يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

بسمه تعالی

پروپوزالهای تایید شده در شورای 94/8/25

ردیف

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

رشته

موضوع

نظر شورا

راهنما

مشاور

1

ابوالفضل بهمنش

بازرگانی داخلی

بررسی رابطه بین معیار گزینش تامین کنندگان واقدامات ایمنی تامین کنندگان (شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند)

تایید

پیمان غفاری

مجید زنجیردار

2

ایرج طولابی

بازرگانی بازاریابی

عوامل موثر برتبلیغات شفاهی مثبت در خدمات اینترنت پر سرعت ( ADSL) مخابرات شهرستان خرم آباد

تایید

علی میر

سید عباس نجفی زاده

3

پوریا خلجی

بازرگانی داخلی

تعیین رابطه بین یکپارچگی زنجیره تامین با عملکردشرکت (شرکت پالایش گاز ایلام )

تایید

وحید رضا مشتاق

نادره سادات    نجفی زاده

4

پیام مخلص آبادی

بازرگانی بازاریابی

بررسی تاثیرمدیریت ارتباط بامشتری برکسب مزیت رقابتی (مجموعه هتل های شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی)

تایید

سعید عبدالمنافی

وحید رضا مشتاق عراقی

5

جواد واعظی پور

بازرگانی بازاریابی

بررسی اثر فرایند شش سیگمابرپرداخت خسارت در بیمه درمان تکمیلی

تایید

سهراب نظری

مرتضی قاسمی

6

علی اصغر مالک آبادی

بازرگانی داخلی

بررسی عوامل موثر بر واکنش های احساسی کارکنان در صنعت بانکداری

تایید

حسن اکبری

داریوش مختاری

7

فاطمه  بنده علی

بازرگانی داخلی

بررسی تاثیرتنش وجنسیت برخریدوسواسی (اجباری )درمیان نوجوانان

تایید

نادره  سادات  انجفی زاده

پیمان غفاری

8

محسن غنی نژاد

بازرگانی داخلی

بررسی تاثیر تبلیغات آنلاین برنگرش نسبت به محصولات (سامسونگ در اراک سال 94-93)

تایید

وحید رضا مشتاق

پیمان غفاری

9

محمد جعفری فشارکی

بازرگانی بازاریابی

شناسایی وبررسی موانع موجود بر عملکرد صادراتی بنگاههای کوچک ومتوسط (خوشه سنگ اصفهان )

تایید

مرتضی راعی دهقی

پیمان غفاری

10

مسعود صداقت

بازرگانی داخلی

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تسهیم دانش واثر بخشی سازمانی (اداره امور مالیاتی شهرستان اهواز)

تایید

پیمان غفاری

غلامعلی حاجی

11

مهدی انصاری

بازرگانی داخلی

بررسی تاثیر رضایت از ابعاد قیمت بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری

تایید

نادره سادات  نجفی زاده

احمد سرلک

12

میثم رفیعی

بازرگانی بازاریابی

بررسی تاثیرتبلیغات برفروش بیمه های عمربا استفاه از مدل آیدا(بیمه ایران دراراک)

تایید

سهراب نظری

مرتضی قاسمی

13

ناصرجوادی زاده

بازرگانی بازاریابی

بررسی تاثیرگرایش کار آفرینانه بانک بر سیستم های کنترل استراتژیک (بانک های شهر اراک)

تایید

سید عباس نجفی زاده

نادره سادات   نجفی زاده

14

یوسف امیرآبادی

بازرگانی بازاریابی

بررسی تاثیر همسویی استراتژی های بازاریابی در زنجیره تامین به منظور ارتقاء عملکرد (تولید کنندگان فرش برخوردار از سابقه صادرات )

تایید

نادره سادات 

نجفی زاده

محمد ایزدی خواه

15

ابوالفضل صالحی  مرزیجرانی

بازرگانی مالی

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعات وساختار سرمایه ونقش قوانین افشای عادلانه در این ارتباط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

رضا آقاخانی

احمد سرلک

16

احمد نعیمی

بازرگانی مالی

بررسی ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی ،هزینه خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرس وتصمیم برگزارش حسابرسی

تایید

محمود کهنسال

مجید زنجیردار

17

سمانه حبیبی

بازرگانی مالی

بررسی دقت وصحت مدل  Z-score برای ارزیابی سلامت مالی بانک ها وموسسات مالی

تایید

احمد سرلک

داریوش مختاری

18

حمید مصلحی

بازرگانی مالی

بررسی تاثیر عوامل درونی وبیرونی بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان خدمات دولت )برمیزان رشد درآمد وسود آوری پست بانک با استفاده از مدل زنجیره خدمت – سود(پست بانک شهر اراک)

