عملیاتی «شبیه‌سازی، برنامه‌ریزی پویا، برنامه‌ریزی هدف، برنامه غیرخطی و اجرا

محمدعلی کرامتی

فارسی

19

مدیریت سازمان­های پیچیده: دیدگاه استراتژیک

حمیدرضا قاسمی

فارسی

20

اصول علم اقتصاد ۱

منیر مرادی

فارسی

21

حسابداری میانه (۱)

علی لعل بار

فارسی

22

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

محسن سلیمانی

فارسی

23

رفتار سازمانی

نادره السادات نجفی زاده

فارسی

 

 

نمونه جلد کتابهای منتشره اساتید دانشکده مدیریت