پنجشنبه 30 دى 1395
 انتخاب وب سایت
اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری  

به دلیل برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 96-95 

از تاریخ  95/10/18  لغایت  30/ 10/ 95   دفاع از پایان نامه

برگزار نخواهد شد

 

 

تقويم آموزشي نيمسال اول 96-95

 

شروع كلاسها 95/6/27

 

پايان كلاسها 95/10/16

 

امتحانات پايان نيمسال  از تاريخ 95/10/18 لغايت 95/10/30