تایید

محمد حسن محبییان

صابر جلیلی

19

منصوره بسحاق

بازرگانی مالی

بررسی تاثیر سرمایه دولتی انسانی بر عملکرد مالی در شرکت های قطب صنعتی اراک

تایید

سید عباس نجفی زاده

داریوش مختاری

20

میثم حیدری

بازرگانی مالی

مطالعه تاثیربکارگیری حسابداری مدیریت برعملکردمالی و عملکردسازمانی (دانشگاه تفرش )

تایید

وحید رضا مشتاق

حسن صابری

21

ابراهیم کروندی

دولتی -مالی

عوامل موثر بر استفاده از اینترنت بانک (بانک ملی)

تایید

 ناصر عسگری

محمد جواد حضوری

22

ابوالفضل غفوری فرد

دولتی -مالی

ارائه چار چوبی جهت اجرای سطوح مدیریت ریسک در صنعت بانکداری

تایید

ناصر عسگری

محمد جواد حضوری

23

سیده مریم عبدالهی

دولتی -مالی

بررسی عوامل موثر بر غدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک مسکن

تایید

هوشنک نظر پوری

علی  شیخی مهرآبادی

24

رضا رضایی

دولتی -مالی

بررسی رابطه بین ریسک و تصمیم گیری مدیران امور مالی در علوم پزشکی اراک

تایید

علیرضا فرشید پور

حمید رضا قاسمی

25

سپیده اسکندری

دولتی -مالی

بعین تاثیراجرای برنامه استراتژیک در کسب مزیت های رقابتی کاهش هزینه .تمایز و تمرکز

تایید

اکبری حسن

محمد جواد حضوری

26

هدایت میر

دولتی -مالی

بررسی رابطه حسابداری منبع دولتی انسانی با عملکرد کارکنان اداره کل منابع طبیعی لرستان

تایید

نجم الدین موسوی

غلامعلی  حاجی

27

زهرا ایزدی

دولتی -مالی

بررسی تاثیر رهبری خدمت گذار بر تعهد سازمانی از طریق مشارکت در بودجه بندی(علوم پزشکی استان مرکزی)

تایید

مطلبی فرشاد

 مهدی طیبی

28

صدف نقش جواهری

دولتی -مالی

بررسی رابطه بین رضایت کارکنان .رضایت مشتریان با عملکرد مالی شهداری اراک

تایید

نادره سادات  نجفی زاده

غلامعلی  حاجی

29

زینب سادات خوش تینت

دولتی -مالی

بررسی اثر بخشی حسابرسی داخلی در شرکت پترو شیمی

تایید

علی  لعل بار

 محمود کهنسال

30

محمد عزیز ابادی فراهانی

دولتی -مالی

تعین و شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد مالی در مدل سازمان

تایید

احمد سرلک

حسین خدادادی

31

نادر علوی

دولتی -مالی

بررسی تاثیر عملکرد مدیریت نیروی دولتی انسانی بر عملکرد مالی 0بانک ملت شوشتر)

تایید

 علی ارشدی

حبیب موسوی

32

فاطمه مختاری

دولتی -مالی

بررسی عوامل موثر بر موفقیت شعب بانک در تجمیع منابع مالی(بانک کشاورزی اراک)

تایید

احمد  سرلک

وحید رضا مشتاق

33

امیر حسام معین الساداتی

دولتی -مالی

اسیب شناسی و رتبه بندی شاخص های بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل سه شاخکی اهر نجانی درکمیته امدادامام(ره )استان مرکزی

تایید

حمید رضا قاسمی

فیروزه عطاریان

34

محمد زارعی

دولتی -مالی

بررسی مقایسهای نقش سیستم بانکی وبازارسهام بر رشداقتصادی ایران

تایید

 علی ارشدی

مجید  زنجیر دار

35

محمد رضا عمید

دولتی -مالی

ظرفیت جذب .نواوری و عملکرد مالی در اداره کل تعاون .کار و ورفاه اجتماعی استان مرکزی

تایید

رضا  آقاخانی

علیرضا فرشید پور

36

حامد حامدی

دولتی انسانی

بررسی عوامل و موانع اجرایی نظام جانشین پروریمتناسب در شرکت پالایش نفت شازند

تایید

حمید رضا قاسمی

 مهدی خیر اندیش

37

داریوش فعلی ملایری

تحول

بررسی نقش ساختار سازمانی در فرایند نو اوری کارکنان در شرکت پالایش نفت شازند

تایید

حمید رضا قاسمی

 مهدی خیر اندیش

38

حسن معراجی

دولتی تحول

بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش کارکنان در استانداری استان مرکزی

تایید

علی  نوری مطلق

حمید رضا قاسمی

39

ایمان بالا نژاد

دولتی تحول

شناسایی و رتبه بندی  موانع توسعه رشته دو میدانی در استان مرکزی و ارائه راهکار بر اسا س فرایند تحلیل شبکه ایanp

تایید

 اشرف شاه منصوری

فیروزه عطاریان

40

سعید رحمتی

دولتی انسانی

بررسی رابطه بین اصول تفویض اختیار موثر و عملکرد شغلی کارکنان در استانداری لرستان

تایید

حسین مهرداد

محمد  طاهری روز بهانی

41

صادق یوسفی صدر

دولتی تحول

بررسی نقش مدیریت تنوع در منابع دولتی انسانی بر عملکرد سازمان اموزش وپرورش لرستان

تایید

نجم الدین موسوی

حمید رضا قاسمی

42

میلاد بهزادی

 

دولتی انسانی

بررسی نقش میانجی تعادل کار و زندگی در رابطه با مداخله گری های سازمانی و رفتار شهرمندی سازمانی (بانک ملت استان مرکزی )

تایید

حمید رضا قاسمی

فیروزه عطاریان

43

فریده منصوری نژاد

دولتی انسانی

تاثیر مولفه های تعالی سازمانی بر کیفیت خدمات واحد های سازمانی در دانشگاه پزشگی اصفهان

تایید

حسین ستوده

حبیب اله جوانمرد

44

مجتبی نجفی

دولتی انسانی

بررسی تاثیر رهبری تخول گرا بر خلاقیت کارکنان از طریق متغیر مداخله گر خودکار امدی خلاقانه در شهر داری اراک

تایید

علیرضا فرشید پور

حمید رضافاسمی

45

فاطمه سادات صالحی

دولتی انسانی

بررسی عملکرذ های فردی و سرمایه اجتماغی بر قصد تسهیم دانش ضمنی و اشکار کار کنان در سازمان تامین اجتماعی اهواز

تایید

حبیب اله جوانمرد

ایرج نوری

46

فاطمه جزایری مقددسی

دولتی انسانی

بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر بهره وری نیروی دولتی انسانی در سازمان بهداری و بهداشت مناطق نفت خیز جنوب

تایید

امیر نژاد

 البرز قیطانی

47

عباس مولوی

دولتی تحول

بررسی تاثیر سیستم مدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادات)بر عملکرد کارکنان معاوونت توسعه دانشگاه پزشکی همدان

تایید

محمد  طاهری روز بهانی

مژگان محمدی نائینی

48

سعید امیری

دولتی تحول

بررسی میزان امادگی سازمانی در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در کارخانه آلمینیوم سازی اراک

تایید

علی نوری مطلق

حمید رضا قاسمی

49

داود محمودی

دولتی انسانی

بررسی تاثیر رفتار مشتریان مشکل آفرین بررابطه کارمند –مشتری در بانک صادرات مرکزی اراک

تایید

علی   نوری مطلق

 مصطفی علیمیری

50

سعید حلت ابادی

دولتی تحول

بررسی نقش رهبری دولتی تحول  گرا وتامل گرا در فرایند تغیر نگرش مدیران سازمان در شرکت توزیع برق استان مرکزی

تایید

مجتبی  رفیعی

احمد سرلک

51

مینا کیانی پور

دولتی تحول

تاثیر رفاه سازمانی بر تعهد کاری معلمان پایه ابتدایی اراک

تایید

سید عباس نجفی زاده

نادره سادات  نجفی زاده

52

سید مهدی عظیمی دوبخشری

دولتی انسانی

بررسی تاثیر قابلیت یادگیری کارکنان بر سطح تعالی سازمانی (شرکت پا ریج اسانس کاشان )

تایید

رضا نجاری

حسین  ستوده

53

حسین اسماعیل زاده

دولتی انسانی

بررسی عوامل موثر در بروز انواع تخلفا ت اداری در اداره کل دامپزشکی  لرستان

تایید

هوشنگ نظر پوری

حمید رضا قاسمی

54

علیرضا منصوری

دولتی تحول

عوامل موثر برکارایی  کارکنان بانک ملی ایران از ذیدگاه کارکنان

تایید

ابراهیم   گیوکی

زهره  عنبری

55

سعید کردانی

دولتی انسانی

بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران در بیمه ایران

تایید

 موسی مجتبایی

عزت اله کیانی

56

امیر سلیمانی

دولتی انسانی

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تصمیم گیری مشارکتی در سازمان از بعد مدیریت سازمان

تایید

 موسی مجتبایی

عزت اله کیانی

57

عبدالکریم دریس

دولتی انسانی

بررسی تاثیر دولت الکترونیک بر دولتی تحول  اداری سازمانهای دولتی (شرکت نفت جنوب)

تایید

موسی مجتبایی

عزت اله کیانی

58

فاطمه جافر

دولتی انسانی

بررسی تاثیر رهبری تخول گرا بر حمایت رهبر بر خلاقیت کارکنان اداره حمل و نقل واخد اراک

تایید

فرشاد   مطلبی

مجید غیاثی

59

مهدی رحیمیان

دولتی انسانی

بررسی تاثیر اموزهای قرانی و دینی بر رعایت عدالت اداری با رویکرد خدمتگزاری وتکریم ارباب رجوع در نیروی انتظامی استان مرکزی

تایید

حمید رضا قاسمی

علی   سبحانی

60

علی شمسی

دولتی انسانی

بررسی تاثیر توانمند سازی و روانشناختی  بر انتظار رات کارکنان از سازمان در اتحادیه ها و اتاق های تعاون با توجه به وظایف انها

تایید

مهدی طیبی

حبیب  موسوی

61

زینت ترابی

دولتی انسانی

نقش مدیریت دانش در هوش سازمانی در شرکت توزیع برق استان مرکزی

تایید

 مهدی خیر اندیش

 علیرضا افشار زاده

62

محمد حسن هدایتی

دولتی انسانی

بررسی تاثیر فرهنگ نواوری وایجاد چابکی سازمانی در بیمه ایران استان اصفهان

تایید

محسن سلیمانی

حمید رضا قاسمی

63

نکیسا نصیر

دولتی انسانی

بررسی نقش مدیریت دانش در ارتقاء بهره وری سازمان در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

تایید

ایرج  نوری

احمد سرلک

64

تورج امینی

اجرایی

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد توسعه محصول جدید با توجه به نقش واسطه ای قابلیت یادگیری سازمانی در ماشین سازی اراک

تایید

امیر بهمن خلیلی

رحمت اله جدیدی

65

سارا مشرفی

اجرایی

بررسی تاثیر استاندارد سازی شغل بر رفتارهای خدماتی جامعه پسند  و ادراک از کیفیت خدمات مشتری (مورد مطالعه : بانک ملت)

تایید

محمدصادق حری

ایرج نوری

66

محمدحسین مجتهدی

اجرایی

استفاده از رویکرد swot, fqfd در تعیین و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی استراتژی ها در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تایید

احمدرضا قاسمی

امیر بهمن خلیلی

68

محمدرضا ناصحی پور

اجرایی

سنجش تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد و نوآوری شرکت ماشین سازی اراک

تایید

ایرج نوری

محمدصادق حری

69

نوید نعیمی

اجرایی

ارزیابی عملکردهای مالی و تولید با استفاده از توسعه شاخص های زنجیره تامین پاسخگو(مطالعه موردی دوشرکت تامین کننده چراغ های جلو و عقب خودروهای پژو)

تایید

سیدمحمدسیدحسینی

محمد احسانی فر

70

محمد یساولی

اجرایی

بررسی تاثیر عوامل کیفی بر احساس مشتری و وفاداری نسبت به برند رستوران های لوکس شهر تهران

تایید

محمدصادق حری

مجید غیاثی

71

ابوالفضل شمس الهی

اجرایی

بررسی تاثیر چابکی سازمان بر بازارگرایی ( مطالعه موردی: بانک ملت استان مرکزی)

تایید

حسین خدادادی

ایرج نوری

72

مهران کردانی زاده

اجرایی

بررسی تاثیر بسته بندی محصول بر رفتار مصرف کننده در چرخه عمر محصول (مطلعه موردی محصولات لبنی دامداران)

تایید

محمدصادق حری

مجید غیاثی

73

پگاه بارانی

اجرایی

برسی تاثیر النتظار عملکرد بر استفاده از معماری سازمانی با نقش میانجی آموزش ( مطالعه موردی: کارکنان شرکت های ساختمانی شهر تهران)

تایید

محمد صادق حری

غلامعلی حاجی

74

عبدالعظیم ظاهرطحان

اجرایی

نقش فناوری اطلاعات در در توانمندسازی منابع دولتی انسانی شرکت مخابرات خوزستان

تایید

حسن اسماعیل پور

عماد  روغنیان

74

متین شاه کرمی

اجرایی

بررسی وضعیت تکامل سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS)  در کلینیک امام رضا (ع) شهرستان اراک

تایید

حبیب اله جوانمرد

محمد صادق حری

75

محسن اسکندری

اجرایی

نقش برنامه ریزی استراتژیک در سیستم های مدیریت تعالی در ماشین سازی اراک

تایید

مرتضی قاسمی

امیربهمن خلیلی

76

محمد جلالوندی

اجرایی

شناسایی و اولویت بندی و بررسی مدیریت ریسک در پروژه های پالایشگاهی ( مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت اما خمینی شازند)

تایید

محمد صادق حری

حبیب اله جوانمرد

77

مرتضی غبیشاوی

اجرایی

ارزیابی تاثیر بکارگیری متد یادگیری ترکیبی بر ارتقا عملکرد سازمانی در سازمانهای ایرانی ( مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی مارون)

تایید

احمدرضا قاسمی

امیربهمن خلیلی

78

محمد مرادی

اجرایی

جانشین پروری برای مشاغل کلیدیی در شرکت توزیع برق استان مرکزی

تایید

محمد صادق حری

حبیب اله جوانمرد

79

ناهید براتی

اقتصاد

بررسی اثر روش تامین مالی بر سوددهی بنگاه های اقتصادی در ایران طی سالهای 82-92

تایید

احمد سرلک

غلامعلی حاجی

80

مهدی جیریایی شراهی

اقتصاد

اثر تسهیلات سرمایه گذاری بانک کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی ایران

تایید

سید عباس نجفی زاده

احمدسرلک

81

حسن فتوحی

اقتصاد

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

تایید

محمدحسن فطرس

سید عباس نجفی زاده

82

نسرین رستمی

اقتصاد

دکتری

بررسی اثرات نامتقارن توسعه بخش بانکداری و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی در ایران، کاربردی از مدل های ARCHو GARCHوVAR

تایید

 سید عباس نجفی زاده – احمد سرلک

اسماعیل صفرزاده

83

فاطمه محقق زاده

اقتصاد دکتری

تاثیر بیمه بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه

تایید

سید عباس نجفی زاده- شمس اله شیرین بخش

علیرضا دقیقی اصل

84

عقیل برزگر

حسابداری

بررسی تاثیر دارایی های نقدی و غیر نقدی بر بازده دارایی و بازده اضافی مطلق شرکت

تایید

علی  لعل بار

علیرضا فرشیدپور

85

مجید بنی تمیمی

حسابداری

بررسی تاثیر عضویت در گروههای تجاری بر حجم ، قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

مجید داودی نصر

مجید زنجیردار

86

داود فلاح

حسابداری

بررسی تاثیر تعدیلات سنواتی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

مجید داودی نصر

علی سبحانی

87

غلامرضا رجبی

حسابداری

تاثیر فعالیتهای خارج از ترازنامه بر ریسک بانک های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

مجید داودی نصر

هادی یزدی

88

حمید رضا پوریان

حسابداری

بررسی تاثیر ریسک ذاتی و اختیاری اطلاعات بر پایداری و ارتباط ارزشی سود  در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

مجید داودی نصر

هادی یزدی

89

پوریا عزیزی

حسابداری

بررسی تاثیر افشای داوطلبانه ریسک در گزارش سالانه برای سرمایه گذاران در پیش بینی بازده آینده و نوسانات قیمت

تایید

مهدی کریمی تبریزی

علی سبحانی

90

پریسا خیام باشی

حسابداری

نقش ارتباط بین مالکیت خانوادگی و عملکرد با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی

تایید

مجید زنجیردار

احمد سرلک

91

خاطره شمسی

حسابداری

بررسی تاثیر مشوقهاو انگیزههای مالیاتی در افزایش سرمایه گذاری در ایران

تایید

مهدی کریمی تبریزی

مریم شریف نژاد

92

منا سادات آل محمد

حسابداری

تحلیل محتوای مقالات مجلات علمی – پژوهشی حسابداری و مالی منتشره بین سالهای 1388-1393

تایید

مجید زنجیردار

سهراب نظری

93

رضا جباری

حسابداری

بررسی تاثیر مدیریت ریسک در عملکردو کاهش هزینه نهایی ریسک در بانکها و موسسات مالی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

محمود کهنسال

غلامعلی حاجی

94

امیر آدینه

حسابداری

بررسی تاثیر واکنش قیمت سهام نسبت به تغییرات ارزش نام تجاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

بهروز بهرامسری

احمد سرلک

95

محمد رضا شیرازی

حسابداری

بررسی و رتبه بندی دلایل اختلاف میان مالیات ابرازی شرکتهای تولیدی و مالیات تشخیصی توسط اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی

تایید

احمد سرلک

داریوش مختاری

96

محمد گلستانی عراقی

حسابداری

پیامدهای اقتصادی تاثیر سود سرمایه ای کردن اجاره بر جریان های نقدی آتی و بازده سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

علی لعل بار

احمد سرلک

97

الهه میرزاخانی

حسابداری

ارزیابی تفاوت بین معیارهای کیفیت سود اطلاعات در شرکتهای دارای تعدیل در اظهار نظر حسابرسی ،و شرکت های فاقد این خصوصیت

تایید

مجید زنجیردار

داود خدادادی

98

علی اکبر ادیب زاده

حسابداری

بررسی تاثیر نقش محافظه کاری حسابداری و به موقع بودن عایدات برای اخبار خوب در سوگیری پیش بینی مدیریت  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

هادی یزدی

علیرضا فرشیدپور

99

میثم اسمعیلی

حسابداری

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری جریان نقدی عملیاتی تبات درآمد وسود آوری آینده

تایید

هادی یزدی

داریوش مختاری

100

بیژن مدبری

حسابداری

بررسی رابطه نقد شوندگی و سود نقدی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

حمیدرضا غیابی

محمود کهنسال

101

سمیه پافی اژاد

حسابداری

رابطه بیش اعتمادی مدیریت واکنش بازار سرمایه و تغییر مدیر عامل در شرکت مطالع بر روی خودروی بورس اوراق بهادار تهران

تایید

حمیدرضا شماخی

منیر مرادی

102

امیر ملکی

حسابداری

تاثیر نوع افزایش سرمایه بر حجم معاملات ، قیمت ، بازدهی و پیش بینی سود سهام

تایید

مجید زنجیردار

داود خدادادی

103

محمد صادقی

مدیریت صنعتی

توسعه مدل تصمیم سازی کنترل موجودی EOQدر محیط فازی

تایید

ایرج نوری

محمد صادق حری

104

پگاه محمدی عهد

مدیریت صنعتی

مقایسه روشهای مختلف کنترل پروژه با استفاده از مدل مدیریت ارزش کسب شده

تایید

ایرج نوری

محمد صادق حری

105

سمیه عظیمی عراقی

مدیریت صنعتی

استفاده از رویکرد تلفیقیFMEAوشبکه عصبی در پیش بینی حالات خرابی

تایید

ایرج نوری

محمد صادق حری

106

اسماعیل احمدی

مدیریت صنعتی

بررسی تاثیر مهندسی مجدد فرایندها بر چابکی سازمان بانک کشاورزی

تایید

آناهیتا سالاری

ابراهیم گیوکی

107

تقی فراهانی

مدیریت صنعتی

ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی جهت مدیریت سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالی به پروژه های تحقیق و توسعه

تایید

عماد روغنیان

علی سبحانی

108

سلمان اکبری

مدیریت صنعتی

پیش بینی تقاضا بر مبنای قوانین فازی برای قیمت گذاری محصولات در پالایشگاه شازند

تایید

محمد احسانی فر

فرشاد مطلبی

109

الهه مختاری

مدیریت صنعتی

استفاده از داده کاوی برای انتخاب مکان سایت توربین باد

تایید

ایرج نوری

امیر بهمن خلیلی

110

عباس قنبری

مدیریت صنعتی

مدل تصمیم گیری چند هدفه هوشمند با استفاده از تکنولوزی rfidبرای برنامه ریزی تولید

تایید

حبیب اله جوانمرد

محمد صادق حری

111

عادل جولایی

دولتی انسانی

بررسی رابطه ارنباطات سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

تایید

محمد رضا بهبهانیان

محمد   احسانی فر

112

اکبر کریمی

مدیریت صتعتی

بررسی تاثیر برون سپاری بر بهبود معیارها وشاخص های تکنو لوژی توبید بهینه opt

تایید

حبیب اله جوانمرد

ایرج نوری